• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 6.2. Diefstal en overvallen

  6.2. Diefstal en overvallen

  In 1992 werden tweehonderd gestolen vrachtwagens bij Transport
  en Logistiek Nederland gemeld; ruim dertien procent meer dan het
  jaar daarvoor. Deze stijging alarmeerde transporteurs, hun
  branche-organisatie en verzekeraars en voor het eerst ontstond er
  in de vervoerswereld serieuze aandacht voor de
  diefstalproblematiek. De jaren daarop nam het aantal gestolen
  wagens en ladingen echter meteen weer af: In 1993 werden 173 trucks
  ontvreemd, in 1994 waren dat er 147 en in de eerste helft van 1995
  zijn er relatief nog minder diefstallen gemeld. Met het oprollen
  van twee grote diefstalbendes in 1994, is de angel verwijderd,
  meent TLN. Harde tellingen van het aantal gestolen vrachtwagens
  zijn er echter niet, omdat de politie rubriceert op bedrijfswagens
  waaronder ook alle voertuigen die op grijs kenteken rijden, worden
  geteld. De tellingen via verzekeringsmaatschappijen zijn eveneens
  niet bruikbaar, omdat voor n transport vaak bij meedere
  maatschappijen – soms zelfs in verschillende landen – is verzekerd:
  de trekker hier, de oplegger daar en de lading weer ergens anders.
  Vergelijk de deelstudie autocriminaliteit in deze serie van G.
  Bruinsma: ook hij stelt vast dat er geen harde cijfers van
  vrachtwagendiefstal bestaan, en noemt schattingen die
  overeenstemmen met de getallen die in dit rapport staan
  geschreven.

  Transport en Logistiek Nederland telt het aantal
  vrachtwagendiefstallen dat aan de organisatie wordt gemeld. Sinds
  1993 heeft TLN een systeem waarbij vermiste trucks – via de fax en
  in samenwerking met de politie – snel gemeld en daardoor eerder
  opgespoord kunnen worden. In de praktijk maken alleen TLN-leden
  (minder dan 30 %) gebruik van dit systeem. Daarnaast vallen veel
  meldingen af omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen: de diefstal
  mag niet ouder dan 8 uur zijn en van het voertuig moeten bepaalde
  gegevens bekend zijn voor een goed signalement. Voorts vermoedt een
  genterviewde van TLN een dark number: transporteurs die de
  diefstal – in het buitenland – maar liever verzwijgen, omdat ze
  anders opdraaien voor de douane-boetes. Ook de Vereniging van
  Nederlandse Assuradeuren veronderstelt dat er veel diefstalgevallen
  ongemeld blijven. Zij telden tussen 1988 en 1993 de geleden schade
  bij ladingdiefstal bij elkaar op en komen daarmee op een
  schadebedrag van ruim een half miljard gulden; alleen voor
  diefstallen van gehele ladingen, dus niet wagens of delen van de
  lading. Zelf geeft de vereniging toe dat dit slechts het topje van
  de ijsberg is (Vorst, 1994). Al met al moet het totale aantal
  vrachtwagendiefstallen dus aanzienlijk groter zijn dan de bekende
  cijfers. TLN
  denkt eenderde deel van de diefstallen binnen te krijgen.
  TLN signaleert dat het transport de laatste jaren sterk aan
  verandering onderhevig is. Logistieke dienstverlening wordt steeds
  belangrijker, waarbij de lading zich steeds meer van de fabriek
  verplaatst naar de transporteur. Deze biedt in toenemende mate
  aanvullende service zoals inpakken, labellen, prijzen en etiketten
  plakken. In sommige gevallen verplaatst het gehele magazijn zich
  naar de tranportonderneming die vervolgens de bestellingen regelt.
  En daar is de Nederlandse transporteur voor wat betreft
  diefstalpreventie nog helemaal niet op ingespeeld, beweert een
  woordvoerder van de werkgeversorganisatie. Veel transporteurs zijn
  zwaar onderverzekerd; ze rijden met een kostbare lading die ze
  tegen het standaardbedrag van zes gulden per kilo verzekeren. Vaak
  parkeert de chauffeur de volgeladen wagen zondagavond nog gewoon
  voor zijn woning. Wanneer vrachtauto’s gestolen worden, gaat het
  bijna altijd om de ladingen, volgens TLN in ruim 80 procent van de
  gevallen. Ruim 90 procent (van de bekende diefstallen) wordt in
  Nederland gestolen, daarbuiten gaat het meestal om Itali (8 trucks
  in 1993) of Duitsland (2 in 1993). Alle andere wagens werden in
  Nederland ontvreemd. De gemiddelde schade per gestolen lading
  bedraagt volgens TLN een half miljoen gulden, het verlies van een
  wagen kost tussen de 1,5 en 2 ton. Van de gestolen wagens kwam in
  1994 meer dan de helft weer terug (ongeacht de staat), bij de
  lading werd 20 procent geheel of gedeeltelijk teruggevonden. Hoewel
  TLN nauwelijks diefstalmeldingen uit de voormalig Oostbloklanden
  heeft, zijn transporteurs en chauffeurs ervan overtuigd dat aldaar
  de diefstalrisico’s erg groot zijn. De trend zou zijn: niet alleen
  de lading maar ook de wagen blijft zoek. Onder chauffeurs wordt al
  gesproken van het wilde Oosten, zo schijft TLN (1995). Een
  transporteur vertelt dat zijn wagens in Rusland altijd in convooi
  rijden en bemand worden door twee chauffeurs. De wagens worden
  bovendien per satelliet gevolgd, zodat de ondernemer altijd op de
  hoogte is van de lokatie van zijn vrachtwagens. Zodra ze met pech
  langs de kant komen te staan, zo zegt deze transporteur, worden de
  chauffeurs bijna zeker beroofd. Van de Russische politie hoeven ze
  dan geen bescherming te verwachten.

  In een kranteartikel wordt een spectaculair voorbeeld
  aangehaald: een chauffeur wordt in een GOS-land aangehouden door
  twee politie-agenten. Vervolgens wordt hij vastgebonden en wordt
  zijn vrachtwagen meegenomen. Ook wordt melding gemaakt van een
  vrachtwagen die wordt gestolen om de pui van een juwelierswinkel te
  kraken. Overbekend zijn de verhalen over traangas in de cabine van
  slapende chauffeurs en diefstalopzetjes door tussenkomst van
  prostituees op parkeerplaatsen. De berichten zijn hardnekkig, maar
  niet met cijfers te staven. Wel is duidelijk dat chauffeurs in
  Oosteuropese landen veel te maken krijgen met misdaad op kleinere
  schaal, zoals inbraken in de cabine. Uit een enqute die TLN
  uitvoerde in samenwerking met de vervoersbond CNV en de EVO (TLN,
  1995) blijkt dat ruim 10 % van de chauffeurs in Oost-Europa tijdens
  hun wachttijd aan de grens te maken krijgt met bedreiging. Nog eens
  4,4 % wordt afgeperst, 3% wordt mishandeld, 2 % beroofd en nog eens
  (bijna) 2 % krijgt te maken met een poging tot diefstal. Het gevoel
  van onveiligheid onder chauffeurs lijkt dus reel.
  Transportondernemers wijzen erop dat chauffeurs een hoop ervaringen
  uit hun duim zuigen en Indianenverhalen verzinnen om te verhullen
  dat ze gewoon geript zijn door een prostituee en haar maatje. Zowel
  de baas als de verzekeringsmaatschappijen gebieden chauffeurs om
  die reden bepaalde parkeerplaatsen te mijden en als er dan toch
  gestopt is op een verboden plek, met alle gevolgen van dien, wordt
  wel eens een spectaculair overval-verhaal verzonnen. Dat neemt niet
  weg dat er bepaalde vrachten door diefstalbendes worden ontvreemd.
  Aantrekkelijke goederen om te stelen zijn: vlees, vis, tabakswaren,
  confectie, huishoudelijke apparatuur en electronica (Rooijmans,
  1994). Het vervoer van een lading sigaretten is nog slechts
  mogelijk voor een handjevol grote transportondernemingen die de
  hoge borgsom en het verzekeringsgeld kunnen opbrengen. Een
  medewerker van de werkgeversorganisatie noemt echter ook
  voorbeelden op van schijnbaar laagwaardige ladingen zoals
  wc-papier, die na de diefstal zoek blijven. Hij concludeert daaruit
  dat de diefstallen doorgaans bijzonder goed voorbereid zijn: voor
  de meest uitzonderlijke vrachten is kennelijk al een afnemer
  gevonden, of was de vracht al op voorhand besteld.

  Het gaat in geval van diefstal dus niet altijd om criminaliteit
  waarbij de branche slachtoffer in plaats van dader is. De diefstal
  verloopt vaak zeer efficint; voorkennis van welke lading op welk
  tijdstip en welke plaats even onbeheerd is, lijkt daarbij
  onmisbaar. Een grote verzekeringsmaatschappij schrijft in een
  brochure over diefstalpreventie dat diefstal vaak gepleegd wordt op
  bestelling. In een groot aantal gevallen bleek na diefstal dat de
  dieven precies op de hoogte waren van de aard van de lading, de
  geplande route en de getroffen preventie-maatregelen. Dat de heren
  chauffeurs onderweg heel wat afkletsen wordt als n van de oorzaken
  genoemd door de verzekeraar (Vorst, 1994). Werken de chauffeurs –
  tegen betaling – mee met diefstalbendes? Of tillen ondernemers de
  verzekeringsmaatschappijen? Er zijn ook aanwijzingen dat wagens en
  ladingen gestolen worden om later tipgeld te kunnen opstrijken
  (Vorst, 1994). De ervaringen van een grote smokkelaar die vertelt
  over de tijd dat hij zich bezig hield met ladingdiefstal van
  sigaretten, bevestigen dit. Hij zegt dat zijn opdrachtgevers de
  gestolen lading soms probeerden te verkopen aan de verzekering,
  wanneer ze zelf onvoldoende geld hadden. Volgens de genterviewde
  streken ze daar dan tien procent van de waarde mee op.

  Preventie

  Alle genterviewde transporteurs zeggen de laatste jaren te
  hebben genvesteerd in preventieve maatregelen. Steeds meer
  transport-ondernemingen gaan over op het satellietsysteem, waarmee
  de vrachtwagen geen minuut meer onbespied is. En dat dient meer
  doelen dan alleen diefstal en overvalpreventie. Het kost echter wel
  enkele duizenden guldens per wagen en een veelvoud hiervan voor de
  centrale. Voor eigen rijders en andere kleine ondernemers is dit
  geen haalbare kaart, al kan er sinds kort gebruik worden gemaakt
  van een gezamelijk centraal meldpunt.

  De grotere transportbedrijven kunnen het zich permitteren om hun
  wagen uit te rusten met een duur beveiligingssysteem wat onder
  andere voorziet in een brandstof-stop bij diefstal. De gestolen
  auto komt dan niet ver. Ook de bedrijfsterreinen worden in
  toenemende mate elektronisch beveiligd. Een transportondernemer
  wiens woning op het werkterrein staat, vertelt dat zeer regelmatig
  pogingen worden ondernomen om het terrein ‘s nachts te betreden.
  Deze ondernemer kreeg zelfs te maken met dreiging tot ontvoering
  van een kind uit de familie.

  Uit diverse bronnen is vernomen dat transporten in
  oostbloklanden vaak worden begeleid door gewapende beschermers in
  personenauto’s. Die worden ter plekke ingehuurd, vaak via een
  vestiging in het betreffende land. Er is zelfs een Nederlands
  bewakingsbureau dat een aantal keren heeft samengewerkt met een
  Russisch beveiligingsbedrijf, bestaande uit een ploeg
  ex-KGB-officieren. Zo’n beveiligd transport kostte ongeveer 3500
  gulden per rit. Daarvoor reed een personenauto met bewapende mannen
  met de vrachtwagens mee. Het bedrijf heeft al lange tijd geen
  aanvragen voor dergelijke transporten gekregen, vermoedelijk door
  de hoge prijs. Van andere transporteurs horen we dat ze zelf
  plaatselijke contacten hebben, die dezelfde service tegen een
  lagere prijs verzorgen. Een medewerker van de werkgeversorganisatie
  voor transporteurs heeft veel kritiek op deze handelswijze. Naar
  zijn mening doen de transporteurs in feite zaken met de mafia. Hij
  benadrukt echter eveneens dat de ondernemers vaak geen keus
  hebben.

  Een genterviewde transportondernemer zegt in Oost-Europa altijd
  gebruik te maken van particuliere beveiligingsorganisaties. Hij
  betaalt vier- tot vijfhonderd gulden per vrachtwagen en is erg
  tevreden over de service. Een andere transporteur laat zijn
  opdrachtgever voor beveiliging zorgen. Soms ziet hij zijn
  beschermengelen, soms niet, maar ze houden de vrachtwagens altijd
  in de gaten. Verder stelt deze ondernemer zich geen vragen.

  In Polen moeten alle vrachtwagens verplicht in een
  douane-convooi rijden en daarvoor betalen ze 300 tot 600 mark per
  truck. Er rijdt dan een vent met een geweer mee, aldus een
  genterviewde. Deze bescherming dient een heel ander doel: zorgen
  dat de transporten Polen inderdaad verlaten (bij doorvoer) en er
  dus geen invoerrechten worden ontdoken.

  Of de gevoelens van onveiligheid bij transporteurs en chauffeur
  helemaal realistisch zijn, is niet objectief vast te stellen. Feit
  is dat er ladingdiefstallen, overvallen en berovingen plaatsvinden,
  op welke schaal dan ook. Helemaal fictief zullen de onrustgevoelens
  zeker niet zijn, anders zouden transporteurs niet zoveel geld
  uitgeven aan preventieve maatregelen. Natuurlijk is dit laatste
  alleen haalbaar voor de bedrijven met een grotere omzet. De kleine
  bedrijven, en zeker de eigen rijders, kunnen niet meedoen aan deze
  beveiligingswedloop en lopen daardoor meer risico het slachtoffer
  te worden van genoemde vormen van criminaliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken