• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 5.5 De gevolgen van open grenzen Europa

  5.5 De gevolgen van open grenzen Europa

  De positieve gevolgen zijn over het algemeen: 1) de toename van
  het grensoverschrijdende goederenvervoer over de weg, vooral naar
  de voormalige oostblok-landen, 2) het vrijgeven van cabotage, dat
  wil zeggen: binnenlands vervoer door Nederlandse vervoerbedrijven
  in het buitenland, waardoor de wagens intensiever gebruikt kunnen
  worden omdat ze minder vaak leeg hoeven te rijden, en 3) de minder
  lange wachttijden aan de grenzen (besparing van tijd en geld). Als
  negatieve gevolgen gelden: 1) verhogingen van de dieselaccijnzen,
  2) een beperking van de fiscale aftrekmogelijkheden, 3) verhogingen
  van de motorrijtuigenbelasting, 4) de invoering van het
  Euro-vignet, en 5) de toegenomen concurrentie met de
  lage-lonenlanden.

  Bij deze overwegingen past de nodige relativering. De
  concurrentiepositie van de Nederlandse wegvervoerders is door de EU
  verslechterd, maar niet zo spectaculair als de ondernemers het soms
  willen doen voorkomen. De werkgevers zeggen: er is een toename aan
  internationale concurrentie doordat er wel een fiscale
  gelijkschakeling plaatsvond (hogere accijnzen en belastingen), maar
  geen sociale gelijktrekking. De Nederlandse branche kon voorheen
  goed concurreren omdat de relatief hoge loonkosten werden
  gecompenseerd door een relatief gunstig fiscaal prijsniveau. Nu
  worden de stijgende fiscale lasten onvoldoende gecompenseerd, want
  er vindt geen sociale harmonisatie plaats op Europees niveau.
  Overigens zijn in Itali de loonkosten nog steeds hoger dan in
  Nederland. Maar vooral de Oosteuropese landen staan sterk door hun
  lage loonkosten. Uit onderzoek van de Stichting Nationale en
  Internationale Wegvervoer Organisatie – de NIWO – (1995) blijkt de
  vervoersprijs in Oost-Europa 35 tot 45 % lager te liggen dan de
  Nederlandse. Een Poolse chauffeur kost slechts eenderde van een
  Nederlandse rijder; in een offerte aan Nederlandse transporteurs
  bood een Deens bedrijf Poolse en Oostduitse chauffeurs aan voor f
  12,50 per uur. De concurrentie uit de lage-lonenlanden bestaat,
  maar bedreigt de Nederlandse vervoerder nog niet ernstig. De
  kwaliteit van het Nederlands transport is immers veel hoger; een
  betere organisatie van de bedrijven gaat samen met een degelijk en
  goed onderhouden wagenpark en bekwaam personeel. In de toekomst zal
  het vervoer van hoogwaardige goederensoorten sterk toenemen en
  hierbij speelt kwaliteit de hoofdrol. Nederland blinkt uit in het
  betere vervoer en die positie zal een ondernemer niet snel op het
  spel zetten door de wagens met minder bekwaam personeel te
  bemannen. Er zit ook een andere kant aan de toegenomen
  handelsbetrekkingen met lage-lonenlanden: een aantal Nederlandse
  transporteurs heeft bijkantoren in deze landen geopend, waardoor ze
  kunnen rijden met het goedkope plaatselijke personeel en soms ook
  met lokaal materieel: het zogenoemde uitvlaggen. Dit gebeurt
  zowel in bijna alle EG-landen, maar ook daarbuiten: Turkije, Polen,
  Marokko. Hier wordt dus juist geprofiteerd van de loonsverschillen
  of andere lokale (belasting- of handels-) voordelen. Vergelijk
  hoofdstuk 9. De grootste concurrentieslag speelt zich echter tot op
  heden nog
  steeds op onze eigen markt af en wordt veroorzaakt door de grote
  toename van het aantal Nederlandse bedrijven.
  Voorts is er inderdaad sprake van een lastenstijging, maar de
  statistieken van TLN laten zien dat bij voorbeeld het gewraakte
  Nederlandse prijspeil van dieselolie helemaal niet zo hoog is in
  vergelijking met andere Europese landen. In Itali, Engeland,
  Frankrijk, Noorwegen en Duitsland moeten ondernemers nog altijd
  meer voor hun brandstof betalen. Nederland staat zesde op de lijst
  van zestien Europese landen. De open grenzen hebben verder voor een
  algemene toename van het internationaal transport gezorgd; er mag
  dan wel meer concurrentie zijn, er is ook meer werk. En, alle voors
  en tegens afgewogen – transportland Nederland profiteert volwaardig
  mee.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken