• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 7.2 De chauffeurscultuur

  7.2 De chauffeurscultuur

  Chauffeurs zijn over het algemeen laag opgeleid. Bijna zeventig
  procent van alle chauffeurs heeft een LBO-opleiding of lager; ruim
  twintig procent doorliep alleen de lagere school (Nota TLN, 1994).
  Een bevestiging van het stereotype dat wil dat deze jongens op
  school meer uit het raam naar vrachtauto’s zaten te kijken, dan in
  hun boeken. Het is ook een echte mannencultuur; het aantal vrouwen
  in het chauffeursbedrijf groeit weliswaar, maar bedroeg in 1991 nog
  maar vier procent (Nota TLN, 1994). Op de baas wordt heel wat
  afgescholden. De snelheidsbegrenzer en tachograafschijven zijn zeer
  impopulair, want die perken de vrijheid van handelen in: het aantal
  stops, de gemiddelde snelheid en het precieze aantal gereden en
  geruste uren zijn na de rit door de baas precies te controleren.
  Nog verder gaat de satelliet-controle die een groeiend aantal
  internationale transportondernemingen heeft: via schotelverbinding
  kan de ondernemer op ieder tijdstip zien waar zijn chauffeurs zich
  bevinden. Volgens een genterviewde transporteur wilden zijn
  chauffeurs in eerste instantie niets weten van deze nieuwe
  controlemogelijkheid, maar willen ze nu niet meer zonder. Vooral op
  overval-gevoelige landen biedt de directe communicatiemogelijkheid
  een gevoel van veiligheid.

  De chauffeurs denken dat ze zelf meer winst uit hun werk kunnen
  slepen. Zij kennen de sluipwegen, de juiste manier om snel door de
  douane heen te komen en de adresjes waar een extra vrachtje valt te
  versieren. Voor de baas nemen ze deze extra moeite niet, maar wel
  als het om het eigen brood gaat. Daarom willen veel chauffeurs in
  loondienst graag eigen baas worden, iets wat onder de vernieuwde
  wetgeving gemakkelijk te realiseren is.

  In de praktijk valt het ondernemerschap de chauffeur heel vaak
  tegen en eindigt niet zelden in een faillissement. De eigen wagen
  blijft op papier toch van de bank, de vrachtwagendealer of de oude
  baas. De druk van de maandelijkse afbetaling is zwaar. De creatieve
  kostprijsberekening die de meeste chauffeurs hanteren blijkt
  onhoudbaar: de kosten voor het eigen loon zijn sterk uitgekleed,
  waardoor er – na betaling van alle premies – veel te weinig
  overblijft om van te leven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken