• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De wildlifebranche – 3.3. Zaakanalyse in de wildlifebranche

  3.3. Zaakanalyse in de wildlifebranche

  Door de CRI zijn ons vijftien dossiers met betrekking tot
  wildlifecriminaliteit ter beschikking gesteld (CRI-AID, 1994). Deze
  zaken bevinden zich vrijwel alle in de pro-actieve fase van het
  opsporingsonderzoek, met uitzondering van n die zich in de fase van
  het gerechtelijk vooronderzoek bevindt. Hoewel de meeste
  regiokorpsen de bestrijding van milieucriminaliteit hoog in het
  vaandel hebben staan en zelfs als prioriteit
  hebben gesteld, is het feitelijke aantal opsporingsonderzoeken naar
  de illegale wildlifehandel zeer beperkt. Voor een deel heeft dat te
  maken met de relatieve onbekendheid bij de politiekorpsen en het OM
  met dit soort strafzaken. Bovendien beschikt de politie over weinig
  kennis van deze handel. Als laatste mogelijkheid mag natuurlijk
  niet worden uitgesloten dat er zich in Nederland gewoon niet veel
  wildlifecriminaliteit voordoet (zie vorige paragraaf).

  Omdat de meeste wildlife-opsporingsonderzoeken zich in de
  pro-actieve fase bevinden, bestaat er niet voldoende informatie om
  de analyses compleet en uitgebreid uit te voeren. Veel gegevens
  gaan niet veel verder dan de opsomming van de namen van de
  verdachten of van verdachte bedrijven en de delicten waarvan zij
  worden verdacht. De zaakanalyse in dit deelrapport is daarom
  noodgedwongen beperkt van reikwijdte en diepgang.

  De meeste verdachten van illegale wildlifehandel zijn autochtone
  mannen die of eigenaar zijn van een dierenwinkel of
  dierengroothandel of (bestuurs)lid zijn van verenigingen of
  hobbyclubs op het gebied van exotische dieren of planten. Enkele
  eigenaren van dierenwinkels en -groothandelsondernemingen worden
  ervan verdacht hun legale handel aan te vullen en te vermengen met
  een illegale. Op grond van hun dagelijkse werk zijn zij goed op de
  hoogte van de internationale handelskanalen en de benodigde
  formaliteiten. De meeste verdachten werken binnen hun (kleine)
  bedrijf of winkel solistisch. In enkele gevallen wordt met andere
  bedrijven samengewerkt om bepaalde dier- en plantesoorten te
  importeren. De verdachten zijn goed op de hoogte van de
  tussenhandel op mondiaal niveau en geven hun bestellingen via
  GSM-telefoons en faxen aan de tussenhandelaren op. Na ontvangst van
  de dieren en planten zorgen de verdachten zelf voor het vervoer van
  de dieren of planten naar de klanten. De levering geschiedt vaak op
  bestelling van de afnemer. Andere klanten worden via de
  tijdschriften en vakbladen, al dan niet in codes, op de hoogte
  gebracht van nieuwe zendingen. In de winkel kunnen de gevraagde
  exemplaren dan worden gekocht.

  Er bestaat voor zover bekend geen enkel leiderschap in deze
  handel in Nederland, noch worden grote groepen opgetuigd om aan de
  illegale praktijken gestalte te geven. Disciplinering en loyaliteit
  zijn niet nodig, omdat via netwerken van bekenden met de
  internationale wildlifehandelaren direct contact wordt onderhouden
  en wordt onderhandeld over aantallen en prijzen. Het eventuele
  winkelpersoneel of de boekhouder is op de hoogte van de illegale
  activiteiten, die voornamelijk dienen als aanvulling op het magere
  detaillisteninkomen. De meeste daders schermen hun illegale
  activiteiten af door met codes te werken, GSM-telefoons te
  gebruiken en afzonderlijke bedrijfsadministraties bij te houden.
  Geweld komt in deze branche in Nederland niet voor. De daders zijn
  vrijwel allemaal werkzaam of actief in de legale wildlifebranche.
  Daarbuiten worden geen criminele activiteiten gepleegd, met
  uitzondering van de voor de handel noodzakelijke fraudes met
  administraties en fiscale delicten. In n geval wordt een handelaar
  er van verdacht tussen de levende dieren verdovende middelen te
  hebben gesmokkeld.

  De wildlifemarkten waarin wordt geopereerd zijn strikt
  gescheiden. De illegale handel van CITES-planten is strikt
  gescheiden van die voor reptielen en die voor vogels. In enkele
  gevallen worden dierenartsen ingeschakeld om de dieren te seksen of
  om hun gezondheid te controleren, maar vermoedelijk zijn deze
  deskundigen niet op de hoogte van de illegale herkomst van de
  dieren. Juristen zijn betrokken bij de advisering en zullen zeker
  ook adviezen verstrekken over de (inter)nationale wetgeving op dit
  gebied. Van corruptie bij AID-ambtenaren of douanepersoneel door de
  verdachten zijn geen aanwijzingen in het materiaal aangetroffen. De
  eventuele winsten worden gebruikt om het bedrijf overeind te houden
  of om het vermogen te versterken van het bedrijf waarvan de dader
  eigenaar is. Voor witwaspraktijken op grote schaal zijn geen
  aanwijzingen.

  Op grond van de beschikbare bronnen kan samenvattend worden
  gesteld dat de illegale wildlifehandel in Nederland vrijwel
  uitsluitend wordt gepleegd door eigenaren van dier- en plantwinkels
  die hun legale handel vermengen met illegale activiteiten. Er is
  geen sprake van groepscriminaliteit of van georganiseerde
  misdaad.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken