• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 3.7. Houding ten opzichte van autoriteiten

  3.7. Houding ten opzichte van autoriteiten

  De geslotenheid van de branche houdt ook in dat de gemiddelde
  horeca-ondernemer weinig op heeft met autoriteiten zoals politie en
  de gemeentelijke, de provinciale en de rijksoverheid. Er is sprake
  van een wantrouwende houding naar buiten toe. Uit een onderzoek
  door Magis Marktonderzoek (in Missets Horeca, 1987) bleek dat
  twintig procent van de horeca-ondernemers bij vechtpartijen en
  ruzies in de zaak nooit de politie inschakelt en ruim 62 procent
  dat alleen doet in geval van uiterste nood. Slechts achttien
  procent roept altijd politiehulp in bij geweldscalamiteiten. Bijna
  de helft van de onderzochte bar en discotheekhouders vindt
  desalniettemin dat het bestrijden van ongeregeldheden in hun
  bedrijf een overheidstaak is. Eenzelfde percentage wenst meer
  politiesurveillance en hogere straffen voor ruzieschoppers. De
  algemene frustratie in de horeca lijkt te zijn: de illegale
  ondernemer wordt gedoogd, de legale wettelijk stukgecontroleerd,
  financieel uitgezogen en ook nog eens gecriminaliseerd. Op
  spandoeken bij een demonstratie werden leuzen als stop de
  horecamoord en geen horeca-razzias meegevoerd. Gesprekspartners uit
  de branche vinden dat er slecht tegen malafide ondernemers wordt
  opgetreden. Terwijl illegale gelegenheden lang kunnen draaien
  zonder door overheidsinstanties te worden gedeerd, worden bonafide
  horeca-ondernemers op lichte overtredingen snel gepakt, zo vertelt
  een genterviewde. Hij gaf aan het vertrouwen in politiek en politie
  te hebben verloren en signaleert eenzelfde houding bij veel van
  zijn collegae.

  Afpersing wordt niet gemeld, enerzijds vanwege de
  geweldsdreiging van de afpersers, anderzijds vanwege het wantrouwen
  jegens de autoriteiten. Stil en stom, noemt een genterviewde de
  ondernemers in de branche. Ook spreekt hij over de beroepsziekte
  horeca-doofheid: de kastelein luistert niet, maar hoort wel.
  Met andere woorden: hij weet alles wat er gebeurt, maar als je hem
  ernaar vraagt, is zijn naam Haas. Deze geslotenheid maakt de
  horecabranche kwetsbaar, want de ondernemers maken geen vuist naar
  hun bedreigers. Dit hangt voor een groot deel samen met het belang
  van een goede reputatie; de populariteit van een
  horecagelegenheidhangt in hoofdzaak af van het imago. Wanneer een
  bepaald caf vaak door de politie wordt bezocht, is dit niet goed
  voor de klandizie. Maar, ook een regelmatige verstoring van de orde
  kan klanten kosten. Schaamte speelt ook een rol in de
  geslotenheid; wie toegeeft dat er problemen met bij voorbeeld
  afpersing zijn, toont zich zwak. Veel horeca-ondernemers ontkennen
  daarom dat ze gedwongen zijn om portiers voor de deur te zetten.
  Door deze geslotenheid krijgt de politie geen voet tussen de deur
  bij de afpersers. De oorzaak van de doorgaans moeizame verhouding
  tussen de politie en de horeca lijkt op een kwestie van
  de-kip-of-het-ei. Horeca-ondernemers menen dat de politie hen niet
  kan helpen; soms hebben ze de ervaring dat de politie hen domweg in
  de steek laat. Vooral waar het gaat om ernstige delicten als
  afpersing; hierop krijgt de politie vaak moeilijk greep. Het
  inroepen van politiehulp kan een horeca-ondernemers bovendien zijn
  bedrijf kosten, want de gemeente heeft de bevoegdheid om een
  vergunning tijdelijk of permanent – in te trekken. Wanneer er zich
  in een bepaald caf in korte tijd veel ordeproblemen voordoen, kan
  de gemeente zo’n zaak dwingen tot sluiting. Horeca-ondernemers
  houden dus liever hun mond en de politie kan daarom vaak weinig
  uitrichten; er wordt zelden aangifte gedaan. Bovenkerk en Derksen
  (1994) spreken in hun onderzoek naar afpersing in de Utrechtse
  cafwereld over een conspiracy of silence. De geslotenheid
  van de ondernemers heeft natuurlijk ook nog een andere oorzaak. Er
  wordt veel gerommeld in de branche; ondernemers geven toe dat
  iedere horeca-ondernemer wel eens iets niet helemaal volgens de
  regels doet. Het afromen van de winsten wordt als normaal
  beschouwd. En ook waar het de CAO-naleving betreft, wordt er nogal
  eens creatief boek gehouden. Ook hierdoor wendt men zich voor hulp
  niet gemakkelijk tot de politie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken