• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 4.3. Terugvindpercentages gestolen auto’s

  4.3. Terugvindpercentages gestolen auto’s

  Niet elke auto die in Nederland wordt gestolen, verdwijnt uit
  het zicht. Veel gestolen auto’s worden vroeger of later
  teruggevonden. Eijken en De Waard (1994) rapporteren een percentage
  van 60, en Van der Heijden (1995) stelt dat voor 1993 op 64%.
  Hoewel het percentage vanaf 1990 is toegenomen (vanaf 58% in 1990
  tot 64% in 1993) is het absolute aantal personenauto’s dat niet
  meer terechtkomt, wel toegenomen.

  Bij deze aantallen moeten echter de volgende kanttekeningen
  worden geplaatst. De terugvindcijfers zijn meestal erg vervuild. Zo
  blijkt ongeveer 25% van de personenauto’s die in 1993 volgens het
  OPS zijn gestolen en nog niet als terecht zijn gemeld, in
  werkelijkheid al lang te zijn teruggevonden (Van der Heijden,
  1995). Ook worden auto’s die in een ander (volgend) jaar worden
  teruggevonden, niet meer opgenomen in het terugvindpercentage van
  het jaar waarin de diefstal gebeurde. Het werkelijke aantal
  teruggevonden personenauto’s moet dus hoger zijn dan in de diverse
  statistieken staat vermeld. Van der Heijden (1995) schat op grond
  van een andere berekeningswijze voor het jaar 1993 dat van het
  werkelijke aantal gestolen personenauto’s ongeveer 86% wordt
  teruggevonden. Dit hoge aantal heeft consequenties voor de
  schatting van het aandeel van georganiseerde criminaliteit in de
  autodiefstallen in Nederland (zie volgende paragraaf).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken