• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 7.1 De bedrijfscultuur van de transportondernemer

  7. HET KARAKTER VAN DE BRANCHE

  7.1 De bedrijfscultuur van de transportondernemer

  De meeste goederenvervoersbedrijven zijn klein. Veel
  transportondernemingen zijn, al dan niet uitgegroeide,
  familiebedrijven. Meestal is het bedrijf van vader op zoon
  overgegaan en werkt een aantal broers samen. Vader is klein
  begonnen; soms nog met een fiets- of paardekar. De bedrijfscultuur
  is conservatief. Mede gevoed door het jarenlang sterk beperkend
  capaciteitsbeleid van de overheid, zijn ondernemers in deze branche
  sterk gericht op uitbreiding van hun wagenpark. Hieraan wordt het
  succes afgemeten. Groot is lekker lijkt de gemiddelde ondernemer te
  denken en hij wordt hierin aangemoedigd door de verlokkingen van
  ogenschijnlijk gemakkelijke leasecontracten. Nog steeds wordt
  iedere cent het liefst omgezet in een uitbreiding van het tonnage,
  ook al gaat dit tegen de economische ontwikkelingen in.

  De overheid is geen vriend van de transportondernemer,
  noemde een medewerker van TLN het subtiel. Nieuwe wetten en regels
  van hogerhand worden met wantrouwen bekeken; ondernemers hebben het
  gevoel dat ze door hun eigen overheid worden uitgeknepen. De
  overheid doet vooral te veel: heft hoge belastingen, voert het
  Eurovignet en de snelheidsbegrenzer in en verhoogt de
  dieselaccijnzen. De branche beijvert zich voor een terugtredende
  overheid; mede door deze roep is de capaciteitswetgeving in 1992
  losgelaten. Van de
  andere kant zou de overheid wel beter moeten optreden tegen
  bedrijven die voor valse concurrentie zorgen. Een bepaalde mate van
  sjoemelen is volkomen normaal in de cultuur van de
  transportonderneming en daar wordt geen geheim van gemaakt; vooral
  daar waar het de rij- en rusttijdenwet, de snelheidsbegrenzer, de
  zwarte dieselolie en, in mindere mate, de CAO betreft. De
  overheidsregels zijn te star en staan te ver van de praktijk, vindt
  men algemeen. Wie daar niet creatief mee omgaat is gek.
  Transportondernemers werken nauwelijks met elkaar samen, want de
  harde onderlinge concurrentie maakt hen voorzichtig. Een
  transportondernemer zegt dat er tegenwoordig vaker wordt
  samengewerkt dan vroeger. Maar graag doen de transporteurs het
  niet, want er bestaat altijd het gevaar dat de behulpzame collega
  die inspringt bij grote drukte, uiteindelijk met de klant op de
  loop gaat. Hij weet nu immers voor welke prijs de concurrent rijdt,
  en hoeft daar maar een paar guldens onder te gaan zitten.

  De concurrentieslag tussen transportondernemers is zelfs zo hard
  dat incidenteel op valse middelen wordt overgeschakeld. Zo
  vertellen twee transporteurs – onafhankelijk van elkaar – dat ze
  door de concurrent te pakken zijn genomen. Beiden vermoeden dat een
  vijandig gezinde concurrent tips aan buitenlandse douanebeambten
  heeft doorgegeven over zogenaamde smokkelactiviteiten van het
  bedrijf. Als gevolg daarvan zouden de vrachtwagens van de
  gedupeerde bedrijven geregeld ter controle aan de kant worden
  gezet, hetgeen veel tijd- en geldverlies oplevert.

  De harde concurrentiestrijd en daarmee de samenhangende
  geslotenheid maakt het onderwerp criminaliteit in het wegtransport
  nauwelijks bespreekbaar: een muur waartegen zowel de
  ondernemersorganisatie als verzekeringsmaatschappijen en politie
  oplopen. Deze geslotenheid maakt het voor de transportbranche
  bijzonder moeilijk om eventuele criminele infiltratie te weren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken