• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 9. LEGALE MANIEREN OM HET HOOFD BOVEN WATER TE HOUDEN

  9. LEGALE MANIEREN OM HET HOOFD BOVEN WATER TE
  HOUDEN

  In dit hoofdstuk komen de legale middelen aan de orde die
  bedrijven toepassen om het hoofd te bieden aan de economische
  problemen. Het gaat achtereenvolgens om het omlaagbrengen van
  loonkosten, het uitbesteden van werk, het terugdringen van het
  aantal lege kilometers, het leasen van de voertuigen en het tanken
  van goedkope brandstof.

  Een ondernemer kan zijn loonkosten fors terugdringen door
  zijn vaste chauffeurs te stimuleren om zelfstandig
  ondernemer te worden en zo, als eigen rijder, transporten voor hem
  te gaan rijden. Het ondernemersdiploma is snel gehaald en wanneer
  de chauffeur geen geld heeft om de vrachtwagen van de baas te
  kopen, kan er voor de financiering iets geregeld worden. En anders
  is leasing een mogelijkheid. Voor de ondernemers is het een middel
  om onder de relatief zware loonkosten van een chauffeur in vaste
  dienst uit te komen. Bovendien wordt het risico van een te groot
  wagenpark voorkomen. De nieuwe eigen baasjes blijven meestal op
  contractbasis voor de oude baas rijden en vullen dit – zo mogelijk
  – aan met losse vrachten van andere opdrachtgevers. De chauffeurs
  zijn nogal happig op het eigen rijderschap, maar ze lopen grote
  financile risico’s. De werkgeversorganisatie Transport en Logistiek
  Nederland is niet tegen het eigen rijderschap gekant, omdat het
  veel grotere ondernemers redt. In het lijfblad van chauffeurs
  Truckstar verschijnen echter regelmatig artikelen waarin de
  truckers worden gewaarschuwd voor de grote risico’s van het eigen
  rijderschap. Een andere manier voor ondernemers om de loonkosten
  omlaag te brengen is het inschakelen van tijdelijke
  arbeidskrachten. Steeds meer chauffeurs krijgen een aanstelling
  voor bepaalde tijd, of worden per klus – via een uitzendbureau
  ingehuurd. De Stichting Gemeenschappelijke Personeelsdienst
  Wegvervoer (de GPdW) – een soort uitzendbureau voor chauffeurs –
  ziet zijn omzet de laatste jaren sterk stijgen: het bedrijf haalde
  een omzetstijging van vijftig procent. Volgens GPdW heeft deze
  ontwikkeling richting meer tijdelijke aanstellingen te maken met de
  flexibilisering van de transportsector.

  Internationale bedrijven nemen buitenlandse chauffeurs in dienst
  uit exportlanden waar lonen worden betaald, zoals het voormalige
  Oostblok of Turkije. Wanneer deze chauffeurs op de loonlijst van
  het Nederlandse bedrijf staan, moeten de lonen uiteraard voldoen
  aan de CAO. Een (in dit geval) Turkse chauffeur biedt echter tal
  van voordelen, vertrouwde een ondernemer ons toe. Van zijn 200
  chauffeurs hebben er 150 de Turkse nationaliteit. Behalve de
  voordelen die te maken hebben met het rijden op het land van
  afkomst (ze kennen de weg, de taal, de weersomstandigheden, de
  cultuur, de wet en de mazen) zijn ze, volgens de genterviewde:
  breder inzetbaar, flexibeler en minder verwend dan de
  Nederlandse chauffeur
  . Nog voor het einde van 1995 zullen de
  arbeidsregels op dit punt aangescherpt worden waardoor het in
  dienst hebben van niet-EU-ers veel moeilijker wordt.

  Veel ondernemers hebben al een voorsprong op dit verbod genomen:
  wanneer er een dochteronderneming in het buitenland wordt opgezet,
  kunnen de buitenlandse chauffeurs zelfs tegen plaatselijke tarieven
  worden betaald. Nog meer voordeel kan er worden behaald wanneer er
  met plaatselijk materieel op lokale kentekenbewijzen kan worden
  gereden. Niet ieder land heeft echter even gemakkelijke
  vestigingsvoorschriften en sommige staten hebben zeer
  onaantrekkelijke bilaterale contracten, waardoor volledig
  uitvlaggen niet aantrekkelijk is. Andere bedrijven kiezen
  wel voor een plaatselijke vestiging, maar houden zich ver van
  lokaal personeel of materieel vanwege de lagere kwaliteit. Het
  landenkantoor dient dan slechts als handelspost, voor het leggen
  van plaatselijke contacten, als transito-punt en voor het gemak en
  de veiligheid van de Nederlandse chauffeurs in den vreemde. Sommige
  bedrijven combineren buitenlandse chauffeurs op de Nederlandse
  loonlijst met een uitvlag-vestiging compleet met lokale chauffeurs.
  Aan de grens wordt dan van chauffeur gewisseld.

  Een tweede veelgebruikte methode om het economische risico te
  verkleinen, is het uitbesteden van transporten, ook wel
  charteren genoemd. Transportondernemers besteden een steeds
  groter gedeelte van hun vrachten uit aan andere – veelal kleinere –
  bedrijven. Heel vaak gaat het hierbij om eigen rijders. Het
  charteren, vroeger een noodgreep in het hoogseizoen, wordt door een
  groeiend aantal transportondernemingen aangewend om financile
  risico’s te verminderen. Er hoeven immers slechts weinig chauffeurs
  in vaste dienst te zijn, de ondernemer bezit een minimum aantal
  wagens en al het overige werk gaat – aangepast naar de vraag – via
  charters. En van de grootste transportondernemingen van ons land,
  vroeger een onderneming met een fors wagenpark, heeft tegenwoordig
  nog maar twintig wagens in eigen bezit. Het bedrijf maakt op grote
  schaal gebruik van eigen rijders. De eenmansbedrijven vormen
  meestal geen bedreiging wat betreft klantenroof, omdat ze daarvoor
  de transportcapaciteit niet hebben. Het is dus veiliger voor een
  transportondernemer om eigen rijders te charteren dan om
  gelijkwaardige collega-bedrijven in te schakelen. Bovendien zijn de
  eigen rijders in veel gevallen gewoon de oude werknemers van het
  transportbedrijf en dus binnen handbereik. Ze vormen het vaste
  charterbestand; ze zijn inzetbaar wanneer nodig, en geen kostenpost
  in minder drukke tijden. Soms zijn het de financieel minder
  aantrekkelijke opdrachten die de eigen rijders ten deel vallen: het
  financile risico ligt dan bij hen en niet bij de grotere
  transporteur, die zijn klant toch binnenhoudt. Het komt ook voor
  dat een charter weer wordt doorgegeven aan een derde of zelfs
  vierde rijder. Dit alles maakt de goederenstroom er niet
  overzichtelijker op en -.belangrijker – drukt de prijs steeds
  verder naar beneden. De kleintjes -.de eigen rijders – zijn meestal
  de dupe. Door de grote onderlinge concurrentie en de onervarenheid
  van veel eigen rijders, duiken ze al snel onder de normale
  tarieven. Voor de transporteurs is dat aantrekkelijk. Wanneer een
  eigen rijder kopje onder gaat, staan er tien anderen klaar. Maar
  behalve het uiteindelijke faillissement van de chauffeur, leidt
  deze ontwikkeling tot een steeds verdere verlaging van de
  vrachtprijzen, waaronder de branche ernstig te lijden heeft. De
  eigen rijders accepteren bijna alle transporten omdat er toch brood
  op de plank moet komen, maar ze moeten dikwijls noodgrepen
  uitvoeren om de klus
  lonend te maken. Zo moeten ze bij voorbeeld extreem veel uren maken
  of flink doortrappen (= te hard rijden). In 1992 werden twintig
  procent meer rijverboden vanwege snelheidsovertredingen uitgedeeld
  dan in het jaar daarvoor. Aan het aantal verkeersovertredingen is
  de noodlijdende ondernemer te herkennen (CBS, 1994).

  Een volgende manier om de prijs omlaag te brengen, is het
  terugdringen van het aantal lege kilometers: de afstand die een
  vrachtwagen zonder lading rijdt. Na aflevering van de vracht kan de
  chauffeur nog een binnenlands transport rijden, dit noemt men
  cabotage. Voor bedrijven met een vestiging in het
  bestemmingsland is het gemakkelijk om een terugvracht of een
  binnenlandse transport te regelen. Ook worden er tussen
  transportondernemingen onderling afspraken gemaakt, want, wat
  heenreis is voor de n, is terugtocht voor de ander. Toch komt
  dergelijke samenwerking in de branche slechts mondjesmaat voor.
  Kleine ondernemers hebben minder tijd en mogelijkheid om hun
  laadcapaciteit volledig te vullen; ze kunnen niet terugvallen op
  een kantoor, communicatiemiddelen en personeel. Zij zijn soms
  dagenlang op zoek naar vracht voor (een deel van) de terugreis, met
  alle kosten en risico’s van dien.

  Voorts worden transportvoertuigen steeds vaker geleast. Ook dit
  is een manier waarop ondernemers hun risico’s verkleinen. Volgens
  de nieuwe wet hoeft de vervoersvergunning niet langer samen te
  vallen met het eigendom van een vrachtvoertuig. Een ondernemer kan
  zijn wagenpark dus uitbreiden zonder een groot financieel risico te
  nemen; door middel van een lease-constructie. Starters
  kunnen hierdoor met nog minder middelen op de markt toetreden (CBS,
  1994).

  Er kan ook bezuinigd worden op de prijs van brandstof. In
  Luxemburg kan goedkope dieselolie worden getankt; deze omweg loont
  al gauw en is legaal. Minder legaal is het rijden op (rode)
  huisbrandolie; dit is gewone dieselolie, maar twee dubbeltjes per
  liter goedkoper omdat het onbelast is. Officieel mag deze olie
  alleen gebruikt worden voor het rijden op eigen terrein, maar de
  pakkans is zo klein dat veel ondernemingen er het hele wagenpark
  mee voltanken. Meestal wordt er dan half-om-half getankt; de rode
  kleur van de huisbrandolie verraadt hen dan niet meer.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken