• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 3.1. De autobranche als slachtoffer van criminaliteit

  3. CRIMINALITEIT IN DE AUTOBRANCHE

  3.1. De autobranche als slachtoffer van criminaliteit

  Dealers van personenauto’s lopen volgens de Bovag (1995)
  de volgende risico’s slachtoffer te worden. Dealers kunnen (a)
  onbewust uit onwetendheid een omgekatte, gestolen auto aankopen als
  gebruikte auto. Dit kan ook gebeuren wanneer een gestolen auto
  wordt ingeruild om een nieuwe aan te schaffen. Zij kunnen ook last
  hebben van (b) ontvreemding van auto’s uit de showroom. Niet
  zelden, zo wordt in het Bovag-magazine vermeld, worden (c) auto’s
  tijdens een proefrit gestolen door klanten. Tot voor kort werden
  officile documenten niet goed gecontroleerd of werden klanten
  voornamelijk op hun eerlijke uiterlijk beoordeeld wanneer zij een
  proefrit willen maken met een auto van de dealer. Tegenwoordig zijn
  de controles op de identiteit van de klant scherper, maar nog
  altijd niet waterdicht omdat een klantvriendelijke benadering in
  een sterk concurrerende markt een precieze controle in de weg
  staat. Dealers en garages kunnen (d) ook worden overvallen in de
  zaak. Dit gebeurt volgens de Bovag heel weinig ondanks het feit dat
  over het algemeen in het bedrijf veel cashgeld aanwezig is en het
  vrijwel ontbreken van beveiliging. De Bovag adviseert haar leden
  vaker over te gaan tot girale betaling om berovingen te voorkomen,
  maar de alledaagse praktijk is nog altijd contante betaling bij
  aflevering van de auto. Ten slotte kunnen dealers en garages te
  maken krijgen met (e) inbraken in auto’s van klanten die hun auto
  voor reparatie of onderhoud onder het beheer van de dealer hebben
  geplaatst, of van (f) diefstal van auto’s van klanten die hun auto
  voor reparatie of onderhoud onder het beheer van dealer hebben
  gesteld;

  Bij al deze vormen van slachtofferschap van dealers en garages
  moet worden gemeld dat enige cijfermatige onderbouwing ontbreekt.
  De mate waarin dit voorkomt, en in het bijzonder of dat door
  criminele groepen gebeurt, is derhalve onbekend. De mogelijke
  voorvallen zoals beschreven zijn vermoedelijk opgenomen in de
  algemene criminaliteitscijfers van Nederland. Tegen het onbewust
  kopen van gestolen auto’s door de reguliere autohandel wordt door
  de Bovag (in samenwerking met de politie) geregeld gewaarschuwd
  (hierover later meer). Uit de intensieve voorlichting kan onder
  voorbehoud worden afgeleid dat deze vorm van slachtofferschap vaker
  dan incidenteel voorkomt.

  Truckdealers kunnen te maken hebben met (a) de
  ontvreemding van voertuigen vanaf truckdealerterreinen of
  bedrijfsstallingen of van (b) diefstal uit bedrijfsauto’s (radio’s,
  enzo). Ook hier geldt dat cijfermatige onderbouwing ontbreekt en de
  Bovag het laat bij de constatering: Bij truckbedrijven speelt
  criminaliteit slechts heel beperkt
  (Bovag, 1995).
  Autoverhuurbedrijven en leasebedrijven hebben of kunnen te
  maken hebben met (a) diefstal of verduistering van verhuurde
  personenauto’s of (b) van waardevolle onderdelen van een verhuurde
  auto. Ook komt het voor dat (c) de identiteit van de verhuurde auto
  wordt veranderd door waardevolle onderdelen te vervangen door oude
  (bijv. door diefstal van de motor en het daarvoor in de plaats
  terugzetten van een oud, versleten exemplaar). Ten slotte kan
  worden vermeld dat (d) huurauto’s wel eens worden gebruikt voor het
  veroorzaken en het in scene zetten van aanrijdingen met als doel
  een uitkering van een verzekeringsmaatschappij te verkrijgen (de
  huurauto wordt gebruikt als schuldige partij).

  Deze delicten waarvan autoverhuurbedrijven slachtoffer worden,
  worden meestal gepleegd door professionele daders en minder vaak
  door gelegenheidsdaders. Of dat in Nederland ook voorkomt, en in
  hoeverre professionele criminele groepen daarbij zijn betrokken, is
  onduidelijk en niet empirisch vast te stellen. Autoverhuurbedrijven
  zijn een kwetsbare branche. Door zowel de auto met de bijbehorende
  sleutels en papieren aan de klant te overhandigen moet het bedrijf
  maar afwachten of een en ander weer wordt teruggebracht. De
  controle vooraf op de identiteitspapieren van de klant moet door de
  snelheid van bediening doorgaans oppervlakkig zijn en de meeste
  bedrijven zijn onvoldoende toegerust en hebben te weinig vakkennis
  om goede falsificaten te onderscheiden van echte documenten. In het
  buitenland waar de diverse instanties en opsporingsfunctionarissen
  weinig of geen kennis hebben van Nederlandse kentekenbewijzen I, II
  en III en van de groene kaart, mag geen efficinte en effectieve
  opsporing worden verwacht. Het aantal gestolen huurauto’s wordt om
  economische en andere redenen niet wereldkundig gemaakt. De indruk
  bestaat dat het verschijnsel voorkomt, maar incidenteel. In diverse
  politierapporten wordt daartegenover melding gemaakt van tientallen
  aanhoudingen van (gestolen) huurauto’s aan de grensovergangen in
  het oosten van Duitsland en Oostenrijk op de veerboten van
  Denemarken, Zweden en Finland naar het voormalige Sovjet-Unie en op
  de veerboten van Itali naar het voormalige Joegoslavi. In Nederland
  is er geen feitelijke, openbare kennis van het aantal gestolen
  huurauto’s. In het buitenland worden dergelijke autodiefstallen wel
  afzonderlijk geregistreerd. In Duitsland werden bijvoorbeeld in
  1993 van de in totaal 67.000 huurauto’s 1555 huurauto’s gestolen
  bij 1400 autoverhuurbedrijven. Van deze gestolen huurauto’s werden
  er 738 na verloop van tijd teruggevonden. De meeste auto’s kwamen
  niet meer terug van autoverhuurbedrijven die zijn gevestigd op de
  grote internationale luchthavens van Duitsland, in het bijzonder
  Berlijn, Mnchen en in de buurt van landsgrenzen. De Duitse politie
  vermoedt dat de meestal jonge Duitse huurders deze auto’s in
  samenwerking met de afnemers op een plaats in Polen of Tsjechi
  achter te laten en vervolgens onder terugzending van autosleutels
  en kentekenbewijzen hen als gestolen opgeven (BKA, 1994).

  Op grond van Duitse ervaringen mag voor Nederland worden
  aangenomen dat van de 35.000 huurauto’s er enkele honderden worden
  gestolen van verhuurbedrijven die zijn gevestigd op plaatsen als
  Schiphol, de grote steden en de grensgebieden. Voorts meldt het BKA
  (1994) dat aan de Duits-Poolse grens van alle aangehouden gestolen
  auto’s een derde gestolen huurauto’s betrof, waaronder een paar
  honderd uit Nederland. Zoals geschreven, exacte cijfers ontbreken
  in Nederland of worden om bedrijfstechnische redenen niet aan de
  openbaarheid prijs gegeven. De tankstations in Nederland
  hebben voornamelijk te maken met winkeldiefstallen en met
  roofovervallen. In 1993 vonden er volgens opgave van de Bovag 225
  roofovervallen op tankstations plaats. Mede door het nemen van een
  groot aantal veiligheidsmaatregelen zette de sterke stijging zich
  in 1994 niet door (tot 1 november zijn er het vorig jaar 191
  roofovervallen gepleegd). Tankstations blijven kwetsbaar voor
  criminaliteit, in het bijzonder voor roofovervallen. De lange
  openstelling van het bedrijf (ook ‘s avonds en ‘s nachts), het cash
  geld dat daarin elke dag omgaat en het lage aantal personeelsleden
  (meestal n) maken benzinestations aantrekkelijk voor beginnende
  overvallers, gelegenheidsdaders en vertwijfelden (junks) die snel
  een klein bedrag aan geld nodig hebben. Professionele daders lijken
  nauwelijks genteresseerd in het overvallen van benzinestations
  (Kroese en Staring, 1993). Daarnaast heeft een tankstation te maken
  met mensen die na het tanken zonder te betalen doorrijden. Hoewel
  tijdelijk in de media diverse alarmerende berichten zijn verschenen
  over het aantal en de toename, ontbreekt enige cijfermatige
  onderbouwing van het voorkomen van dit verschijnsel. De caravan-
  en aanhangwagenbedrijven
  hebben of kunnen te maken hebben met
  (a) de ontvreemding van caravans, en (b) van het niet terug
  bezorgen van gehuurde aanhangwagens, en (c) roofovervallen op de
  zaak (in verband met aanwezigheid cash geld). In de praktijk komen
  dergelijke vormen van delicten echter sporadisch voor.

  De motorenhandel heeft volgens de Bovag nauwelijks te
  maken met criminaliteit. Wanneer motoren worden gestolen dan is dat
  voornamelijk bij burgers. Volgens de CRI werden er in 1990.1571, in
  1991.1659, in 1992.1766 en in 1993.2007 motoren van particulieren
  gestolen. In dit rapport zal hierop verder niet worden
  ingegaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken