• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 3.3. De toetredingseisen

  3.3. De toetredingseisen

  Inschrijving en vergunning

  Het is erg eenvoudig om horeca-ondernemer te worden. Voor de
  zogeheten droge horeca zonder vergunning voor het schenken
  van alcoholhoudende dranken – zijn helemaal geen diploma’s vereist.
  Men schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel, vraagt een
  vergunning aan bij het college van B&ampW in de plaats van
  vestiging en kan beginnen met een broodjeszaak, cafetaria of
  coffeeshop. Bij de gemeentelijke vergunningverlening worden de
  gangen van een aankomend ondernemer niet of zelden op bonafiditeit
  getoetst. Van alle snackbarhouders heeft eenderde geen enkele
  horeca-opleiding gevolgd (Lenting en Partners, 1991). Voor het
  beginnen van een caf of restaurant – de zogeheten natte
  horeca
  – bestaan iets meer drempels. Naast de gemeentelijke
  vergunning, moet de startende ondernemer beschikken over een
  vergunning volgens de Drank- en Horecawet. Hiervoor moeten de
  diploma’s handelskennis en vakbekwaamheid in bezit van n van de
  aanvragers zijn, geldt een minimumleeftijd, de eis van goed gedrag
  en er worden bepaalde eisen gesteld aan de inrichting van de zaak.
  De Kamer van Koophandel en de Dienst Bouw- en Woningtoezicht
  adviseren hierbij.

  De lage toetredingsdrempels voor het horeca-ondernemerschap
  maken dat de branche vol zit met gelukszoekers; het starten van een
  caf, eethuisje of cafetaria trekt heel wat mensen aan. De
  combinatie van gezelligheid in het uitgaansleven en de vrijheid van
  het eigen ondernemerschap lonken. De zaak kan worden gepacht, de
  brouwerij betaalt de inrichting en/of de automatenhandelaar
  verstrekt een lening. Veel starters zien het ondernemersleven door
  een roze bril en weten niet waaraan ze beginnen, zo meent de
  werkgeversvereniging Koninklijke Horeca Nederland. Een markt die
  ondernemersmogelijkheid biedt aan iedere naeve en onervaren
  starter, herbergt veel zwakke broeders. Eenmaal op de markt, valt
  het ondernemerschap tegen; de kosten lopen op, de concurrentie is
  groot en de verdiensten zijn lager dan verwacht. De tijdelijke
  leningen en contracten krijgen een permanent karakter en het
  beoogde vrije ondernemerschap wordt maar door weinigen bereikt.

  De nieuwe vestigingswet van 1 januari 1996 lijkt een nog
  verdere versoepeling van de toetredingsregels te gaan inhouden. Op
  dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe die nieuwe wet er uit
  gaat zien, omdat ook de Drank- en Horecawet nog moet worden
  aangepast. Maar de werknemersorganisaties weten nu al dat aan hun
  roep om verscherping van de toetredingseisen geen gehoor is
  gegeven. Zij vrezen dat nog meer onbezonnen starters tot de markt
  zullen toetreden en daardoor de criminaliteitsrisico’s groeien.

  Registratie

  Alle uitbaters van horecagelegenheden moeten zich inschrijven
  bij de Kamer van Koophandel, waar zij een handelsregisternummer
  ontvangen. Deze inschrijving wordt doorgegeven aan het
  Bedrijfsschap Horeca, waarbij
  registratie eveneens verplicht is. Bij het bedrijfschap staan alle
  ondernemingen ingeschreven die als hoofdaktiviteit dranken, voedsel
  en/of logies verstrekken. Dit is geen absolute definitie, want er
  zijn grensgevallen. Prostitutiebedrijven zijn doorgaans niet bij
  het Bedrijfschap ingeschreven, op een twintigtal nette seks- en
  nachtclubs na. Zodra het om een besloten club gaat, waarvan de
  klant lid moet worden of entree betaalt, als de drank bij de
  entreeprijs is inbegrepen en het bezoek niet blijft bij eten en
  drinken alleen, schrijft het bedrijfschap een dergelijke
  gelegenheid niet in. Wanneer het mogelijk is om de bar van het
  seksbedrijf alleen voor het nuttigen van drank of voedsel te
  bezoeken (passantenbezoek), zonder enige verplichting om gebruik te
  maken van de prostitutiediensten, kan de zaak wl als
  horecagelegenheid worden aangemerkt. Dat verschil is belangrijk,
  want alleen met een inschrijving bij het Bedrijfschap kan een
  aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat worden
  aangevraagd. Toch krijgt het Bedrijfschap niet zo vaak te maken met
  inschrijvingsverzoeken van dergelijke bedrijven; daaraan is immers
  ook een betaling verbonden en de verplichting tot naleving van
  onder andere de horeca-CAO. Softdrugsverkopende coffeeshops en
  theehuizen staan doorgaans wel bij het Bedrijfschap
  ingeschreven.

  Behalve bij het Bedrijfschap, staat de vergunninghouder met naam
  genoteerd bij de regionale politie. Daarnaast is de
  horecaondernemer verplicht zich in te schrijven bij de
  Belastingdienst, afdeling Inspectie Omzetbelasting. De natte horeca
  moet bovendien aangifte doen bij de Inspectie Invoerrechten en
  Accijnzen. Een horecaonderneming staat dus genoteerd bij de
  gemeente, de regio-politie, de Kamer van Koophandel en het
  Bedrijfschap. Daarnaast houdt het Ministerie van Justitie een
  databestand bij van alle NV’s en BV’s; sinds 1988 worden daarin de
  namen van ondernemers en alle faillissementen bijgehouden.
  Gelegenheden met een andere bestuursvorm – eenmanszaken,
  commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma, komen
  niet in dit bestand voor, terwijl vooral cafetaria’s, kleine bars
  en cafs veelal deze rechtsvorm hebben (Lenting & Partners,
  1991). Daarnaast komt het voor dat BV’s op de markt
  verhandeld worden en zo buiten deze registratie blijven.

  Bij malafide ondernemingen wordt vaak gebruikt gemaakt van
  katvangers ofwel stromannen: bestuurders, aandeelhouders en
  vennoten spelen op de achtergrond een belangrijker rol dan de
  bedrijfsleiders en oprichters. Het is voor overheden dan niet te
  controleren wie er uiteindelijk achter de opgegeven naam bij
  inschrijving schuilgaat. De branche horeca is bijzonder gevoelig
  voor deze vormen van schijnbeheer omdat een gedegen
  controle- en registratiesyteem ontbreekt. De meest onschuldige vorm
  van schijnbeheer draait om diploma-huur. Volgens de wet moet de
  beheerder, op wiens vaardigheden de vergunning is afgegeven,
  daadwerkelijk in de zaak aanwezig zijn en meewerken. Maar dat is
  moeilijk te controleren. Volgens een inspecteur van de Drank- en
  Horecawet maken vooral kleine ondernemers zich schuldig aan deze
  vorm van schijnbeheer; ze zijn niet in staat om een diploma te
  halen en huren daarom voor een paar honderd gulden per maand de
  papieren van een ander. In kranten en vakbladen staan regelmatig
  advertenties waarin diploma-houders zichzelf te huur aanbieden. De
  hoofdredacteur van Missets Horeca weert deze advertenties sinds
  1991. Hoewel het mogelijk is om bij gebleken schijnbeheer de
  vergunning in te trekken (de Econonomische Controledienst en de
  Drankwet-inspectie kunnen hierop controleren), komt dat in de
  praktijk zeer zelden voor.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken