• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 11.1 Documenten

  11.1 Documenten

  Binnen de EU rijden wagens doorgaans op de zogenaamde
  T-documenten (=Transit). Deze documenten bestaan uit vijf
  bladzijden en bij vertrek uit Nederland wordt het eerste blad bij
  de douane achtergelaten. Deze formulieren zijn alleen geldig binnen
  de EU en bij overschrijding van een buitengrens moeten nieuwe
  vervoersdocumenten worden opgemaakt. Bovendien stuurt de douanepost
  aan de EU-buitengrens het laatste blad van het formulier op naar de
  Nederlandse douane, zodat bewezen is dat de vracht de EU heeft
  verlaten. Een lading kan vervoerd worden onder status 1 of status
  2. Een T1-status betekent dat de EU-belasting over de vracht
  nog niet is afgedragen. Tijdens doorvoer, wanneer de vracht binnen
  de EU blijft, hoeft deze heffing niet te worden betaald. Pas bij
  het verlaten van de EU houdt de fiscus de hand op. Een
  T2-status betekent dat de heffingen en belastingen over de
  lading al zijn afgedragen, of ze in het geheel niet hoeven te
  worden betaald, omdat de goederen binnen de EU blijven.

  Wanneer goederen een bestemming buiten de EU hebben (of van
  buiten de EU naar binnen komen), reizen ze meestal op een zogenaamd
  TIR-carnet (= Transport Internationale Routire). Dit
  formulier bestaat uit zeven bladen en bij het verlaten van
  Nederland blijft n blad bij de douane achter. Voor ieder
  niet-EU-land waar de vrachtwagen doorheen rijdt, moeten de papieren
  bij binnenkomst steeds geldig gemaakt worden, om bij het verlaten
  van dat land weer afgetekend te worden: het bewijs dat de vracht
  het land verlaten heeft, moet steeds n douane-post teruggestuurd
  worden. Wanneer de vracht op de eindbestemming is aangekomen, wordt
  de laatste bladzijde ter bewijs naar de douane-post van allereerst
  vertrek opgestuurd. Dan pas is het document
  aangezuiverd.

  De Tir-carnets worden in Nederland uitgegeven door Transport en
  Logistiek Nederland. Er bestaat bovendien een levendige zwarte
  handel in deze documenten en zijn er nauwelijks van echt te
  onderscheiden – nagemaakte Tir-carnets op de markt. Na de
  douane-controle gaan de formulieren voor een laatste check terug
  naar TLN en vervolgens nog naar de International Road Union (IRU)
  in Genve. Transport en Logistiek Nederland vindt geregeld nog
  Mickey Mouse-stempels op de documenten, soms zelfs stempels uit
  steden waar geen douane-kantoor is.

  De achterste douane-bladen van het T en TIR-formulier komen soms
  niet meer terug; soms omdat de plaatselijke douane er niets van
  snapt, maar vaker omdat de bewuste goederen de EU-grens helemaal
  niet passeren. Ze worden gewoon op de Europese markt verkocht, maar
  zijn formeel zoek. In dat geval is er
  fraude gepleegd. De varianten van Euro-fraude komen in dit
  hoofdstuk aan de orde.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken