• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 6.1. Meldingssystemen van gestolen auto’s

  6.1. Meldingssystemen van gestolen auto’s

  Vrijwel altijd wordt na diefstal van een auto aangifte gedaan
  bij de politie, al was het maar omdat zonder officile aangifte geen
  uitkering van de verzekeringsmaatschappij mogelijk is. Meestal gaat
  er enige tijd over heen voordat het slachtoffer de vermissing merkt
  en voordat hij of zij daarvan aangifte doet. De politieman of
  -vrouw maakt van de aangifte een proces-verbaal op en kan direct de
  auto aanmelden bij het OPS (het landelijk Opsporingsregister) van
  de CRI. Dit heet in vaktaal een A87. De meeste agenten weten echter
  uit ervaring dat een auto heel vaak binnen enkele uren tot enkele
  dagen weer wordt teruggevonden. Hij of zij meldt dus meestal niet
  direct. Voor professionele dieven werkt deze meldingspraktijk
  uiteraard in hun voordeel. Wanneer men auto’s snel de grens over
  wil hebben is het aantrekkelijk dat die auto nog niet als vermist
  of gestolen gesignaleerd staat.

  Voor een doeltreffende opsporing is het dus belangrijk dat de
  melding snel en accuraat is. Hoe slechter de informatie, des te
  kleiner is de kans dat een auto ooit wordt teruggevonden. Daarom
  moet de auto behalve bij de CRI ook bij de RDW als gestolen worden
  gemeld. Daarna verspreidt de melding zich over de diverse,
  registrerende organisaties als CIS, NSIS, EUCARIS, VAR, RDC en
  andere private en internationale opsporingsinstanties
  Noot . Slachtoffers melden een diefstal niet alleen bij
  de politie maar ook bij hun verzekeringsmaatschappij. Om deze
  informatie te bundelen hebben de gezamenlijke
  verzekeringsmaatschappijen daarvoor in een Public-Private
  Partnership
  verband het VAR opgericht om op de hoogte blijven
  van de bij hun verzekerde auto’s (Dus niet elke auto!). Iedere
  verzekeringsmaatschappij geeft de meldingen van gedupeerden dus ook
  weer door aan een centraal punt: het VAR (een A86). Het VAR staat
  op zijn beurt weer in verbinding met de RDW.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken