• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 4.1. Internationale smokkelroutes

  4.1. Internationale smokkelroutes

  Om de internationale smokkelroutes te beschrijven is het van
  belang onderscheid aan te brengen tussen de soorten goederen. Voor
  de aanvoerroutes van de drugs moet een onderscheid naar de soort
  drug worden aangebracht.

  De herone wordt grosso modo uit twee gebieden in de
  wereld gexporteerd. Het eerste gebied is het meest bekende: de
  Gouden Driehoek
  . In dit gebied dat is gelegen tussen Thailand,
  Birma en Cambodja, worden de papaverplanten verbouwd en de herone
  vervolgens uit opium gewonnen in kleine laboratoria. Het grootste
  deel van deze herone wordt naar andere Aziatische landen
  getransporteerd of naar Australi, de Verenigde Staten, Canada. Het
  vervoer gaat over het algemeen per boot. Een ander deel wordt met
  behulp van koeriers in kleine hoeveelheden per vliegtuig naar
  Europa gebracht. Het zijn met name Chinese en Nigeriaanse criminele
  groepen die achter deze smokkel van herone zitten, maar ook
  Pakistani en Ghanezen zijn erbij betrokken.

  Het tweede gebied waar de grondstoffen voor herone vandaan komen
  is de Gouden Sikkel. Dit gebied is grofweg gelegen tussen
  Afghanistan, Irak en Iran. Omdat de grenzen van Rusland gedurende
  het communistische regime gesloten waren en de toegangswegen
  slecht, verliep het transport van de herone voornamelijk via
  Turkije. De Koerden controleerden en controleren nog altijd de
  eerste aanvoerlijnen van de ruwe opium die in laboratoria in de
  nabije omgeving van Istanbul wordt omgezet in herone. De smokkel
  vindt
  zelden per vliegtuig plaats maar gaat veeleer met behulp van
  vrachtwagens via Griekenland, Joegoslavi, Oostenrijk en Duitsland
  naar Nederland (Balkanroute). Als gevolg van de oorlog tussen de
  Moslims, Servirs en Kroaten in het voormalige Joegoslavi moest de
  smokkelroute worden verlegd. Vandaag de dag zijn er drie
  aanvoerroutes: (1) via Griekenland per boot naar Itali en
  vervolgens over de weg naar Nederland; (2) via Griekenland,
  Roemeni, Bulgarije, Sloveni naar Oostenrijk en daarna via Duitsland
  naar Nederland; (3) via de Kaukasus (Tsjetsjeni) door Rusland,
  Polen en Duitsland naar Nederland. Deze laatste route brengt voor
  de smokkelaars een groot risico met zich mee, omdat de kans te
  worden geript of om protectiegeld te moeten betalen in die
  doorvoerlanden heel groot is geworden.

  Door het wegvallen van de controles aan de binnengrenzen van de
  Europese Unie is de pakkans aanzienlijk gereduceerd. Vanuit Turkije
  vertrekken per jaar 4.5 miljoen personenauto’s en 400.000
  vrachtwagens naar Europa, waardoor effectieve controle van alle
  auto’s praktisch onmogelijk is. Omdat ongeveer 85% van de herone in
  Nederland afkomstig is van Koerden/Turken mag worden aangenomen dat
  het merendeel daarvan met vrachtwagens naar Nederland wordt
  gebracht en niet via de luchthaven Schiphol of de Rotterdamse
  haven. Deze heronehandelaren bedienen zich derhalve niet van de
  havens om hun illegale goederen naar Nederland te vervoeren maar
  maken gebruik van de transportbranche (zie ook het hoofdstuk van
  Bovenkerk en Lempens over de transportbranche).

  De cocane is vrijwel geheel afkomstig van landen uit
  Zuid-Amerika. Colombia is de grootste producent, maar ook Peru is
  als producerend land in opkomst. Het Cali-kartel en het
  Medelln-kartel voorzien vanuit Colombia vrijwel de gehele vraag
  naar cocane in de wereld. Naast de Verenigde Staten zijn de
  Europese landen de grootste afnemers. De smokkel wordt
  hoofdzakelijk op twee manieren uitgevoerd. In de eerste plaats
  wordt de cocane rechtstreeks met (container)schepen naar de havens
  in Europa vervoerd. De cocane bevindt zich in containers die in de
  haven Buenaventura worden geladen op eigen of andere schepen. De
  tweede manier van smokkel van cocane gaat via (kleine) vliegtuigjes
  naar de Bahama’s om vervolgens in kleinere hoeveelheden per bootje
  of per vliegtuig naar de USA te worden vervoerd. Tussenstops voor
  de vliegtuigen worden ook gemaakt in Suriname en de Nederlandse
  Antillen. Vandaar wordt de cocane in grote hoeveelheden (100 kilo
  of meer) ofwel in containers per boot naar de Nederlandse havens
  gesmokkeld, ofwel via koeriers (waarover later meer) in kleinere
  hoeveelheden per vliegtuig naar Schiphol. Omdat de diverse
  opsporingsinstanties in Europa tegenwoordig schepen uit Colombia
  strenger controleren, maken de Colombiaanse kartels steeds vaker
  gebruik van ingewikkelde routes via andere landen of van schepen
  onder andere vlag om de cocane naar Spanje of Nederland te bengen.
  De Rotterdamse haven (en Schiphol) is voor de kartels een
  belangrijke haven voor de aanvoer van cocane naar Europa, aldus
  Bettien Martens aan Bovenkerk (Bovenkerk, 1995). Spanje wordt
  tegenwoordig steeds vaker benut als aanvoer- en transitogebied voor
  cocane. Marbella is uitgegroeid tot een internationale
  ontmoetingsplaats voor internationale drugshandelaren en
  Zuidamerikaanse cocane wordt daar tegen Turkse herone geruild.

  Colombianen zijn op smokkelgebied zeer inventief en pakken alles
  aan: elke mogelijkheid cocane te smokkelen, van klein (een pond)
  tot groot (honderden kilo’s), wordt aangegrepen. De Colombianen
  zijn ware meesters in het bedenken van (nieuwe) manieren waarop
  wordt gesmokkeld (Bovenkerk, 1995). Eventuele verliezen als gevolg
  van opsporingsactiviteiten worden voor lief genomen. Het aanbod van
  cocane is zo enorm dat verliezen kunnen worden ingecalculeerd.

  Van de softdrugs is de marihuana eveneens voor een zeer
  groot deel afkomstig uit Colombia. Andere kleine exporterende
  landen van marihuana zijn Nigeria, Ghana, Libanon en Jamaica
  (Boekhoorn, e.a., 1995). Vanuit Colombia worden grote hoeveelheden
  (5-15.000 kilo) per keer per container over zee vervoerd naar
  Nederland. De prijs maakt de smokkel van kleine hoeveelheden
  marihuana – dit in tegenstelling tot cocane of herone –
  onaantrekkelijk.

  De meeste marihuana is voor doorvoer naar andere landen bestemd,
  slechts een zeer klein deel voor de Nederlandse markt. De routes
  van marihuana vanuit Colombia zijn vrijwel dezelfde als die van
  cocane. De meeste marihuana wordt per schip vervoerd. Per vliegtuig
  wordt nauwelijks marihuana gesmokkeld. De marihuana moet goed
  worden verpakt om de sterke geur tegen te gaan en om te voorkomen
  dat vocht de marihuana aantast.

  De hash is afkomstig van Pakistan (donkere of zwarte
  soorten), Afghanistan, Nepal of India en Marokko (gele en bruine
  soorten) en Libanon (gele of rode). De Marokkaanse hash vindt in
  Nederland gretig aftrek en wordt op verschillende manieren naar
  Nederland gesmokkeld. Vanuit het Rifgebergte wordt de hash in
  kleine, luchtdichte verpakkingen per ezel naar de kust vervoerd.
  Daar vindt centraal de eerste opslag plaats. Vandaar wordt met
  kleine bootjes de hash naar zeilschepen voor de kust gebracht die
  naar Spanje of Zuid-Frankrijk varen waar vrachtwagens de lading
  overnemen. Een deel wordt in containers per zeeschip naar Nederland
  gebracht (voornamelijk Rotterdam), een deel via de ferry per
  vrachtauto door Spanje. De vrachtauto’s zijn van Nederlandse
  transportondernemingen of van Nederlandse criminele groepen. De
  Pakistaanse hash wordt hoofdzakelijk per zeeschip naar de
  Rotterdamse haven gesmokkeld en is voor een deel voor de
  Nederlandse markt bestemd. Veel wordt er verder getransporteerd
  naar Noord-Amerika waar Canada een goede afnemer
  blijkt te zijn.
  Via de zeehavens worden ook gestolen auto’s naar diverse
  werelddelen gesmokkeld. Het gaat hierbij niet zozeer om de import
  van gestolen personenauto’s maar om de export ervan. Om meer auto’s
  tegelijk te vervoeren is een schip goedkoper en efficinter dan het
  aantrekken van vele koeriers die de gestolen exemplaren persoonlijk
  naar de plaats van bestemming rijden. Uit het deelrapport over de
  autobranche is naar voren gekomen dat sommige criminele groepen van
  de haven gebruik maken om gestolen auto’s naar Letland, Litouwen en
  Rusland te vervoeren Noot , naar landen in Afrika
  (Marokko, Ghana) of naar het Midden-Oosten. De gestolen exemplaren
  worden geplaatst tussen legale en het gehele transport vindt plaats
  onder de supervisie van im- en exportbedrijven voor
  automobielbedrijven die soms speciaal voor dit doel zijn opgericht.
  De route gaat via de Noordzee naar de Oostzee of via de Atlantische
  Oceaan en de Middellandse Zee. Wapens worden in de wereld op
  alle mogelijke manieren gesmokkeld. De zware wapens worden per boot
  vervoerd en de lichtere wapens per (vracht)auto en per vliegtuig.
  Er zijn diverse berichten dat veel wapens (ook automatische) uit
  Oosteuropese landen naar landen in Europa worden gesmokkeld.
  Mensensmokkel vindt voornamelijk plaats per auto en per
  vliegtuig. Vanuit Oost-Europa worden de meeste illegalen of anderen
  met kleine busjes naar het westen vervoerd. Afhankelijk van het
  land van herkomst wordt gebruik gemaakt van de grote doorlaatposten
  aan de oostgrens van Duitsland en Oostenrijk. Niet alle gesmokkelde
  mensen hebben Nederland als eindbestemming. Vanuit Nederland wordt,
  bijvoorbeeld, met kleine zeescheepjes de overtocht naar Engeland
  gemaakt of per vliegtuig naar de Verenigde Staten of Canada. De
  mensensmokkel vanuit Azi (in het bijzonder Chinezen), Afrika of
  Zuid-Amerika vindt vrijwel uitsluitend per vliegtuig plaats. Vaak
  worden allerlei overstaps gemaakt om de herkomst van betrokkenen te
  verdoezelen (meer over dit onderwerp in .4.3.2).

  Een relatief nieuwe soort smokkel is het illegale vervoer van,
  meestal gevaarlijk, afval. Om elders in de wereld goedkoper
  afval te kunnen verwerken maken bedrijven in de afvalbranche
  gebruik van de transportfaciliteiten in Nederland. Naast de
  illegale transporten over de weg, maken malafide afvalverwerkers of
  afvalmakelaars gebruik van containers voor vervoer overzee om
  elders in de wereld illegaal te storten of tegen een veel lagere
  prijs te verwerken. De zeeroutes lopen voornamelijk naar landen in
  Afrika en naar landen in Oost-Europa, waar via de havens aldaar de
  containers naar legale en illegale stortplaatsen worden vervoerd.
  Omdat veelal met vervalste laadbrieven voor containers wordt
  gewerkt (zie hierover meer in het deelrapport over de
  afvalverwerkingsbranche), is de aard van de lading niet in alle
  gevallen bij de kapiteins van de betrokken schepen bekend.

  Tenslotte kan worden vermeld dat beschermde en uitheemse dier-
  en plantensoorten per vliegtuig en per boot vanuit tropische
  gebieden naar de westerse wereld, Japan en het Midden-Oosten worden
  getransporteerd (zie het hoofdstuk over de wildlifebranche van
  Bruinsma). Levende dieren worden om voor de hand liggende redenen
  altijd per vliegtuig gesmokkeld, planten alsmede kadavers per
  schip. Ook hiervoor worden de havens in Nederland gebruikt,
  voornamelijk in verband met het feit dat Nederland over vitale
  transportknooppunten beschikt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken