• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 2.2. De organisatie en structuur van de autobranche in Nederland

  2.2. De organisatie en structuur van de autobranche in
  Nederland

  De autobranche is een georganiseerde branche waar een en ander
  op vrijwillige basis is verenigd en wordt geregeld. Er zijn
  verschillende organisaties actief die de belangen van de
  afzonderlijke leden behartigen op zowel economisch als politiek
  niveau. De lobby van de auto heeft, ondanks alle milieurapportages,
  in politiek Den Haag nog altijd een grote invloed. (Die politieke
  invloed is niet zo wonderlijk wanneer wordt bedacht hoe groot de
  financile belangen van de autobranche voor ‘s Rijks schatkist zijn
  en dat in de toekomst ook zullen blijven. De centrale overheid inde
  in 1994 ruim f.19 miljard aan belastingen als gevolg van de
  economische activiteiten in deze bedrijfstak. Daarvan komt bijna
  vier miljard gulden binnen aan BPM, bijna f.8 miljard aan benzine-
  en dieselaccijnzen en aan motorrijtuigenbelastingen f.2.7
  miljard.)

  Vrijwel alle (90%) merkdealers, universeelbedrijven,
  schadeherstelbedrijven, (7.354) Noot zijn aangesloten
  bij de Bovag, een organisatie die zich ten doel stelt een gunstig
  ondernemersklimaat voor haar leden te bewerkstelligen. De Bovag
  bestaat uit tien afdelingen waarvan de auto-afdelingen de grootste
  zijn. Bedrijven kunnen zich bij oprichting aanmelden als lid bij de
  Bovag. Bij aanmelding als lid wordt gecontroleerd of het bedrijf
  aan een aantal vereisten voldoet (bijvoorbeeld inschrijving Kamer
  van Koophandel, vestigingsvergunning en niveau van uitrusting en
  milieuvoorzieningen). Daarna wordt geen controle meer door de Bovag
  uitgevoerd behalve bij tips en meldingen door collega’s of na een
  groot aantal klachten door klanten. Zelden worden autobedrijven
  geweigerd als lid en de organisatie houdt niet bij in hoeverre men
  te maken heeft met een bonafide of een malafide bedrijf. Over waar
  de overige autobedrijven (10%) zijn gevestigd, wat zij doen of niet
  doen, bestaat geen enkel inzicht in de georganiseerde autobranche.
  Zeer recent (15 augustus) is door de Bovag in een rapport van zeven
  pagina’s een poging gedaan een schatting te maken van het aantal
  illegale, dat wil zeggen niet-Bovag leden, garages en werkplaatsen
  te schatten (Bovag, 1995). Men komt na een telling van alle
  beunhazen (eenlingen en kleine werkplaatsjes) in Emmen tot een
  schatting van ruim 4.600 illegale garagebedrijven in Nederland. De
  methode waarop deze schating is gebaseerd, is op z’n zachtst
  gezegd, uiterst twijfelachtig te noemen. Noot Van de
  carosseriebedrijven (inclusief autospuiters) is 90% georganiseerd
  in de Focwa. De autosloperijen, het einde van de autoketen, zijn
  voor een groot deel ongeorganiseerd en voor een klein, maar
  onbekend deel verenigd in de Stiba. De autosloperijbranche wordt
  thans flink gereorganiseerd in verband met nieuwe milieu-eisen van
  de overheid ten aanzien van het demonteren en het slopen van
  auto’s. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten autosloperijen
  officieel worden erkend door de Rijksdienst voor het wegverkeer.
  Van de ongeveer 1000 autodemontagebedrijven zullen er vermoedelijk
  na deze sanering 300 overblijven. De controle op autosloperijen
  door de overheid zal in de toekomst verder worden opgevoerd,
  waardoor het malafide imago dat dit deel van de autobranche nog
  altijd met zich meedraagt, wellicht op den duur kan verdwijnen.

  In de totale autobranche zijn ongeveer 75.000 personen werkzaam,
  waarvan 67.000 in bedrijven die zijn aangesloten bij de Bovag. De
  werkgelegenheid neemt in deze branche echter steeds verder af. In
  1994 is het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van het jaar
  daarvoor met 2.2% verminderd en ook het aantal leerlingplaatsen is
  sterk gedaald. Als gevolg van de toepassing van nieuwe
  technologische ontwikkelingen in de auto-industrie zijn
  onderhoudsbeurten minder geregeld nodig en is elke onderhoudsbeurt
  minder arbeidsintensief dan in het verleden. Slechts de
  schadeherstelwerkzaamheden zijn nog steeds een groeiende en
  winstgevende bezigheid binnen dit marktsegment.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken