• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 12.9 Chauffeurs en eigen rijders

  12.9 Chauffeurs en eigen rijders

  Soms smokkelen de chauffeurs willens en wetens. Ze worden
  benaderd in het buitenland; in beruchte chauffeurscaf’s, op
  parkeerplaatsen of gewoon onderweg. Internationale chauffeurs
  hebben in het buitenland hun contacten opgebouwd en velen hebben er
  een kennissenkring. In Marokko zijn bepaalde gelegenheden waarvan
  iedereen weet dat daar de deals worden gemaakt, zoals het Seamens
  centre in Casablanca. Vooral individuele chauffeurs, waaronder veel
  eigen rijders, komen zo aan hun lading. Sommige eigen rijders staan
  dagenlang in Marokko op een parkeerplaats, op zoek naar een
  terugvracht. Bij de grotere ondernemingen zijn de terugladingen al
  vooraf geregeld en loopt een chauffeur dus niet zoveel kans tegen
  een smokkelvracht aan te lopen.

  Maar ook in Nederland worden de contacten gelegd, soms gewoon in
  een kroeg. Volgens een smokkelaar zijn in de caf’s niet alleen
  chauffeurs te benaderen: hij legde er contact met een douanier.
  Vooral noodlijdende ondernemers, waaronder veel eigen rijders,
  worden benaderd voor smokkelvrachten. Het blijkt niet zo moeilijk
  te zijn om verlieslijdende bedrijven op te sporen. Er zijn
  efficintere methoden dan het plaatsen van een advertentie in een
  dagblad. Uit gesprekken met chauffeurs komt duidelijk naar voren
  dat ondernemers die ernstig in de rode cijfers duiken, niet zelden
  bezoek krijgen van figuren die hulp aanbieden. Chauffeurs die
  bewust werken voor smokkelfirma’s, worden in sommige gevallen zelfs
  door de groep geholpen wanneer hen een bedrijfsongeval – als
  detentie – overkomt, bijvoorbeeld door het betalen van de kosten
  voor verdediging. Ook de familieleden van een gepakte smokkelaar
  krijgt soms geldelijke steun uit een soort
  solidariteitsfonds, zo blijkt uit politiebronnen.

  Chauffeurs worden soms via koppelbazen voor drugstransporten
  geworven. Er is n geval bekend uit de politiedossiers waarbij vier
  mensen samenwerken in het ronselen van truckers. Zwartwerkers zijn
  uiteraard gemakkelijker te manipuleren, want als ze praten vliegen
  ze eruit en ze kunnen zich op geen enkel recht beroepen. Er is een
  voorbeeld bekend van een koppelbaas die werkt met truckers die een
  strafblad hebben: hij houdt controle over de chauffeurs omdat hij
  weet dat ze elders niet aan de bak komen vanwege hun antecedenten.
  Het bedrag dat chauffeurs verdienen met een drugstransport loopt
  sterk uiteen: meestal gaat het om enkele tienduizenden guldens, met
  een uitschieter naar 150.000 gulden per rit. De prijs is
  afhankelijk van de waarde van de drugs en de hoeveelheid die wordt
  vervoerd. Tegenwoordig sluiten transportondernemers vaak een
  contract met hun chauffeur waarin deze verklaart niets
  anders dan de vracht mee te nemen; bij ontdekking van smokkelwaar
  is de ondernemer dan formeel van alle schuld ontheven. De chauffeur
  draait ervoor op. Deze standaardcontracten worden onder andere door
  Transport en Logistiek Nederland verstrekt. Soms weet een chauffeur
  nergens van; op een parkeerplaats bij een chauffeurscaf wordt er
  smokkelwaar onder de wagen geplakt of in de lading verstopt, en in
  het land van bestemming weer opgehaald. De organisatoren van deze
  vorm van smokkel beschikken over taktische informatie (rij-route,
  aankomsttijd) van het bewuste transport. In 1993 werden in korte
  tijd drie chauffeurs gepakt met grote pakketten synthetische drugs
  die uitzendbureau is ingehuurd voor een vracht naar Marokko; bij de
  grens werd drieduizend kilo hash gevonden in – met een magneet –
  onder de wagen waren gehangen. FNV-Magazine bericht over een
  chauffeur die via een de dubbele bodem van de wagen. Niet zelden is
  de transportondernemer betrokken bij de smokkel, als tussenschakel
  of als organisator. Soms is de chauffeur op de hoogte en deelt mee
  in de winst. Maar in sommige gevallen is de trucker
  slachtoffer.
  Volgens het FNV heeft een chauffeur bijna altijd wel in de gaten
  dat er iets niet klopt met een transport. De vakbond krijgt bijna
  wekelijks meldingen binnen van chauffeurs die vermoeden dat ze een
  verdachte vracht gaan rijden. Een chauffeur kan niet zomaar een rit
  weigeren, want dan riskeert hij zijn baan. Wanneer de baas degene
  is die de smokkelwaar in de wagen stopt, durft een chauffeur niet
  te praten; de meldingen zijn dan ook vaak anoniem. Wanneer het er
  sterk op lijkt dat een transport besmet is, kan de bond de melding
  doorgeven aan de politie en gaat de rit gecontroleerd door. De
  samenwerking met de politie in het buitenland is echter niet altijd
  sluitend. Het is voorgekomen dat een chauffeur in Marokko alsnog
  werd gearresteerd, terwijl de besmette vracht van te voren was
  gemeld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken