• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De wildlifebranche – LITERATUUR

  LITERATUUR

  AID, Controlestaten NMF, 1991.
  M. V. C. Aalders, Het handhavingsvraagstuk, in P. Glasbergen
  (red.), Milieubeleid. Een beleidswetenschappelijke
  inleiding
  , VUGA, ‘s-Gravenhage, 19944, p. 289-319.
  M. V. C. Aalders, Handhaving en zelfregulering, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 20, 1994, p. 47-69. H. Abadinsky,
  Organized crime, Nelson-Hall, Chicago, 19913. E.
  A. I. M. van den Berg en W. Waelen, Politie en
  milieuhandhaving
  , Gouda Quint, Arnhem, 1991. E. A. I. M. van
  den Berg en A. Hahn, Politie, partners en milieu. Woorden en
  daden
  , Gouda Quint, Arnhem, 1992.

  E. A. I. M. van den Berg, e.a., De markt van misdaad en
  milieu. Deel 1
  , WODC/BA, Den Haag, 1995. E. A. I. M. van den
  Berg, e.a., De markt van misdaad en milieu. Deel 2: De grijze en
  de groene deelmarkten
  , WODC/BA, Den Haag, 1995.

  E. A. I. M. van den Berg, H. G. van de Bunt, en W. M. Kleiman,
  Het OM als horzel in de bestuurlijke pels, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 20, 1994, p. 70-82.
  T. de Blom, Georganiseerde misdaad en milieudelicten, in
  Tijdschrift voor Milieu-Aansprakelijkheid, 1993, p.
  44-45.
  H. G. van de Bunt, Organisatiecriminaliteit, Gouda Quint,
  Arnhem, 1992. CBO, Landelijke inventarisatie criminele
  groeperingen 1995
  , CRI, Zoetermeer, 1995. CRI, Risico
  analyse afvalmarkt
  , CRI, Zoetermeer, 1992.

  CRI-AID, Project CITES 1994-1996, CRI, Zoetermeer,
  1994.
  A. J. van Doorn, Zware milieucriminaliteit. Notities over aard en
  omvang, in Justitile Verkenningen, jaargang 20, 1994, p.
  95-104.
  S. Holtackers, Fenomeenonderzoek georganiseerde/zware
  milieucriminaliteit
  , Politie Haaglanden, Den Haag, 1995.
  D. J. Kenney en J.O. Finckenhauer, Organized crime in
  America
  , Wadsworth, Belmont, 1995. W. M. Kleiman en E. A. I. M.
  van den Berg (m.m.v. E. J. A van der Linden), Overtredende
  overheden. Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten
  , WODC nr.
  35, Den Haag, 1995. Y. A. van der Meer, Een nieuw fenomeen:
  milieucriminaliteit (I), in Modus, jaargang 3, 1994, p. 5-6.
  Y. A. van der Meer, Een nieuw fenomeen: milieucriminaliteit (II),
  in Modus, jaargang 3, 1994, p. 8-11. Ministeries van
  Justitie, Binnenlandse Zaken en VROM, Notitie aanpak zware
  milieucriminaliteit
  , Den Haag, Handelingen Tweede Kamer
  1994-1995, 22.343.

  M. Pleijte en B. van Geleuken, Het milieuconvenant. Goede
  voornemens, slechte resultaten, in Justitile Verkenningen,
  jaargang 20, 1994, p. 83-94.
  Recherche Advies Commissie, Werkgroep zware
  milieucriminaliteit
  , z.pl., z.u., 1992. L. Reijnders, Het grote
  gesjoemel, in Natuur en Milieu, januari 1994, p. 4-7. G. W.
  M. van Vugt, J. F. Boet en J. C. G. M. Berends, Zuiver handelen
  in een vuile context
  , Nederlandse School voor Openbaar Bestuur,
  Rotterdam, 1994.
  P. D. J. van Zeben, Verschijningsvormen van zware
  milieucriminaliteit
  , MBT, Den Haag, 1995.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken