• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 6.1 De relevantie voor het onderzoek

  6. DE BRANCHE ALS SLACHTOFFER VAN DIEFSTAL EN
  OVERVALLEN

  6.1 De relevantie voor het onderzoek

  Op basis van kansberekening is het logisch dat Nederlandse
  vrachtwagens in Europees verband het meest aan diefstal onderhevig
  zijn: Nederland heeft immers het grootste aandeel in dit vervoer.
  Daar komt nog eens bij dat de Nederlandse vervoerders relatief de
  meest hoogwaardige goederen vervoeren, en daarmee ook met de meest
  kostbare ladingen rondrijden: de Nederlandse transporteur is immers
  befaamd om zijn hoge arbeidskwaliteit. Het is niet raar dat deze
  rondrijdende juwelen doelwit worden van diefstalbendes. Waarom
  staan we in een verslag over de georganiseerde misdaad stil bij de
  vraag in hoeverre een branche als die van het wegtransport
  slachtoffers telt van kleine criminaliteit? De eerste reden ligt
  voor de hand. Als de schadepost ten gevolge van diefstal en
  roofovervallen hoog is, draagt dat bij tot ongunstige
  bedrijfsresultaten en daaraan kennen we in dit verslag veel waarde
  toe als het erom gaat te begrijpen waarom ondernemers met de
  georganiseerde misdaad in zee gaan. Bovendien kost de kleine
  criminaliteit veel aan preventie (beveiliging van bedrijfsterreinen
  en van vrachtwagens) en een hoge verzekeringspremie. Ten tweede zou
  hier heel goed hetzelfde mechanisme kunnen werken dat we in de
  algemene inleiding tot dit rapport over de branches hebben leren
  kennen als de invloed van slachtofferschap op de morele overtuiging
  van mensen en normovertredend gedrag. Dit geldt in het bijzonder
  als de overtuiging bestaat dat de overheid de belangen van de
  branche niet meer behartigt. Dat dit laatste het geval is blijkt
  uit het volgende hoofdstuk 7 waar de bedrijfscultuur aan de orde
  komt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken