• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De wildlifebranche – 3. CRIMINALITEIT IN DE WILD-LIFE HANDEL

  3. CRIMINALITEIT IN DE WILD-LIFE HANDEL

  Volgens de CRI-AID (1994) bedraagt de omvang van de illegale
  handel in planten en dieren ongeveer 30% van de totale
  internationale wildlife handel. Australische schattingen spreken
  echter van een veel hoger percentage, namelijk 50%. Een groot deel
  van de internationale wildlifehandel betreft de illegale handel in
  niet bedreigde plant- en diersoorten. Of deze cijfers enigszins met
  de werkelijkheid overeenkomen is moeilijk te zeggen. Deze cijfers
  over de omvang van de smokkel zijn niet erg betrouwbaar omdat
  internationale statistieken ontbreken en de meeste smokkel zich in
  het verborgene afspeelt. Enerzijds kan het gebrek aan goede
  informatie tot gevolg hebben dat de illegale handel in de
  landelijke statistieken wordt onderschat, dan wel overschat.
  De genoemde aantallen slangen (10 miljoen) dat jaarlijks illegaal
  naar de afnemers zouden worden gesmokkeld, kunnen juist zijn, maar
  zijn zeer waarschijnlijk overdreven. Ook het internationale
  CITES-bureau moet geregeld gissen naar de omvang van de illegale
  wildlife. Internationaal moet het smokkelen van deze bedreigde
  dieren en planten wel worden aangenomen omdat biologen bij
  tellingen steeds minder dier- en plantsoorten waarnemen. Van den
  Berg e.a. (1995) noemen een bedrag van ruim 3 miljard gulden per
  jaar dat internationaal zou worden omgezet bij de smokkel van
  wildlife dieren en planten. De winsten worden door de CRI (1992) en
  andere organisaties per exemplaar zeer hoog genoemd. De inkoop van
  een schildpad kost bijvoorbeeld 5 dollar en de verkoop brengt
  ongeveer 200 dollar per stuk op. Voor bijzondere roofvogels wordt
  grif 20.000 gulden neergelegd, terwijl de stropers of de lokale
  bevolking met 100 gulden of minder genoegen moeten nemen. In
  hoeverre deze informatie juist is kan niet goed worden
  beoordeeld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken