• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 4. DE HAVENS ALS AAN- EN DOORVOERROUTES VOOR ILLEGALE MARKTEN

  4. DE HAVENS ALS AAN- EN DOORVOERROUTES VOOR ILLEGALE
  MARKTEN

  De smokkel van drugs en andere illegale goederen houdt de
  opsporingsdiensten van de haven Rotterdam al vele jaren bezig. In
  1928 stelde de Rotterdamse politie een bijzondere opiumrecherche
  in, die in vrij korte tijd vele arrestaties van smokkelaars op haar
  conto kon schrijven. De toenmalige hoofdcommissaris van politie
  Sirks voorspelde in dat verband dat de Rotterdamse haven een
  belangrijk knooppunt van de internationale drugshandel zou worden.
  Hij heeft gelijk gekregen, al zal hij de omvang daarvan nooit
  hebben kunnen vermoeden. Zijn gelijk houdt echter niet in dat
  alleen en uitsluitend Nederlandse havens voor de aan- en
  doorvoer van illegale goederen en mensen worden gebruikt. Andere
  zeehavens als Antwerpen, Marseille, Malaga, Singapore, New York en
  Hamburg zijn eveneens in de aanvoerroutes opgenomen en via de
  luchthavens van Londen, Zrich of Frankfurt wordt eveneens
  gesmokkeld. Er mag echter worden aangenomen dat de Nederlandse
  havens meer dan havens van andere landen worden gebruikt, omdat
  daar de grootste legale goederen- en personenstromen samen komen.
  De omvang van de smokkel wordt derhalve voor een belangrijk deel
  bepaald door de omvang en de kwaliteit van de legale
  transportfaciliteiten die deze havens bieden.

  Drugs zijn niet de enige goederen die via de havens Nederland in
  worden gesmokkeld. De aanvoer van ongebanderolleerde sigaretten,
  gestolen auto’s, gevaarlijk afval, wapens, bedreigde dieren en
  planten en van mensen zijn andere zaken die via de lucht- en
  zeehavens Nederland binnenkomen of naar andere bestemmingen in
  Europa en de wereld worden vervoerd. In de volgende paragraaf
  zullen enkele internationale aanvoerroutes van illegale goederen en
  personen kort worden beschreven. De aard en de omvang en het soort
  bronland bepalen in hoge mate of deze illegale goederen en personen
  via de zeehaven of via Schiphol worden getransporteerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken