• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – VOORWOORD

  Gerben Bruinsma Universiteit Twente

  VOORWOORD

  De georganiseerde misdaad is voor de levering van goederen aan
  illegale markten aangewezen op de beschikbare transportmiddelen. De
  internationale smokkelroutes van drugs lopen ter land, ter zee en
  in de lucht. Nadat de relatie tussen de georganiseerde misdaad en
  het vervoer over de weg door Bovenkerk en Lempens uit de doeken is
  gedaan, wordt de aandacht nu gericht op het vervoer over zee en
  door de lucht. Deze empirische studie gaat over de rol die onze
  belangrijke havens in dat vervoer spelen: de zeehaven Rotterdam en
  de luchthaven Schiphol.

  Diverse mensen hebben een bijdrage geleverd aan dit deelrapport
  over de havens. Ik dank met name de heren F. Maurer, E.
  Blaauwendraat, M. Schuckman, L. Graven en G. Boons van de
  koninklijke marechaussee, de heer J. Verdonk van Schiphol Security,
  de heren J. van Doorn en F. den Hartog van de CRI, de heer A.
  Schleedoorn van de Algemene Inspectie Dienst, de heren B. Hagen, H.
  Jansen, F. Visser en A. Noordzij van de regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond, de heer H. Huisman van het Douane Informatie
  Centrum, de heer M. Spanjer van de Dienstenbond van de FNV en de
  heer A. Kamp van de Hout- en Bouwbond van de FNV, de heer E.
  Kleemans en de dames C. de Boer en C. Hoekstra van het IPIT van de
  Universiteit Twente. De auteur is de faculteit Bestuurskunde van de
  Universiteit Twente zeer erkentelijk dat zij hem in staat heeft
  gesteld deze studies voor de Parlementaire Enqute Commissie uit te
  voeren. Een bijzonder woord van dank gaat naar P. Geurts die mij
  vele zaken met betrekking tot het M&ampT-onderwijs gedurende al
  die tijd uit handen heeft genomen.

  Als gevolg van de afspraken met de minister van Justitie was het
  niet toegestaan op de universiteit of thuis de onderzoeken te
  verrichten. De Divisie Georganiseerde Criminaliteit van de
  regiopolitie Twente is zo bereidwillig geweest gedurende lange tijd
  – langer dan van te voren kon worden aangenomen – huisvesting aan
  te bieden en op gastvrije wijze de onderzoeker op vele manieren
  behulpzaam te zijn. Mevrouw E. Berkhof-Kuipers, de heren H.
  Geerdink, J. Hadders, P. IJzerman, F. Jansen, H. van Klaveren, P.
  van Zwanenburg en de vele rechercheurs van de Divisie
  Georganiseerde Criminaliteit, in het bijzonder H. Bakker, E.
  Berkhof, J. Bos, H. Gerritsen, Th. Hagedoorn, H. Kamperman, R. van
  Oosterlaken, P. Veldhuis en B. de Vries worden bedankt voor de
  medewerking, de informatie, de tijdsinvestering en voor de
  aangename tijd bij hen in het korps.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken