• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 3.2. Criminaliteit op de luchthaven Schiphol

  3.2. Criminaliteit op de luchthaven Schiphol

  De luchthaven Schiphol (inclusief Seceurop Schiphol) en de
  Koninklijke Marechaussee die vanaf 1 januari 1994 voor de
  politiezorg op Schiphol verantwoordelijk is, verklaren weinig last
  te hebben van
  criminaliteitsvormen als autokraak, autodiefstal, diefstal van
  bagage van passagiers en zakkenrollerij. Schiphol heeft relatief
  weinig met (veelvoorkomende) criminaliteit te maken. Gezien het
  grote aantal dagelijks geparkeerde auto’s (ruim 80.000) is het
  aantal van 135 (in 1993) en 185 (in 1994) ontvreemde auto’s
  relatief laag. De meeste auto’s worden voor joy-riding gebruikt
  (zie ook het deelrapport van Bruinsma over (vracht)autodiefstallen
  in Nederland). De autodiefstallen vinden gespreid over het jaar
  plaats en vertonen geen piek in bepaalde maanden. Van de autodieven
  zijn er in 1993 twee en in 1994 vier verdachten door de Koninklijke
  Marechaussee aangehouden. Van de op het terrein van Schiphol
  geparkeerde auto’s worden er per jaar ongeveer 290 opengebroken.
  Zowel voor 1993 als 1994 zijn er van diefstal uit of vanaf auto’s
  292 aangiftes gedaan. Dit aantal is vermoedelijk een onderschatting
  van het werkelijke aantal, omdat veel passagiers niet goed weten
  waar zij op Schiphol aangifte moeten doen, of na een lange
  vliegreis maar besluiten thuis aangifte te doen bij de plaatselijke
  politie. De meeste autokraken (bijna de helft) worden gepleegd in
  parkeergarage P9 die vrij dicht is gelegen bij de aankomst- en
  vertrekhal van Schiphol. Veel voorkomende delicten op openbare
  plaatsen met druk personenverkeer, zijn bijvoorbeeld zakkenrollerij
  en bagagediefstal Noot . In 1993 werd in 1722 gevallen
  aangifte gedaan door passagiers en bezoekers; in 1994 bedroeg dat
  aantal 1209. Ook bij deze aantallen kan worden aangetekend dat de
  officile aangiftes een klein deel van het werkelijke aantal beslaan
  omdat veel mensen pas na verloop van tijd hun bagage missen of hun
  papieren kwijt zijn. Bovendien denken veel mensen in eerste
  instantie dat zij een en ander hebben verloren of dat bij het
  inchecken de bagage in het verkeerde vliegtuig is terecht gekomen.
  In dat geval wordt aangifte gedaan van vermissing, niet van
  diefstal. In de aankomsthal vindt bijna de helft van de
  bagagediefstallen plaats, maar ook in de vertrekhal zijn de volle
  koffers en tassen een aantrekkelijk doelwit voor dieven. Volgens de
  Koninklijke Marechaussee worden zakkenrollerij en bagagediefstallen
  professioneel georganiseerd door groepen daders die internationaal
  opereren. Zij zijn gedurende enkele dagen op een bepaalde
  luchthaven in Europa actief om vervolgens naar een andere
  luchthaven te vertrekken voordat de opsporingsdiensten en
  veiligheidsbedrijven alert worden en actie ondernemen.
  Internationale contacten tussen opsporingsdiensten in Europa
  bevestigen dit patroon van internationaal professioneel opererende
  dieven. Het internationale karakter van de criminele groepen blijkt
  uit gegevens over het land van oorsprong van de daders die zijn
  aangehouden. Van de 78 aanhoudingen in 1993 waren 21 daders uit
  Peru afkomstig, 19 uit voormalig Joego-Slavi, 11 uit Marokko, 9 uit
  Frankrijk, 3 uit Nederland en een enkeling uit andere landen. In
  1994 zijn 82 aanhoudingen verricht terzake van zakkenrollerij en/of
  bagagediefstallen. Hiervan blijken 19 daders afkomstig te zijn uit
  ex-Joego-Slavi, 17 uit Peru, 10 uit Algerije 8 uit Marokko en 7 uit
  Chili en Frankrijk. Deze dieven werken volgens de Koninklijke
  Marechaussee veelal in groepen en maar in een enkel geval
  solistisch. Het is zeer moeilijk een hele groep gezamenlijk aan te
  houden, omdat het bewijs van medeplichtigheid meestal moeilijk is
  te leveren.

  De Koninklijke Marechaussee vermoedt dat de komst van de direkte
  treinverbinding met Schiphol het voor velen goedkoper en
  makkelijker maakt een bezoek te brengen aan Schiphol met als doel
  het plegen van diefstallen. Met name vreest zij dat verslaafden uit
  Amsterdam van deze vervoersmogelijkheid in de toekomst vaker
  gebruik zullen maken en passagiers en bezoekers van hun waardevolle
  goederen en geld zullen beroven. Een ander delict waarvan Schiphol
  en de daar aanwezige bedrijven en luchtvaartmaatschappijen
  slachtoffer kunnen worden betreft de diefstal van vracht. Voor
  Schiphol is dat een uiterst gevoelige zaak. Wanneer zou blijken dat
  er veel vracht wordt gestolen, wordt het goede internationale imago
  van Schiphol beschadigd. Deze angst voor naamsbeschadiging door
  criminaliteit bleek begin 1995 toen de EVO (de
  Ondernemersorganisatie voor Verladers) een brandbrief naar de
  directie van de luchthaven stuurde waarin zij gewag maakte van
  berichten van 11 importeurs die meenden dat in de periode daarvoor
  het aantal diefstallen van kostbare vrachten toenam. Zo zouden
  computers, parfums en audiovisuele apparatuur worden gestolen van
  pallets en uit loodsen waarbij het schadebedrag in de miljoenen zou
  lopen. De veronderstelling was dat de georganiseerde misdaad achter
  deze diefstallen zou zitten. Interessant daarbij is te vermelden
  dat de Koninklijke Marechaussee deze stijging niet in de
  aangiftecijfers terug kon vinden. In 1994 werden namelijk 50
  aangiften gedaan en het jaar daarvoor 66. Vervolgens werd alles in
  het werk gesteld om het vertekende beeld weer te corrigeren: het
  probleem rond diefstallen op Schiphol viel erg mee (het Parool, 28
  februari 1995) en de georganiseerde misdaad is niet bij diefstal op
  Schiphol betrokken Nieuwsblad Transport, 28 februari 1995).

  Wat er werkelijk aan de hand is (geweest), is nog altijd niet
  duidelijk. In de eerste plaats is niet altijd exact vast te stellen
  of goederen nu worden gestolen bij de verzender, tijdens het
  transport naar het vliegveld, tijdens de inklaring in het land van
  verzending, bij aankomst bij de vrachtafhandeling, tijdens de
  opslag in de loodsen of bij de expediteur, resp. de
  transportonderneming tijdens het vervoer naar de afnemer. In de
  tweede plaats mag worden aangenomen dat er incidenteel door
  personeel op de luchthaven goederen worden weggenomen, maar dat de
  werkelijke omvang daarvan niet bekend zal worden omdat verladers en
  andere bedrijven vrijwel nooit aangifte doen van vrachtdiefstallen
  vanwege de eerder genoemde imago-beschadiging. De Koninklijke
  Marechaussee vermoedt dat in een aantal gevallen op bestelling
  wordt gestolen, maar gaf te kennen niet over
  bewijzen te beschikken van het bestaan van professionele criminele
  groepen, behoudens het feit dat nog al eens werknemers op Schiphol
  door onbekenden worden benaderd met het verzoek goederen voor hen
  te stelen. Uit tactische onderzoeken uit 1994 kwam echter wel naar
  voren dat twee kleine, autochtone groepen, bestaande uit
  luchthavenpersoneel, diefstallen pleegden uit vrachtstations op
  Schiphol (hierover later meer). Van georganiseerde criminaliteit
  overeenkomstig onze definitie was in ieder geval geen sprake.
  Schiphol is in 1993 ook slachtoffer geworden van drie gewapende
  roofovervallen die professioneel zijn uitgevoerd. Bij een bedrijf
  in een vrachtloods pleegden twee mannen een gewapende overval op
  personeel dat op dat moment binnen de loods een kluis had geopend.
  De daders namen, terwijl het aanwezige personeel werd bedreigd met
  vuurwapens, drie zakken met bankbiljetten weg. In totaal werd 3.9
  miljoen gulden buit gemaakt. De overval kon ondanks de
  (bedrijfs)beveiliging in korte tijd worden uitgevoerd, waarbij de
  daders grote kennis van zaken moeten hebben gehad over het reilen
  en zeilen binnen de beschermde terreinen. Een andere gewapende
  overval werd uitgevoerd in een restaurant op Schiphol. Daar maakten
  drie gewapende buitenlandse daders onder bedreiging van een
  bedrijfsleider zich meester van een cassette met een geldbedrag van
  f.12.000,-.

  De laatste overval is er een op een geldloper die geld wilde
  storten bij een bank op Schiphol-Oost. Hem werd f.77.000,- afhandig
  gemaakt door onbekend gebleven daders.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken