• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 8. DE ECONOMISCHE POSITIE VAN DE WEGVERVOERSBRANCHE

  8. DE ECONOMISCHE POSITIE VAN DE WEGVERVOERSBRANCHE:
  CONCLUSIE

  Het goederenvervoer over de weg is n van de snelst groeiende
  branches op de internationale markt. De produktie en consumptie
  nemen wereldwijd al decennia lang toe en aan deze ontwikkeling
  lijkt voorlopig geen eind te komen. De wereldhandel en daarmee het
  internationaal verkeer van goederen groeit en blijft groeien. Op de
  Europese markt profiteert het goederenvervoer over de weg van deze
  toenemende goederenstroom. Nederland heeft hierin een prominente
  plaats; met Rotterdam als haven dient het land als de belangrijkste
  poort van het continent. Het openen van de Europese binnengrenzen
  heeft de handelsstroom nog verder doen toenemen en ook hiervan
  profiteert het Nederlands wegtransport ruimschoots. De recente
  balansen van organisaties als het Koninklijk Nederlands Vervoer of
  Transport en Logistiek Nederland schetsen een achteruitgang in de
  financieel-economische positie van de branche: de opbrengsten
  lijken op
  alle fronten fors terug te lopen. De laatste rentabiliteitscijfers
  van de Nederlandse ondernemingen zijn inderdaad teleurstellend.
  Maar wanneer de cijfers over langere termijn worden bekeken, blijkt
  de zaak toch anders te liggen. De Nederlandse wegvervoersbranche
  heeft een aantal goede jaren – vooral 1986 en 1987 – achter de rug.
  Wanneer de huidige resultaten aan de cijfers uit die jaren
  gespiegeld worden, zien ze er droevig uit. Veel statistieken in de
  economische rapporten van de branche beginnen dus ook met de
  bedrijfsresultaten uit 1986; een sterk dalende lijn vanaf dat jaar
  is dan het logische gevolg. Wanneer de huidige economische
  resultaten worden afgezet tegen eerdere jaren, geeft dit een heel
  ander beeld; over langere tijd gezien vertonen bijna alle
  resultaten een positief stijgende lijn.

  Toch is er wel iets aan de hand op de markt van Nederlandse
  transportondernemingen; het aantal faillissementen is
  toegenomen en de balans van de gemiddelde transportondernemer ziet
  er niet rooskleurig uit. Het gaat hierbij echter nauwelijks om de
  grote ondernemingen; die doen het nog steeds redelijk goed. De
  spanning concentreert zich op een bepaald deel van de markt: de
  onderkant. Daar bevindt zich de grote groep van zeer kleine tot
  middelgrote ondernemingen
  die onderling een keiharde
  broodstrijd voeren. Hun probleem is eenvoudig te verklaren; ze zijn
  met teveel. Sinds 1988 wagen steeds meer nieuwe ondernemers zich op
  de markt. Dit komt vooral doordat de capaciteitswetgeving is
  losgelaten. De soepele toetredingseisen van de Wet Goederenvervoer
  over de Weg uit 1992 maakt starten op de vervoersmarkt vervolgens
  helemaal gemakkelijk. Nadat praktisch alle beperkingen waren
  verdwenen, zagen velen in de voorgaande vette jaren een
  aanmoediging om een ondernemerskans in de branche te wagen.

  De Europese markt trekt de starters het meest; bijna alle nieuwe
  toetreders beginnen met een vergunning voor grensoverschijdend
  vervoer. Daarbij zijn de landen in het voormalig Oostblok grote
  groeimarkten die veel ondernemers aantrekken. Transport op het
  buitenland in het algemeen en op deze landen in het bijzonder,
  vereist ervaring en deskundigheid die nieuwe toetreders zelden in
  huis hebben. Zij worden gemakkelijk slachtoffer van fraudeurs,
  smokkelaars of dieven.

  Daarnaast is er de laatste jaren een andere ontwikkeling gaande
  in de transportbranche; het aantal eenmansbedrijven neemt
  een hoge vlucht. Deze trend hangt samen met de invoering van de
  nieuwe wet, want de cijfers schieten vanaf 1992 omhoog. Het gaat
  hier voornamelijk om voormalig chauffeurs in loondienst, die door
  de baas worden aangemoedigd voor zichzelf te beginnen. Vr de WGW
  was dit niet zo gemakkelijk, want een chauffeur voldeed meestal
  niet aan de strenge eisen die de WAG stelde. Nu deze eisen niet
  meer gelden, is zelfstandige toetreding op de markt eenvoudig. En
  sinds de buitenlandse vakbekwaamheidscursussen chauffeurs binnen
  twee weken aan een diploma voor ondernemerschap helpen, valt ook
  deze laatste drempel voor toetreding weg. Waarschijnlijk is de
  economische recessie ook hier de oorzaak. Veel bedrijven zagen hun
  winsten de laatste paar jaar teruglopen, vooral in het
  internationale transport. Een slim ondernemer probeert dan zijn
  financile risico’s te verkleinen en het terugbrengen van het aantal
  werknemers in vaste dienst is een oplossing. Wanneer de chauffeur
  eigen rijder wordt, neemt hij bovendien de financile last van zijn
  wagen mee. En de ondernemer maakt verder gewoon gebruik van zijn
  diensten, want bijna alle nieuwe eenmansbedrijven rijden in
  opdracht van de voormalige baas. Tegen kilometertarief, en dat is
  ook nog eens voordeliger voor het moederbedrijf.

  Omdat er steeds eigen rijders bijkomen, wordt de onderlinge
  concurrentie harder. De kilometerprijs komt daardoor steeds
  verder onder druk te staan; een prijzenslag aan de onderkant van de
  markt is het gevolg. Veel (nieuwe) bedrijven leggen hierbij het
  loodje, maar anderen weten zich net staande te houden en rijden
  tegen bijna onmogelijke tarieven. De angst voor dalende
  bedrijfsresultaten is een bom onder de branche. Want de zich
  onderling doodconcurrerende eigen rijders trekken de prijs naar
  beneden, waardoor uiteindelijk de gehele transportbranche in gevaar
  komt; ieder bedrijf wordt op den duur immers gedwongen zijn produkt
  in de aanbieding te doen. En dat zal steeds meer bedrijven in de
  rode cijfers brengen. Omdat noodlijdende bedrijven onvoldoende
  middelen voor onderhoud en innovatie hebben, komt uiteindelijk de
  kwaliteit van het Nederlands beroepsgoederenvervoer onder druk te
  staan. Aangezien Nederland zijn huidige toppositie als Europees
  wegtransporteur dankt aan de hoge kwaliteit van dit produkt, zal de
  internationale concurrentiepositie op den duur verslechteren.
  Ondernemers in nood kunnen bovendien rare sprongen maken om hun
  kostprijs te drukken; wetsontduiking en criminaliteit zijn daarbij
  niet uitgesloten. Let wel: we hebben niet de indruk dat de meesten
  dat ook doen, maar het zou wel kunnen verklaren waarom sommige
  bedrijven of chauffeurs ertoe over gaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken