• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 2.1. Het Nederlandse wagenpark

  2. HET NEDERLANDSE WAGENPARK EN DE AUTOBRANCHE

  2.1. Het Nederlandse wagenpark

  De grote welvaartgroei van Nederland in de periode na de Tweede
  Wereldoorlog had enorme gevolgen voor de mobiliteit van de
  bevolking. De nieuwe economische bedrijvigheid verlangde dat
  goederen en mensen steeds vaker en over steeds grotere afstanden
  moesten worden verplaatst. Hand in hand met de welvaartbrengende
  activiteiten nam het aantal bedrijfsauto’s snel toe (zie ook de
  rapportage over het transportwezen). Eerst nam het openbaar vervoer
  de groei van de mobiliteit voor zijn rekening, later stelden de
  hogere inkomens mensen in staat hun eigen privvervoermiddel aan te
  schaffen. Waren er in 1960 nog maar 509.000 personenauto’s in
  Nederland, in 1980 was dit aantal al toegenomen tot ruim 4 miljoen
  exemplaren. Tien jaar later waren er wederom een miljoen
  personenauto’s bijgekomen. Na 1990 groeit het aantal personenauto’s
  nog maar langzaam. Niet alleen raken de wegen in Nederland
  verstopt, ook aan de behoefte van de bevolking om over een eigen
  vervoermiddel te beschikken zijn blijkbaar grenzen. Niet elke
  Nederlandse ingezetene met een rijbewijs (ruim 8 miljoen mensen)
  heeft behoefte aan een eigen auto of is in staat om zelf een
  voertuig aan te schaffen. Ook zijn er mensen die geen auto willen
  om het milieu niet te belasten. Van een verzadiging van de
  automarkt lijkt op dit moment sprake en dat heeft uiteraard
  consequenties voor de autobranche.

  Voor een belangrijk deel is deze verzadiging toe te schrijven
  aan de daling in de aankoop van nieuwe personenauto’s. Sinds
  1990 daalde het aantal verkochte nieuwe auto’s, maar na het
  dieptepunt van 1993 herstelden de aankopen in 1994 zich weer
  enigszins (+ 42.000). Het wagenpark van Nederland wordt door het
  veranderende koopgedrag van de bevolking steeds ouder. In 1994
  werden 1.945.312 gebruikte auto’s doorverkocht, waarvan 415.108 van
  de eerste naar de tweede eigenaar en 347.514 van tweede naar derde
  eigenaar. Van alle auto’s in Nederland is volgens het CBS 3.7
  miljoen vijf jaar en ouder. De handel in gebruikte auto’s neemt dus
  een steeds grotere plaats in de autobranche in.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken