• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 3.6. Organisatie van de branche

  3.6. Organisatie van de branche

  De belangen van de branche horeca worden vertegenwoordigd door
  de ondernemersorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Deze
  ondernemersorganisatie verenigt 13.000 horeca-werkgevers; zo’n
  kleine dertig procent. Omdat vooral de grotere bedrijven bij de
  werkgeversorganisatie zijn aangesloten, zijn alle leden van Horeca
  Nederland samen goed voor 70 procent van de totale omzet in de
  branche. De contributie varieert van 350 tot ruim 3000 gulden per
  jaar. Het zijn vooral de kleine ondernemingen in de grote steden
  die zich niet bij de organisatie aansluiten. Het dieptepunt wordt
  bereikt in Rotterdam, waar slechts tien procent van de
  horeca-uitbaters lid is van KHN. Uit de lage organisatiegraad mag
  worden afgeleid dat de horeca-wereld geen sterke eenheid vormt. De
  horeca-ondernemers zien elkaar in de eerste plaats als concurrent,
  niet als collega. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle
  cafbazen nooit samenwerkt met naburige horeca-exploitanten. Ze
  hebben er geen tijd voor, geen behoefte aan of noemen rivaliteit
  als reden om alleen te werken. De andere helft steekt wel eens de
  koppen bij elkaar – voor evenementen, gezamelijke inkoop of reclame
  – en het gaat dan bijna uitsluitend om uitbaters van grotere
  horeca-gelegenheden. De kleine cafbaas is een alleenganger (Lenting
  en Partners, 1990). Een dergelijk gesloten karakter is een zwak
  punt dat ingangen biedt voor criminaliteit. Horeca Nederland doet
  er, vaak in samenwerking met het Bedrijfschap, veel aan om de naam
  van de branche goed te houden. De organisatie erkent dat de
  criminaliteit een probleem is en geeft toe dat de ondernemers hier
  niet alleen slachtoffer, maar soms ook dader zijn. De
  werkgeversorganisatie heeft een Commissie Criminaliteit in het
  leven geroepen waarin de problemen van de horeca met misdaad
  centraal staan. En van de produkten van deze commissie is de Horeca
  Vertrouwensman die onlangs in Den Bosch en Valkenburg, bij wijze
  van experiment, werd aangesteld. Hoewel de branche-organisatie er
  alles aan doet om het probleem aan de kaak te stellen, blijft de
  geslotenheid het grootste probleem in de aanpak van criminaliteit
  in de branche; de ondernemers vertellen niet wat er speelt.
  Afpersing, opgedrongen portiersdiensten; de caf-houders melden het
  zelden tot nooit, zelfs (of juist) niet aan hun eigen organisatie.
  Overigens zijn niet alle horecagelegenheden welkom bij de
  branchevereniging; coffeeshops die softdrugs verkopen kunnen zich
  niet bij KHN aansluiten; wanneer de branche-organisatie een lid
  betrapt op de verkoop van hash of weed, volgt royering. KHN is het
  niet eens met het Nederlandse drugsbeleid en dan met name het
  gedogen van de softdrugshandel in coffeeshops. Horeca Nederland
  dringt er bij de overheid regelmatig op aan om de handel in zowel
  soft- als harddrugs in horecagelegenheden te verbieden en
  overtreders strafrechtelijk te vervolgen. Ook bordelen zijn
  doorgaans van lidmaatschap uitgesloten, omdat de horecafunctie in
  deze gelegenheden slechts bijzaak is of er sprake is van een
  gesloten club. Alleen zaken die in hoofdzaak bestaan van het
  verlenen van horecadiensten (schenken van dranken, bereiden van
  maaltijden of bieden van logies) mogen tot de brancheorganisatie
  toetreden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken