• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De wildlifebranche – 3.1. De officieel geregistreerde wildlifecriminaliteit

  3.1. De officieel geregistreerde wildlifecriminaliteit

  In Nederland bestaan geen afzonderlijke
  CBS-criminaliteitsstatistieken in de rubriek wildlife. De
  werkelijke omvang van de smokkel en illegale handel in Nederland is
  derhalve onbekend. Als indicatie voor de omvang kunnen de
  opbrengsten van de controles aan de landsgrenzen dienen. De douane
  controleert in samenwerking met de AID de import van wildlife.
  Wildlifevrachten die op Schiphol aankomen en voor de Nederlandse
  markt bestemd zijn, worden door de AID de ene keer aan de hand van
  de papieren gecontroleerd en de andere keer door middel van een
  grondige inspectie wanneer vermoedens bestaan over illegale
  zendingen. In 1990 werden 5.344 op het oog legale wildlifevrachten
  naar Nederland vervoerd, in 1991 7.038 en in 1992 was het aantal
  vrachten toegenomen tot 7.060.

  In 1990 werden 1.837 controles door de AID uitgevoerd waarvan
  1.499 op Schiphol. Daarbij werd in 188 gevallen een proces-verbaal
  opgemaakt en in 19 gevallen werd een waarschuwing uitgedeeld. De
  inbeslagnames betroffen geprepareerde dieren, huiden, schilden van
  schildpadden, vogels en cactussen. In 1994 werden door het
  landelijke team natuurbescherming 1.183 controles aan de grens
  gehouden en 1.100 controles bij de groothandel in dieren en
  planten. Bij deze 2.283 controles werden 197 overtredingen
  geconstateerd.

  Daarbij werden 188 processen-verbaal opgemaakt op grond van een
  overtreding van de wet BUD en het In- en uitvoerbesluit. Dit
  betekent dat in ongeveer 10% van alle inspecties smokkel van
  CITES-dieren en planten wordt geconstateerd (veelal dood
  materiaal). Dit percentage is niet hoog wanneer wij het vergelijken
  met de berichten hierover in de media.

  De CRI meldt dat de inspecties op Schiphol zo intensief en
  effectief zijn dat de internationale handelaars hun smokkelroutes
  verplaatsen naar andere vliegvelden in Europa om vervolgens per
  auto de handel naar Nederlandse afnemers te brengen. Als dat waar
  is mag worden aangenomen dat het aantal van 10% illegale zendingen
  een betere indicator vormt voor de werkelijke omvang van de
  illegale markt dan alle opgeblazen verhalen in de media. De
  controle van containers met wildlife in de haven Rotterdam is
  moeilijk (zie ook het rapport over de havens) en verschilt niet van
  de controles op andere goederen. Door de douane worden daar
  zelden gesmokkelde dieren of planten in containers
  aangetroffen.
  Een andere indicator voor de omvang van wildlifecriminaliteit in
  Nederland is het aantal diefstallen van bedreigde dieren en planten
  bij dierentuinen, particulieren en detaillisten. Dit aantal
  bedraagt de afgelopen jaren in totaal ongeveer 30. Onder die dertig
  inbraken waren een paar bijzondere die mogelijk wijzen op diefstal
  door professionele daders. Uit het dierenpark Emmen werd een
  broedkast met bijzondere vogels ontvreemd, uit het ooievaarsdorp te
  Liesveld werden in 1991 ongeveer 70 ooievaars ontvreemd. Meer
  gegevens ontbreken.

  Op grond van deze gegevens kan niet worden aangenomen dat de
  illegale handel in wildlifedieren en planten in Nederland een grote
  omvang heeft. Wel blijft het alleszins mogelijk dat Nederlanders
  zijn betrokken bij de transito van deze soorten naar andere
  landen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken