• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 6.2. De commercie

  6.2. De commercie

  Voor private instellingen is het van levensbelang over die
  meldingen te kunnen beschikken. De reden is dat
  verzekeringsmaatschappijen vindersloon of bemiddelingskosten
  uitbetalen aan die instellingen die gegevens verstrekken over de
  vindplaats van een vermiste auto. Dergelijke bedrijven worden ook
  wel carhunters genoemd. Er zijn in Nederland diverse
  carhunter bedrijven actief die opereren in de zelfkant van
  opsporingsland. AVRO’s Televisier heeft in een uitzending aandacht
  besteed aan dergelijke onderzoeksbureaus, annex priv-detectives,
  annex schade-onderzoeksbureaus. Deze carhunters zoeken bij
  grote parkeerplaatsen en parkeergarages (in grote steden en bij
  stations en vliegvelden) de kentekens op van de daar geparkeerde
  auto’s om een eventueel gestolen exemplaar te ontdekken. Is dit het
  geval dan wordt contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij
  met de mededeling dat de auto op een zekere plaats is
  aangetroffen. Wanneer de maatschappij prijsstelt op teruggave dan
  wordt zij verzocht een bepaald bedrag op de rekening van de
  carhunter te storten, waarna de plaats waar de auto zich bevindt
  bekend zal worden gemaakt. Eventueel kan de carhunter, uiteraard
  tegen vergoeding, de auto zelf terugbrengen
  . De bedragen die
  daarmee kunnen worden verdiend zijn zeker aantrekkelijk, varirend
  van 3.000 tot 5.000 gulden per auto. De verzekeringsmaatschappij
  gaat op zo’n voorstel in omdat het om bedrijfseconomische redenen
  aantrekkelijker is een bedrag van f.3.000,- uit te keren dan de
  gehele vervangingswaarde aan de verzekerde te betalen.

  Het is daarom buitengewoon belangrijk voor
  carhunterbedrijven de Nederlandse markt te beheersen. In dat
  geval kan men, als de berekeningen van dit rapport juist zijn, al
  gauw ruim 20.000 auto’s per jaar terugbezorgen bij de
  verzekeringsmaatschappijen. Dit levert ruim 60 miljoen gulden op,
  uiteraard in het meest gunstige geval. Wanneer deze bedragen in
  ogenschouw worden genomen, dan is aan te nemen dat de Europese
  markt van de opsporing van gestolen auto’s nog interessanter is.
  Maar om die markt in handen te krijgen is informatie over vermiste
  en gestolen auto’s onmisbaar. En daarover is de strijd tussen de
  partijen los gebarsten in Nederland en in Europa (Mom, 1994).
  Zonder informatie is een carhunter bureau machteloos. De RDW
  neemt in Nederland sinds vorig jaar daarin een centrale positie in.
  De verstrekking van informatie door bijvoorbeeld de CRI of de RDW
  is aan wettelijke regels gebonden en zij kan dus niet door iedereen
  worden geraadpleegd Noot . De politie kan dat wel en
  daarom is het van belang dat carhunters politieagenten
  kennen die deze informatie voor hen willen opvragen. Omdat
  carhunters vaak door ondernemende oud-politie-agenten worden
  gerund, kan dat wel worden geregeld: het old-boys-netwerk
  functioneert ook hier (Hoogeboom, 1994). Informele samenwerking
  tussen carhunters en opsporingsambtenaren bestaat wel zeker
  en is niet alleen voor carhunters aantrekkelijk. De lezer
  zal zich afvragen: en de politie dan? De Nederlandse politie houdt
  zich relatief afzijdig van de opsporing van gestolen auto’s.
  Autodiefstallen hebben geen hoge prioriteit in het opsporings- en
  vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie en de opsporing van
  gestolen auto’s nog minder. In het algemeen zijn politiemensen van
  mening dat een autodiefstal een privaatrechtelijke zaak is tussen
  een verzekerde en de verzekeringsmaatschappij (de
  verzekeringsmaatschappij betaalt toch!). Weliswaar voldoet de
  politie aan de minimale verplichtingen want de diefstal wordt
  gemeld en bij het aantreffen van een gestolen voertuig wordt de
  eigenaar op de hoogte gesteld. Maar de politie stelt zich
  voornamelijk passief op en spoort zelf zelden gestolen auto’s
  actief op. Slechts bij verkeerscontroles of ongelukken wordt
  nagegaan of een auto als gestolen staat gemeld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken