• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 12.10 De rol van transporteurs

  12.10 De rol van transporteurs

  Grote transport-ondernemers worden met enige regelmaat benaderd
  door verdachte opdrachtgevers, zo horen we van alle genterviewde
  transporteurs. En ondernemer vertelt dat er op een dag Poolse heren
  op de stoep stonden met de vraag of hij wel eens wat kon opslaan.
  Hij heeft subtiel geweigerd met de smoes dat hij geen extra werk
  nodig had. Een andere transporteur vertelt de nep-klanten er altijd
  blind uit te kunnen halen, omdat ze zich niet als normale
  opdrachtgevers gedragen. Ze wisselen niet de gangbare
  vervoerstechnische gegevens uit en vragen vaak niet eens naar de
  prijs.

  Volgens de enige analyse die ons door de politie ter hand is
  gesteld die exclusief gaat over n Nederlandse organisatie,
  gevestigd in Midden-Nederland, houden drugshandelaren zich actief
  bezig met de opsporing van bonafide transportondernemingen die
  financieel in de knel zijn geraakt. Deze transporteurs worden
  vervolgens benaderd met een financieel aantrekkelijk aanbod waarmee
  ze snel uit de rode cijfers kunnen geraken. Volgens de betreffende
  analyse gaat het om 7 bedrijven waarvan de politie zeker is en om 9
  chauffeurs waarvan bekend is dat ze voor de organisatie hebben
  gereden. In korte tijd werden deze bedrijven draagkrachtig en
  groeiden explosief. Of er ondernemers zijn die ermee ophouden en
  daarna hun bedrijf weer volledig legaal voortzetten, is niet
  duidelijk.

  Naast het benaderen van individuele chauffeurs, eigen rijders of
  transportondernemingen, kunnen er dekmantelfirma’s worden opgezet,
  speciaal voor smokkeldoeleinden. Volgens de CRI kopen onder andere
  Turkse drugsbendes transportondernemingen op om ze vervolgens voor
  de smokkel te gebruiken (CRI, 1993). Uiteraard is de voorgevel van
  een dekmantelfirma zo legaal mogelijk en worden er normale heenen
  terugvrachten geregeld om zo min mogelijk aandacht te trekken. Onze
  gesprekspartner uit de smokkel opereerde met behulp van diverse
  dekmantelbedrijfjes, speciaal voor de smokkel opgezet. Deze
  ondernemingen wisselden legale transporten af met
  drugszendingen.

  Nep-bedrijven kenmerken zich vaak door onnauwkeurigheden in de
  bedrijfsvoering, zoals een misleidende boekhouding en gebrekkige
  bedrijfsoverzichten. Ze doen vaak veel contante betalingen en
  hebben geen toegang tot de reguliere geldmarkt. Natuurlijk proberen
  ze de overheid buiten te houden, wat naar voren komt doordat ze
  geen gebruik maken van de voorzieningen van de wettige economie,
  zoals subsidie-regelingen. Ze voeren geen tot weinig schriftelijk
  berichtenverkeer, onthouden zich meestal van advertering en leggen
  overeenkomsten zelden op papier vast. Ook het regelmatig wisselen
  van boekhouder kan een indicator zijn voor malafide
  bedrijfsvoering.

  Malafide transportondernemingen vallen voorts op wanneer de
  rij-route van de vrachtwagen onlogisch is: de truck maakt grote
  omwegen of rijdt een seizoensgebonden route in de verkeerde tijd
  van het jaar. Ook trucks zonder of met onvolledige lading wekken
  argwaan. Ook kan een nepbedrijf zichzelf verraden door veel geld te
  investeren in laagwaardige produkten. Een voorbeeld hiervan uit
  politiegegevens is een diervoederbedrijf dat onevenredig vet wordt
  gespekt. Tijdens transport naar Engeland blijkt er hash onder de
  zakken kattebakzand te zitten. Smokkelfirma’s vallen verder op
  doordat ze tijdens de rit nogal eens van chauffeur wisselen: vaak
  vliegt een vervanger naar het land van wisseling, vlak voor de
  grens. Ook veranderen smokkelende bedrijven de opschriften van de
  wagens nogal eens, meestal nadat n van de drugstransporten is
  onderschept. Het werken met charters komt in zo’n geval ook van
  pas, want dan rijdt er een nieuwe – bij de douane onbekende –
  wagen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken