• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De wildlifebranche – 3.2. Soorten van criminele activiteiten

  3.2. Soorten van criminele activiteiten

  Om de illegale handel in wildlife produkten vorm te geven moeten
  verschillende soorten criminele handelingen worden verricht: 1) het
  smokkelen van dieren en/of planten; 2) het valselijk opmaken of
  vervalsen van vereiste CITES-documenten en het gebruik daarvan en
  3) het omkopen van overheidsvertegenwoordigers. De smokkel
  van levende dieren vereist veel vernuft, creativiteit en kennis bij
  de smokkelaars. Handelaren moeten goed op de hoogte zijn van de
  CITES-lijsten. Zij moeten beschikken over kennis van het produkt
  (tropische vissen, reptielen, vogels, katachtigen en primaten), zij
  moeten op de hoogte zijn van de zwakke plekken in het
  internationale wildlife- beleid, de internationale wetgeving en van
  de verschillen daarin tussen landen en, ten slotte, van de
  opsporingsinstanties en hun werkwijzen.

  Van smokkel zijn de volgende manieren bekend: men verbergt
  dieren of planten in de reisbagage (altijd kleine aantallen), in
  postpakketten, in voertuigen als auto’s en vrachtauto’s, in
  containers op schepen. De belangrijkste en meest voorkomende
  smokkelmethode is het plaatsen van de illegale vracht tussen een
  legale zending van dieren of planten die sterk lijken op de
  gesmokkelde exemplaren. Over het algemeen is het zo dat de smokkel
  in kleine aantallen gebeurt door kleine dierenhandelaren of door
  toeristen die terugkomen van een exporterend land. Dat wijst op een
  vorm van kleine criminaliteit Noot , terwijl grotere
  smokkelpartijen eerder op professionele daders duiden.

  Valselijk opgemaakte of vervalste CITES-documenten zijn nodig om
  de dieren en planten te importeren. Vervalsen kan gebeuren door de
  in- en doorvoer documenten onjuist in te vullen. Onjuist invullen
  kan plaatsvinden door met de soortnaam te knoeien, door de
  aantallen te veranderen, door op de documenten kweekexemplaren te
  vermelden terwijl het om in het wild gevangen exemplaren gaat, door
  het land van herkomst van de plant- en diersoorten te veranderen en
  ten slotte door niet de juiste soort of typenaam op de documenten
  te vermelden.

  Omdat de smokkel van illegale wildlifevrachten doorgaans plaats
  vindt tussen legale vrachten is dat voor de controlerende
  opsporingsinstanties zeer lastig vast te stellen. Bovendien is de
  vaststelling van de geldigheid van de CITES-documenten nog altijd
  niet eenvoudig, ondanks het feit dat het centrale
  CITES-secretariaat een gids heeft samengesteld van alle geldige
  CITES-documenten. Bij problemen of ernstige vermoedens wordt een
  aangetroffen document ter verificatie naar het landelijke
  CITES-bureau of naar het centrale CITES-bureau in Lausanne gestuurd
  of naar het CITES-bureau van het land van herkomst. In ongeveer 20%
  van alle vrachten wordt navraag gedaan bij een van deze bureaus. De
  Europese landen kennen weer hun eigen certificatenstelsel. De
  inspecterende ambtenaar moet goed op de hoogte zijn en kennis
  hebben van de diverse CITES-lijsten, en bovendien de tienduizenden
  soorten en typen dieren en planten kunnen herkennen en van elkaar
  onderscheiden.

  Om de dieren en planten het land uit te smokkelen is de
  medewerking noodzakelijk van douanepersoneel, politici en
  ambtenaren en vliegveldpersoneel van het exporterende land. In
  allerlei CRI-notities wordt gemeld dat corruptie en omkoping in die
  landen gebruikelijk is om de illegale activiteiten af te schermen
  en de benodigde documenten te leveren. In Nederland zijn geen
  concrete aanwijzingen dat douane-ambtenaren of AID-inspecteurs of
  andere opsporingsambtenaren direct betrokken zijn bij of worden
  verdacht van medewerking aan de illegale wildlifehandel.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken