• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 11.3 Landbouwfraude

  11.3 Landbouwfraude

  Veel landbouwprodukten genieten bescherming binnen de EU. Omdat
  ze buiten de EU goedkoper zijn, moet er over de invoer van deze
  produkten een heffing worden betaald. Deze heffing hoeft niet te
  worden betaald over goederen die alleen maar door de EU reizen,
  maar niet op deze markt komen. Met deze produkten wordt vaak
  gerommeld met het land van bestemming. Een voorbeeld: Er
  worden in Polen runderen aangekocht met als officile bestemming
  Algerije. Ze vertrekken onder T1-status richting Spanje, alwaar ze
  per schip verder vervoerd moeten worden. Omdat ze alleen maar door
  de EU reizen, hoeft de landbouwheffing op runderen niet te worden
  betaald. In werkelijkheid worden ze al in Duitsland uitgeladen,
  gekeurd, gewogen en geoormerkt. De koeien reizen als Duitse
  runderen verder naar Frankrijk onder T2-status. Voor vervoer tussen
  twee bestemmingen binnen de EU hoeft immers geen belasting te
  worden afgedragen. In Frankrijk worden de koeien geslacht en
  vervolgens worden de biefstukken naar een land buiten de EG
  verkocht en vangt de verkoper belasting-restitutie. Er is nu op
  drie manieren fraude gepleegd: 1) de landbouwheffing is ontdoken
  (in dit geval voor 6 miljoen gulden)

  2) er is zwart geld geproduceerd
  3) er is ten onrechte subsidie-geld gend.
  Wanneer gesubsidieerde landbouwprodukten worden uitgevoerd naar een
  bestemming buiten de EU, wordt dit beloond met een
  belasting-restitutie. Vooral voor landbouwprodukten waarvan in de
  EU een overschot bestaat, wordt bij uitvoer veel geld betaald.
  Suiker is zo’n produkt. Een voorbeeld: wederom wordt een
  fictief bestemmingsland op de documenten aangegeven, buiten de EU,
  terwijl het produkt gewoon op de Europese markt blijft. Ten
  onrechte wordt dus subsidiegeld opgestreken. Soms gaat het produkt
  niet eens het produktieland uit, maar wordt de suiker ter plekke
  vernietigd of verdwijnt in een illegale stokerij.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken