• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 3.4. Kapitaalverstrekking

  3.4. Kapitaalverstrekking

  Het is mogelijk om zonder kapitaal van enige betekenis een
  horecagelegenheid te beginnen, want er zijn legio
  financieringsmogelijkheden in de horecawereld. Koninklijke Horeca
  Nederland gaat ervan uit dat een beginnend ondernemer zo’n 25 % aan
  eigen kapitaal inbrengt, maar geeft eveneens toe dat het mogelijk
  is om met minder of geen geld te beginnen (Van Spronsen, 1995). Van
  de beginnende cafetariahouders brengt ongeveer de helft eigen
  kapitaal in. Hoewel voor het starten van een snackbar ongeveer een
  ton nodig is, brengt tien procent van de starters minder dan 25.000
  gulden aan eigen kapitaal in (Lenting en Partners, 1991). Voor het
  caf- en restaurantbedrijf zijn deze cijfers niet bekend. Een
  starter zonder voldoende kapitaal kan kiezen voor pacht van
  een bestaande horeca-gelegenheid; hierbij huurt hij het
  horeca-pand, de inrichting en de zogeheten goodwill: dit is
  een percentage van de omzetwaarde van het bedrijf. Soms wordt het
  onroerend goed door de verpachter van een derde persoon gehuurd en
  het komt eveneens voor dat een bedrijf door een pachter wordt
  doorverpacht. Bijna driekwart van alle caf-bedrijven zit in een
  gehuurd pand (Lenting & Partners, 1990). Bij cafetaria-houders
  is dat iets meer dan de helft. Driekwart van de nieuwe
  cafetaria-ondernemers neemt een bestaand bedrijf over (Lenting
  & Partners, 1991). Vooral de onervaren starters zonder eigen
  kapitaal kiezen voor de pachtconstructie en onder hen bevinden zich
  veel allochtone ondernemers. Soms komen verpachter en pachter
  overeen dat er winstdeling plaatsvindt tegen een bepaald percentage
  (tien tot twintig procent van de opbrengst is dan, naast de
  pachtsom, voor de verpachter).

  Wanneer de ondernemer zelf graag eigenaar van de zaak wil
  worden, koopt hij de inrichting en goodwill (meestal vijftig tot
  zestig procent van de omzet) over van de vorige eigenaar. Daar zal
  doorgaans een lening
  voor nodig zijn, want het gaat om grote bedragen. Van ousher treden
  brouwerijen op als leningverstrekker voor startende
  horeca-ondernemers. Banken zijn terughoudend in het financieren van
  horecagelegenheden: de levensduur van het gemiddelde bedrijf is
  kort, het faillissementsrisico is groot en er is vaak sprake van
  zwart geld, zo is de reputatie. Toch krijgt de helft van de
  startende cafetaria-houders wel een lening bij de bank, maar tien
  procent klaagt over de geringe leenmogelijkheden. Hertsenberg
  (1992) stelt dat er de laatste jaren percentage-gewijs niet minder
  door banken wordt gefinancierd dan voorheen, maar dat de vraag naar
  kapitaal in de horecawereld altijd groter is. Er is dus behoefte
  aan alternatieve financiering. En op de tien cafetaria-uitbaters
  leent bij het speelautomatenbedrijf (Lenting en Partners, 1991).
  Hoeveel caf-bedrijven bij de gokautomatenbranche te leen gaan, is
  niet bekend. Vermoed wordt dat caf-ondernemers minstens evenveel
  moeite hebben met het lenen op de reguliere geldmarkt. De laatste
  jaren signaleren horeca-watchers een verschuiving op de geldmarkt
  voor horeca-ondernemers: de automatenbranche zou zich in toenemende
  mate opwerpen als leningverstrekker. Er zijn hierover geen cijfers
  bekend, maar zowel vanuit de gokautomatenbranche als vanuit de
  horecawereld wordt deze veronderstelling onderschreven. Een aantal
  starters op de horecamarkt kan niet voldoen aan de eisen die banken
  stellen: ze moeten ten minste in het bezit zijn van de vereiste
  vergunningen en diploma’s en dienen een doortimmerd ondernemersplan
  te tonen. Bij de toetsing geldt ervaring in de horecasector als een
  pr, waardoor onervaren starters minder kans op financiering maken
  (Hertsenberg, 1992).

  Het zijn dus voor een groot deel nieuwe toetreders die kiezen
  voor een lening bij een brouwerij of een automatenexploitant. Soms
  treedt een brouwerij of automatenexploitant op als borgsteller van
  de cafbaas bij de bank. Het spreekt voor zich dat afname van het
  eigen merk bier bij het contract is ingesloten, alsook een
  merkenverplichting voor alle aangesloten drankenbedrijven. Zo
  betekent een geldlening bij Heineken tegelijkertijd een huwelijk
  met – onder andere – Pepsi en Sourcy. Maar brouwerijen kennen nog
  meer manieren om horeca-ondernemers aan zich te binden. Vaak worden
  andere diensten aan het contract verbonden, zoals levering van de
  barinrichting of van de muziekinstallatie, die dan eveneens
  gefinancierd worden door de brouwerij. Het komt ook voor dat
  brouwerijen (delen van) de barinrichting in bruikleen aanbieden.
  Hier hoeft de ondernemer niets voor te betalen, als hij zich maar
  contractueel aan de brouwerij – en de daaraan gekoppelde merken
  bindt. Zo’n contract mag overigens nooit langer dan tien jaar
  gelden (Hertsenberg, 1992). Een derde manier van financile
  ondersteuning door een brouwerij is het kortlopende
  leverancierskrediet: de inkoop op krediet geeft een ondernemer
  financile armslag, maar verstevigt de band met de brouwerij. In de
  praktijk zijn er maar weinig horeca-ondernemers die niet onder
  contract bij een brouwerij staan. Wanneer een speelautomatenbedrijf
  geld leent aan een caf of snackbareigenaar, wordt dit contract
  bijna altijd gekoppeld aan plaatsing van gokkasten. Wanneer de
  lener problemen krijgt bij de afbetaling, kan hij met de
  leningverstrekker afspreken dat hij de schuld door middel van de
  opbrengst van de automaten aflost. Hij maakt dan geen aanspraak
  meer op zijn deel van de speelwinst. Volgens betrokkenen komt het
  ook voor dat de brouwerijen geld doorgeven aan de automatenhandel
  voor leningen; ze besteden het lenen uit aan de
  automatenexploitanten.

  Niet alleen voor het starten van een onderneming is geld nodig,
  ook voor het behoud van de zaak is het nodig af en toe flink te
  investeren. De in paragraaf 3.9 besproken modegevoeligheid van de
  branche maakt regelmatige vernieuwingen noodzakelijk. Verbouwingen
  van horecagelegenhedenkomen dan ook regelmatig voor. Uit een
  onderzoek naar het Nederlandse cafetaria (Lenting en Partners,
  1991) blijkt dat bijna veertig procent van de snackbarhouders in
  het voorafgaande jaar verbouwd heeft en nog eens 33 % is dat van
  plan in het komende jaar (Lenting en Partners, 1991).

  Hertsenberg stelt in zijn rapport (1992) dat het grootste
  verschil tussen geldverstrekking door banken en leningen door
  brouwerijen en automatenhandelaren zich toespitst op de belangen
  van de financier. De banken hebben vooral belang bij het succes van
  de ondernemer en stellen daarom vrij hoge eisen aan de
  leningvragende cafhouder. De brouwerijen en automatenhandelaren
  daarentegen hechten veel minder belang aan het welslagen van de
  individuele ondernemer; hun belangen liggen in de continuteit van
  de horecagelegenheid, teneinde hun afzet zeker te stellen (hetzij
  bier, hetzij automaten). De persoonseisen die de
  automatenhandelaren en de brouwerijen stellen, zijn daarom veel
  minder strikt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken