• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 11.2 Expediteurs

  11.2 Expediteurs

  De transportdocumenten worden tegen betaling opgemaakt door
  douane-expediteurs, meestal in opdracht van een verlader,
  soms rechtstreeks van fabrikanten. Sommige verladers of
  transportondernemers maken zelf hun documenten op, maar dit komt
  niet vaak voor. De expediteur regelt het vervoer van A naar B, van
  vliegtuig tot schip tot vrachtwagen. Voor het vervoer over de weg
  schakelt de expediteur n of meer transportbedrijven in. Per
  douane-document moet een borgsom gestort worden, maar
  expeditie-bedrijven hebben een doorlopende borg uitstaan. Wanneer
  de papieren niet aangezuiverd worden, is de expediteur
  verantwoordelijk tegenover de fiscus voor de misgelopen
  belastinggelden of ten onrechte betaalde subsidies. Wanneer er geen
  bewijs komt dat de goederen de EU hebben verlaten, klopt de
  Nederlandse belastingdienst bij de expediteur aan met een naheffing
  voor de misgelopen gelden. In 1994 kregen twintig expediteurs een
  dergelijke rekening in de bus; zo moesten twee grote bedrijven
  samen meer dan honderd miljoen ophoesten. De branche-organisatie
  van expediteurs Fenex schat dat de fiscus op deze manier jaarlijks
  zo’n 1,5 miljard aan belastinginkomsten misloopt. Sommige
  expediteurs huren een bewakingsbedrijf in voor gevoelige
  transporten; een bewakingsagent rijdt dan in zijn personenwagen
  achter de vracht aan en houdt het douane-document gescheiden van de
  wagen. Het komt ook voor dat werknemers van het expeditie-bedrijf
  met hun neus op het laden en lossen staan. Verder schijnen sommige
  expeditie-bedrijven camera’s in hun kantoor hebben hangen, waarop
  het moment dat de chauffeur de papieren inklaart op film wordt
  vastgelegd. Volgens Fenex, die deelneemt aan de pas opgerichte
  werkgroep Fraudepreventie, is het de georganiseerde misdaad die
  slim inspringt op de onoverzichtelijkheid van de open grenzen en zo
  de expediteurs een loer draait. Maar zijn alle expediteurs wel zo
  onschuldig? En welke rol spelen de plaatselijk overheden? We
  bespreken nu verschillende varianten in subsidie-, belasting- en
  accijnsfraude.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken