• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 4.4. Schatting van het aandeel van criminele groepen in autodiefstallen

  4.4. Schatting van het aandeel van criminele groepen in
  autodiefstallen

  Omdat de daders van autodiefstallen vrijwel altijd onbekend
  blijven, is ook moeilijk na te gaan wat de beweegredenen zijn
  geweest een auto te stelen. Is dat om financieel gewin? Is het voor
  joy-riding of om de onderdelen van een auto? In vroeger tijden
  werden door de politie in ieder geval autodiefstallen die onder de
  noemer joy-riding kunnen worden gerangschikt, afzonderlijk
  genoteerd en in de statistieken opgenomen. In de jaren tachtig is
  de politie joy-riding minder als afzonderlijk delict gaan
  registreren omdat zij uiteindelijk bij een onbekende dader niet in
  staat was het motief achter het delict te kennen. Zo werd het
  langzamerhand de gewoonte dat wanneer een auto als vermist wordt
  aangemeld die dan maar altijd als autodiefstal te registreren.

  Omdat kennis over de motieven van autodieven ontbreekt kan dus
  ook niet op de een of andere manier worden vastgesteld of een auto
  door professionele dieven of criminele groepen is gestolen of door
  eenlingen. Om toch een schatting te kunnen maken, moet gebruik
  worden gemaakt van een aantal assumpties. Er vanuitgaande dat bij
  autodiefstallen die worden gepleegd door criminele groepen of
  andere professionele dieven, de auto’s niet meer worden
  teruggevonden met dezelfde identiteit, kunnen wij in ieder geval
  nagaan wat het aandeel is van professionele dieven n van criminele
  groepen.

  Zoals hiervoor al is uiteengezet, zijn de cijfers over weer
  teruggevonden personenauto’s in zekere zin vervuild. Gegeven deze
  negatieve randconditie is uitgaande van een terugvindpercentage van
  86 het aantal personenauto’s dat niet meer wordt teruggevonden
  ongeveer 6.000 stuks (tussen 5 en 7.000). Dit aantal wordt door
  professionele dieven gezamenlijk in Nederland gestolen in 1993.

  Uit een CRI-analyse blijkt voorts dat Opels weliswaar vaak
  worden gestolen, maar ook dat zij vaak worden teruggevonden (Degen,
  1994). Duurdere automerken zoals Mercedes, Audi en BMW hebben een
  geringere kans te worden teruggevonden. De voorkeur van
  professionele dieven gaat dus uit naar het duurdere segment van de
  automarkt. Daaraan valt uiteraard het meeste te verdienen. Het
  zoeken naar hoge winsten uit zich ook in de voorkeur voor jonge
  auto’s. Jongere auto’s hebben een kleinere kans terug te worden
  gevonden dan oudere auto’s. Bij autodiefstallen om joy-riding of om
  tijdelijk vervoer te regelen zijn meestal oudere auto’s van
  veelverkochte, minder dure personenauto’s betrokken. Deze auto’s
  zijn makkelijker open te breken en zijn sneller rijklaar te maken
  dan duurdere auto’s. De techno-preventieve voorzieningen die in de
  laatste zijn ingebouwd, maakt ze minder geschikt voor diefstal door
  gelegenheidsdieven. Professionals hebben daarmee overigens geen
  enkele moeite (Eijken en De Waard, 1994).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken