• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 10. CRIMINALITEIT IN DE VERVOERSBRANCHE

  10. CRIMINALITEIT IN DE VERVOERSBRANCHE:

  CAO-FRAUDE EN WURGCONSTRUCTIES

  Wanneer de legale oplossingen een noodlijdend bedrijf geen
  uitkomst meer bieden, kunnen minder legale werkwijzen worden
  aangewend om het hoofd boven water te houden. Men kan natuurlijk
  ook gewoon uit zijn op het maken van – oneerlijke winst. Hiervoor
  kunnen de volgende methoden worden gebruikt: wurgconstructies,
  CAO-fraude, Euro-fraude en smokkel. De eerste twee vormen van
  criminaliteit komen hieronder aan de orde, de laatstgenoemde
  methoden worden in de twee volgende hoofdstukken besproken.
  Bedrijven die in de klem zitten, besteden steeds vaker het minder
  winstgevende vervoer uit aan kleine bedrijfjes, meestal aan eigen
  rijders. Deze bedrijfjes worden in toenemende mate afhankelijk van
  de grotere bedrijven. Dit kan uitmonden in een
  wurgconstructie: de ene ondernemer helpt de andere
  ondernemer met de

  financiering van vrachtwagens, onderhoudskosten en vrachten. Dat
  kan doorgaan tot de tweede ondernemer totaal afhankelijk van de
  eerste is geworden; hij rijdt diens transporten maar verdient
  niets, want hij is de eerste ondernemer geld schuldig. Zo wordt hij
  langzaam gewurgd. Dit gebeurt ook met buitenlandse
  werkmaatschappijtjes die aan bijvoorbeeld Turkse of Poolse kleine
  ondernemers verkocht en vervolgens leeggeknepen worden. Ondernemers
  wier vergunning is ingetrokken, kunnen een financieel noodlijdende
  ondernemer dwingen voor hen te rijden (FNV, 1986).

  CAO-fraude is een andere manier om op illegale wijze de
  kostprijs omlaag te brengen. Ondernemers kunnen de belastingdienst
  bedotten door onjuiste opgave van het aantal werknemers en werkuren
  binnen hun bedrijf. De FNV-vervoersbond schatte in 1985 dat
  transportondernemingen op die manier voor 73 miljoen aan zwart geld
  creeren. Veertig procent van de vervoersondernemingen leeft de CAO
  niet na. Dat gebeurt op vier verschillende manieren: door
  diensturen te schrappen, de chauffeurs te laag in te schalen, de
  rijders geheel of gedeeltelijk zwart uit te betalen of door
  zwartwerkers in te huren. De chauffeurs klikken zelden, want dan
  raken ze hun baan kwijt. Het hoge aantal bellers naar de in 1994
  ingestelde klachtenlijn van de FNV-vervoersbond wijst op het grote
  aantal CAO-ontduikingen n de angst van chauffeurs om de vuile was
  buiten te hangen; deze kliklijn biedt immers de mogelijkheid tot
  anonieme aangifte (FNV, 1986).

  Iets anders is het zogeheten postiljon-systeem: buiten de
  EU, wanneer de meest grondige controlegrenspost is gepasseerd
  (meestal na Itali of Oostenrijk) stapt de Nederlandse chauffeur van
  de wagen af. De wacht wordt gewisseld door een chauffeur van het
  (lage lonen-)land van bestemming, zoals een Turk en/of Pool. Deze
  rijdt veel goedkoper dan zijn Nederlandse collega, maar de
  werkwijze is illegaal omdat de trucker niet op de loonlijst van het
  Nederlandse bedrijf staat. De Nederlandse chauffeur stapt
  vervolgens op de eerstvolgende truck terug naar Nederland, daarnaar
  toe gereden door een chauffeur uit het lage-lonenland. Het
  postiljon-rijden gebeurt onder directie van de transportondernemer,
  maar er is ook een variant bekend waarbij alleen de chauffeur de
  overtreding begaat en hiervan profiteert. Een van de genterviewde
  ondernemers ontdekte dit bij toeval toen zijn chauffeur in Turkije
  bij een ernstig ongeluk betrokken raakte en in het
  ziekenhuis belandde. De eigenaar van de wagen vloog naar het land
  om zijn trucker te bezoeken, maar daar aangekomen trof hij een
  wildvreemde chauffeur in het ziekbed aan. De echte chauffeur zat
  elders in het land op familiebezoek (ook hij was van Turkse
  afkomst, maar stond op de Nederlandse loonlijst) en was zich van
  geen kwaad bewust. Hij had de vrachtwagen aan de grens doorgegeven
  aan een bevriende Turkse chauffeur, die de binnenlandse rit tegen
  een lage prijs voor hem reed. De chauffeur nam dus een – betaalde –
  vakantie. Bij nader onderzoek door de transportondernemer bleek dat
  dit systeem door meer van zijn chauffeurs werd toegepast. Na deze
  bevinding besloot de ondernemer een nevenvestiging in Turkije op te
  zetten teneinde het systeem te legaliseren en zo de opbrengst in
  eigen zak te houden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken