• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 2.3. De economische toestand van de autobranche

  2.3. De economische toestand van de autobranche

  In de totale personenautobranche wordt ongeveer 41 miljard
  gulden per jaar omgezet (excl. BTW). Hiervan nemen de dealers
  ongeveer 35 miljard voor hun rekening en de universeelbedrijven
  ongeveer vier miljard. De winstmarges bij de verkoop van nieuwe
  auto’s (433.000) zijn niet erg groot. De meeste verdiensten worden
  voornamelijk verkregen door de handel in gebruikte auto’s en in de
  reparatieherstelwerkzaamheden. Een bekend verliesrisico voor elke
  garage of dealer is een verkeerd voorraadbeheer van gebruikte
  auto’s. Wanneer de handelsvoorraad geen goede omloopsnelheid kent
  of te veel groeit, wordt veel renteverlies geleden en treedt
  kapitaalverlies op. Vaak is elke garage gedwongen telkens weer
  gebruikte auto’s aan te schaffen omdat anders de klanten naar de
  concurrent zullen gaan om daar een nieuwe auto aan te schaffen. Ook
  kan om dezelfde reden niet een al te lage prijs voor een inruilauto
  worden geboden.

  De truckbranche verkocht in 1994 ruim 11.000 nieuwe
  bedrijfsauto’s met een totale omzet van ruim negen miljard gulden
  (excl. BTW). De autosloperijen verwerken per jaar ongeveer 400.000
  auto’s. Het economisch belang van autodemontagebedrijven zal als
  gevolg van strengere milieumaatregelen toenemen.

  De omzet in de belangrijkste bedrijfstak van de autobranche
  (dealers en garages) stabiliseert zich vermoedelijk de komende
  jaren of neemt iets in volume af. De onderlinge concurrentie om een
  marktaandeel te behouden in een krimpende markt zal verder
  toenemen. Wanneer de overheid het autoverkeer verder gaat belasten
  met allerlei nieuwe heffingen, waaronder allerlei milieutoeslagen,
  zal dat zijn weerslag krijgen op de autobranche. Het aantal
  aankopen van nieuwe auto’s zal in dat geval dalen. Wanneer ook de
  verzekeringspremies verder zullen stijgen, de benzineprijzen
  onevenredig zullen toenemen dan is te verwachten dat de autobranche
  daarvan de negatieve gevolgen direct zal ondervinden. Niet alleen
  de werkgelegenheid zal verder afnemen, ook de winstmarges – als
  gevolg van een meer zuivere prijsstelling van gebruikte auto’s door
  de invoering van het NAP Noot – zullen onder druk komen
  te staan. Daardoor zal de totale omzet van de autobranche dalen en
  veel autobedrijven het financieel moeilijker krijgen.

  Er zijn 445 bij de Bovag aangesloten autoverhuurbedrijven in
  Nederland (waarvan 43 leasebedrijven) met ongeveer 2.350
  personeelsleden die gezamenlijk 480 miljoen gulden op jaarbasis
  omzetten (excl. BTW). Het aantal jaarlijkse verhuurcontracten is
  thans ruim 1,3 miljoen. Er rijden vandaag de dag 320.000
  lease-auto’s in Nederland rond die voor het merendeel in de hogere
  prijsklassen vallen en door bedrijven voor hun personeel worden
  geleased. Deze markt van huur en leasing zal de komende jaren
  verder groeien. De openstelling van de markt binnen de Europese
  Unie zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de Nederlandse
  autobranche. Grensoverschrijdende activiteiten zullen in aantal en
  omvang toenemen en de concurrentie zal de komende periode zwaarder
  worden. Eerst zullen autobedrijven in de grensstreken met Duitsland
  en Belgi dat aan den lijve ondervinden, later zal ook de rest van
  de autobranche in Nederland onvermijdelijk in deze nieuwe
  concurrentiestrijd worden gemengd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken