• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De wildlifebranche – 4. CONCLUSIES

  4. CONCLUSIES

  In deze studie van beperkte omvang zijn drie vragen gesteld:
  1. welke criminele groepen maken zich schuldig aan de illegale
  handel in bedreigde dieren- en plantesoorten? 2. Op wat voor
  manieren wordt deze vorm van illegale handel gepleegd?
  3. Hoe worden de opbrengsten uit deze illegale handel besteed?
  Om deze vragen te beantwoorden is daaraan voorafgaand de
  organisatie en de structuur van de wildlifebranche uit de doeken
  gedaan. De handel is grotendeels gebaseerd op de grote vraag uit
  het westen (Europa, de Verenigde Staten), het Midden-Oosten en
  Japan. De prijs van de verhandelde dieren komt tot stand onder
  invloed van vraag en aanbod (zeldzaamheid en beschikbaarheid) van
  de planten en dieren. Voorts moet een prijs worden betaald voor de
  risico’s bij het vervoer. Er bestaan geen goede officile cijfers
  over de legale en de illegale handel. Dat het op wereldschaal om
  grote aantallen gaat mag duidelijk worden aan de
  hand van de enorme achteruitgang in het bestand aan exotische
  dieren en planten. Zoals gezegd, diverse mondiaal bekende
  organisaties wijzen op de omvang van de illegale handel in
  beschermde dier- en plantesoorten, maar voor Nederland wordt de
  omvang daarvan, als wij bij de cijfers blijven, sterk overdreven.
  De meeste gemporteerde dieren en planten worden door hobbyisten
  afgehaald bij de winkels of via advertenties in dieren- en
  plantenmagazines aangeboden aan de liefhebber. De daders in
  Nederland behoren niet tot een of andere groene mafia, maar zijn
  eigenaren van (kleine) dieren- en plantewinkels van stad en
  platteland en leden van hobbyclubs. Zij importeren tussen de legale
  handel illegale exemplaren naar Nederland. De internationale handel
  loopt via netwerken van individuele personen met behulp van moderne
  communicatiemiddelen. Internationale makelaars bemiddelen in deze
  handel. De daders maken gebruik van allerlei zwakke plekken in de
  internationale wetgeving, in het internationale wildlifebeleid en
  van de gebrekkige samenwerking tussen opsporingsinstanties in
  buiten- en binnenland. De opbrengsten worden voornamelijk bebruikt
  om de eigen dierenwinkel in de markt te houden. De afscherming van
  hun illegale activiteiten is erop gericht om ontdekking en
  opsporing te voorkomen. Het mengen van illegale met legale vrachten
  per boot of per vliegtuig is een belangrijke en veel gebruikte
  smokkelmethode. De aanvoer verloopt via de haven Rotterdam en het
  vliegveld Schiphol. Verder wordt door de dader vaak een dubbele
  administratie bijgehouden om controles te bemoeilijken. De pakkans
  bij illegale smokkel mag klein worden genoemd.

  Corruptie wordt als wapen ingezet in de exportlanden bij degenen
  die de exportvergunning afgeven. In democratisch zwak
  georganiseerde exportlanden worden illegaal breeding farms
  opgezet om bedreigde diersoorten speciaal voor de illegale handel
  te fokken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken