• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 4.2. De Rotterdamse Haven

  4.2. De Rotterdamse Haven

  Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven krijgt een
  internationale zeehaven te maken met smokkel van allerhande
  goederen. Door de pre-occupatie van de Nederlandse
  opsporingsdiensten met drugs gaat de aandacht voornamelijk uit naar
  drugssmokkel. Daarover zijn ook de meeste gegevens aanwezig. In de
  Rotterdamse haven is door de opheffing van de centrale afdeling
  verdovende middelen van de politie de opsporing en bestrijding van
  drugssmokkel een taak geworden van de douane, waarbij de politie
  indien nodig assistentie levert.

  4.2.1. De aard en omvang van smokkel van drugs

  De douane van Rotterdam heeft in 1993 ruim 118.000 kilo drugs in
  beslag genomen. Daarvan was 2.605 kilo cocane, voor het overige
  betrof het hash en marihuana. Herone is tot op heden niet in de
  Rotterdamse haven aangetroffen. Dit bevestigt de veronderstelling
  dat de aanvoer, die vanuit Turkije plaatsvindt, vrijwel geheel via
  de Balkanroute met vrachtauto’s geschiedt. In 1994 nam het aantal
  in beslag genomen drugs toe tot 188.000 kilo, waarvan 6.171 kilo
  cocane. In de eerste zeven maanden van dit jaar is ruim 200.000
  kilo drugs in beslag
  genomen.
  Door het Douane Informatie Centrum (DIC) te Vlaardingen zijn van de
  jaren 1993 en 1994 in totaal 88 dossiers die betrekking hebben op
  drugssmokkel, ter beschikking gesteld. Mede op basis van deze
  dossiers kunnen wij een (incompleet) beeld schetsen van de aard en
  omvang van de drugsmokkel in de Rotterdamse haven. Een incompleet
  beeld, aangezien het aantal bekend geworden gevallen slechts een
  fractie bedraagt van het vermoede werkelijke aantal drugsdelicten.
  Op grond van enkele eenvoudige berekeningen (waarover later meer)
  mag worden aangenomen dat de rele pakkans terzake van drugsmokkel
  met behulp van containers op veel minder dan 1% moet geschat.

  De meeste containers waarin drugs worden aangetroffen zijn
  afkomstig uit Colombia (33x), gevolgd door Nigeria (21x). Andere
  bronlanden zijn Marokko (5x), Pakistan (5x), Libanon (3x) en
  Zuid-Afrika, Venezuela, Suriname, Frans-Guyana, India, Ghana, Benin
  (elk 2x). Voorts zijn er meer bronlanden die slechts nmaal in de
  dossiers voorkomen. De 88 dossiers bevestigen het beeld dat
  hiervoor ten aanzien van de internationale handelsroutes voor drugs
  is beschreven. Opvallend is dat Suriname als bronland zo’n
  ondergeschikte rol speelt in de drugssmokkel over zee naar
  Nederland, terwijl de (ex-)bewoners van dat land een dominante rol
  spelen in de drugssmokkel per vliegtuig uit Colombia via
  Schiphol.

  In 42 gevallen werd marihuana vervoerd, in 17 zaken werd hash
  aangetroffen en 16 maal werd cocane per container gesmokkeld. In 10
  zaken van de 88 verstrekte dossiers was de lading niet bekend, dat
  wil zeggen, er waren vermoedens van de aanwezigheid van drugs, maar
  deze ladingen werden op verzoek van CID’s of (interregionale)
  rechercheteams van regiokorpsen als gecontroleerde doorlevering
  doorgelaten. Per container varieerden de hoeveelheden drugs. Bij
  marihuana van tientallen kilo’s (80) tot en met 17.000 kilo.
  Gemiddeld werd ongeveer 5.500 kilo marihuana per container
  gesmokkeld. De marihuana is voor het overgrote deel afkomstig uit
  Colombia. Hash wordt eveneens in grote hoeveelheden tegelijk
  gesmokkeld. De grootste partij die werd aangetroffen op een schip
  in meerdere containers bedroeg 34.000 kilo. De hash is afkomstig
  uit Marokko, Nigeria of Pakistan. Cocane wordt in kleinere
  hoeveelheden gesmokkeld. In de meeste gevallen bedroeg de
  hoeveelheid niet meer dan 300 kilo.

  Afhankelijk van het soort drug worden door handelaren allerlei
  inventieve manieren bedacht om de drugs ongemerkt de grens te laten
  passeren. Globaal worden twee smokkelpraktijken toegepast. Op de
  eerste plaats worden met vervalste of valse ladingbrieven ladingen
  anders benoemd, vaarroutes verkeerd opgegeven, het land van
  herkomst gemaskeerd, aan gefingeerde afnemers geleverd, aan
  gerespecteerde bedrijven geleverd, enzovoort. Het doel van deze
  vervalsingen is om de aandacht van de opsporingsinstanties af te
  leiden. In de tweede plaats wordt gebruik gemaakt van legale
  ladingen om illegale ladingen te maskeren. De volgende casustische
  opsomming is hiervoor illustratief: containers met dubbele wanden,
  banden van auto’s als bergplaats, in poppen, tussen groenten,
  houtskool, cacao, gember, knoflook of cashewnoten, in voetballen,
  in blikken ananassap (favoriet bij Colombianen), in houtsnijwerk,
  in betonnen palen, dubbele bodems in dozen, enzovoort. De
  cocanesmokkelaars maken daarbij gebruik van de mogelijkheid dat
  cocane in alle denkbare vormen is te persen of in vloeistoffen op
  te lossen (whisky!). Zoals bijvoorbeeld de champignons in blik die
  uit cocane bleken te bestaan. Geur en het risico van bederf door
  vocht stellen bijzondere eisen aan het verpakkingsmateriaal.

  4.2.2. De aard en omvang van smokkel van andere goederen en van
  personen

  In 1993 besteedde de rivierpolitie op verzoek van haar
  Amerikaanse collega’s aandacht aan het internationale transport van
  gestolen auto’s. Deze auto’s kwamen per container vanuit Canada
  (Montreal) om te worden doorgevoerd naar Afrika. De controle van
  zes containers leverde 40 gestolen auto’s op. Een Canadese
  dadergroep was voor deze internationale illegale handel
  verantwoordelijk en kon mede door de inspanningen van de
  rivierpolitie worden aangehouden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken