• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 12.8 De organisatie van smokkeltransporten

  12.8 De organisatie van smokkeltransporten

  Er is een sterk onderscheid naar de kleine en de grote handel.
  Pas wanneer het om tonnen hash of meer dan duizend kilo harddrugs
  gaat, spreekt men van grote handel. De kleine partijen worden
  gereden door individuele chauffeurs, eigen rijders of kleine
  transporteurs (en natuurlijk nog kleinere partijen in
  personenauto’s of campers met gemiddeld 10-100 kilo). De grotere
  partijen vereisen een uitgebreide organisatie: er moet een zeer
  hoog bedrag worden opgebracht als betaling en er moeten mensen voor
  het transport, de opslag en de distributie worden gecharterd. Een
  grote smokkelaar vertelt dat hij een ploeg van 15 tot 20 man had,
  waarvan een aantal tot de vaste kerngroep behoorden en een aantal
  oproepbaar waren.

  In de jaren tachtig vervulden volgens een gesprekspartner de
  Nederlanders een leidinggevende rol in de
  drugstransporten vanuit Libanon en Pakistan. Ook waren er in
  Nederland wonende Libanezen en Pakistani betrokken, maar niet hoog
  in de rangorde. Vanuit verschillende bronnen vernemen we dat
  Marokkanen steeds meer de baas worden in de drugshandel vanuit
  Marokko; zowel Marokkanen die in Nederland wonen, als Marokkanen in
  Marokko. Vergelijk ook het allochtonenrapport. Nederlanders in de
  drugssmokkel vanuit Marokko vervullen meestal alleen de rol van
  transporteur. De import-procedure staat vaak los van de distributie
  naar de detailhandel of de doorvoer. Volgens een politiebron rijden
  de vrachtwagens met smokkelwaar in Nederland meestal naar gehuurde
  loodsen, waar vanuit het spul in kleinere partijen via gehuurde
  bestelbusjes verder gaat. Onderweg naar Nederland hebben sommige
  goed georganiseerde groepen steunpunten in de verschillende landen,
  aldus een goed ingevoerde gesprekspartner. De meer georganiseerde
  smokkelaars gebruiken vaak ingenieuze methoden en middelen. Zo
  vertelt een grote smokkelaar dat zijn groep in Spanje honderd
  hectare grond rond de baai had gekocht, waarin een mijngang was
  gemaakt. Wanneer de boten met drugs de kust bereikten, werden ze
  met behulp van lieren en een treinstel de tunnelgang ingevoerd. Het
  geld dat met smokkel verdiend wordt, wordt enerzijds gebruikt voor
  de handel zelf en anderzijds genvesteerd in legale bedrijven met
  het doel die ondernemingen te gebruiken voor smokkeldoeleinden. Zo
  vertelt de gesprekspartner uit de smokkelwereld dat hij gebruik
  maakte van een constructiefabriek om vrachtwagens om te bouwen en
  drugs in op te slaan. Het personeel van dit bedrijf wist van niets,
  want de fabriek werd alleen buiten normale werkuren voor
  smokkeldoeleinden gebruikt. De eigenaar gebruikte een deel van zijn
  extra verdiensten voor investering in het eigen bedrijf.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken