• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 11. EUROFRAUDE IN DE VERVOERSBRANCHE

  11. EUROFRAUDE IN DE VERVOERSBRANCHE

  Het wegvallen van de Europese binnengrenzen maakt de controle op
  het transport moeilijker en daarmee het gesjoemel met heffingen,
  subsidies en belastingen gemakkelijker. Voorheen werden aan de
  Nederlandse grens documenten aangemaakt die bewezen dat een lading
  goederen het land was binnengekomen of had verlaten, en daarmee was
  de kous af. Invoerrechten, accijnzen of subsidies werden hier (bij
  wijze van spreken) afgerekend. Maar tegenwoordig passeren de
  vrachtauto’s doorgaans zonder controle de Nederlandse grenzen. Voor
  goederen waarover belastingen dienen te worden betaald of subsidies
  kunnen worden ontvangen, moet achteraf worden bewezen dat de
  goederen inderdaad op de plaats van bestemming zijn aangekomen en
  dus recht hebben op belastingrestitutie of subsidiegeld. Het geheel
  van alle fraude-vormen waarbij er sprake is van misbruik van
  Europese regels, subsidies en belastingen noemen we Eurofraude. In
  het rapport van H. van de Bunt over illegaal optreden in legale
  bedrijfstakken en sectoren – ook in deze serie – wordt er eveneens
  aandacht aan deze vorm van criminaliteit geschonken.

  Met Eurofraude betreden we volgens onze definitie het terrein
  van de georganiseerde misdaad. In deze gevallen wordt de
  criminaliteit niet gepleegd door de transporteurs zelf, maar worden
  hun bedrijven door EU-fraudeurs als instrument gebruikt. We kunnen
  in deze paragraaf aangeven welke vormen er voorkomen, maar het is
  voor ons onmogelijk iets te zeggen over de omvang van het
  verschijnsel omdat in de documenten die ons door de politie ter
  beschikking zijn gesteld, niet meer dan twee zuivere gevallen van
  Euro-fraude voorkomen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken