• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – LITERATUUR

  LITERATUUR

  H. Abadinsky, Organized crime, Nelson-Hall, Chicago,
  19913. A. C Berghuis, Rechtspersoonlijkheidsmisbruik,
  speciaal gelet op BV’s, in A. C. Berghuis, C. H. Brants en H. M.
  Willemse (red.), Witteboordencriminaliteit, Ars Aequi Libri,
  Nijmegen, 1984, p. 231-242. A.C. Berghuis, C. H. Brants en H. M.
  Willemse (red.), Witteboordencriminaliteit, Ars Aequi Libri,
  Nijmegen, 1984.

  A.C. Berghuis en G. Paulides, Faillissement bij besloten
  vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Interimrapport
  ,
  ‘s-Gravenhage, 1982.
  J. Best en D. F. Luckenbill, Organizing deviance, Prentice
  Hall, Englewood Cliffs, 19942. A. A. Block en W. J.
  Chambliss, Miners, Tailors and Teamsters: Business Racketeering and
  Trade Unionism, in N. Passas (ed.), Organized Crime,
  Dartmouth Publishing Company, 1994, p. 347-359. L. H. M. Bosch, P.
  J. van den Noord en R. F. Broek, Fraudebestrijding en
  premie-afdracht: meeropbrengst door de Wet ketenaansprakelijkheid,
  in Kwantitatieve Methoden, jaargang 8, 1987, p. 1-18
  (SEO-overdruk nr. 37). C. H. Brants en K. L. K. Brants,
  Fraudebewustzijn in Nederland, in A. C. Berghuis, C. H. Brants en
  H. M. Willemse (red.), Witteboordencriminaliteit, Ars Aequi
  Libri, Nijmegen, 1984, p. 53-73. C. H. Brants en K. L. K. Brants,
  De sociale constructie van fraude, Gouda Quint, Arnhem,
  1991. P. J. van den Broek, P. J. Groot en J. Schellevis, Bouw en
  besluitvorming
  , EIB, Amsterdam, 1994. R. J. Brunting, Het
  koppelbazenprobleem politieel bezien
  , NPA, Apeldoorn, 1982. H.
  G. van de Bunt, Maatregelen tegen corruptie in het bedrijfsleven:
  een kwart eeuw na de invoering van art. 328ter Sr., inJustitile
  Verkenningen
  , 1993, p. 35-50.

  H. G. van de Bunt, Organisatiecriminaliteit, Gouda Quint,
  Arnhem, 1992. Bureau Criminaliteitspreventie, Bedrijfsleven en
  criminaliteit. Eerste landelijke enqute naar slachtofferschap van
  criminaliteit in het Nederlandse bedrijfsleven
  , Amsterdam,
  1990.

  A. P. Buur, Imago en karaktermoord, in Bouw/werk. De bouw in
  feiten, cijfers en analyses
  , jaargang 19, december 1994, p.
  1.
  Bureau voor Economische Argumentatie (BEA), Zwart werken in de
  bouw: oprekking van de Wet Ketenaansprakelijkheid
  , Hoofddorp,
  1991.
  B. Caroll, Combatting racketeering in the Fulton fishmarket, in C.
  Fijnaut, en J. Jacobs (eds.), Organized crime and its
  containment: a transatlantic initiative
  , Kluwer, Deventer,
  1991, p. 183-198. I. W. Corten, Groot deel van bouwbedrijven
  verdwijnt binnen drie jaar bij het SFB, in Bouw/werk. De bouw in
  feiten, cijfers en analyses
  , jaargang 19, december 1994, p.
  14-17.

  U. Drmann, K-F. Koch, H. Risch en W. Vahlenkamp, Organisierte
  Kriminalitt – wie gross ist die Gefahr?
  , BKA, Wiesbaden,
  1990.
  J. Dohmen en H. Langenberg, Graag tot een wederdienst
  bereid.
  Corruptie in Nederland, De Limburger,
  Maastricht, 1993.
  P. C. van Duyne, Tien jaar fraudebeleid, in Justitile
  Verkenningen
  , 1983, p. 5-60. P. C. van Duyne, Het spook en
  de dreiging van de georganiseerde misdaad
  , SDU, Den Haag, 1995.
  P. C. van Duyne, R. F. Kouwenberg en G. Romein,
  Misdaadondernemingen; ondernemende misdadigers in Nederland,
  Gouda Quint, Arnhem, 1990.

  Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Ontwikkelingen
  in de
  bouwnijverheid tot en met 1996: bouwproduktie,
  werkgelegenheid en bedrijfstakstructuur
  , EIB, Amsterdam, 1991.
  Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Bouwen in eigen
  beheer en (on)rechtmatige bedrijfsuitoefening in de bouw
  , EBI,
  Amsterdam, 1987.

  Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, De relatieve
  financile positie van de bedrijfstak bouw
  , Amsterdam, 1995.
  Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, De verwachtingen
  voor de bouwproduktie en de werkgelegenheid in 1995
  , Amsterdam,
  1995.
  Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Zwart werken in de
  vrije sector woningbouw
  , Amsterdam, 1992. C. J. C. J. Fijnaut,
  Politile corruptie in Nederland, Gouda Quint, Arnhem,
  1993. C. J. C. F. Fijnaut, De Italiaanse mafia in Belgi: een
  analyse van de zaak Bongiorno-Steinier, in Liber Amicorum Jules
  d’Haenens
  , Mys en Breesch, Gent, 1993, p. 147-163.

  Fiod, Typologiebeschrijving bouw, Fiod, Haarlem,
  1994.
  R. Goldstock, M. Marcus, Th. D. Thatcher II en J. B. Jacobs,
  Corruption and racketeering in the New York construction
  industry
  , New York University Press, New York, 1990.
  A. J. Grootenboer, Allochtone werknemers sterk
  ondervertegenwoordigd in de bouwnijverheid, in Bouw/werk. De
  bouw in feiten, cijfers en analyses
  , jaargang 19, augustus
  1994, p. 22-223. R. J. Houwen en P.A.M.G. Kempkes, Een kwestie
  van aanpakken. Deskundigen over
  fraude door
  werkgevers

  met loongerelateerde premies en belastingen, Sociale
  Verzekeringsraad, Zoetermeer, 1993. L.W. J. C. Huberts, Omvang en
  bestrijding bestuurlijke criminaliteit, Justitile
  verkenningen
  , jaargang 19, 1993, p. 51-84.

  D. Ilegems en R. Sauviller, Bloedsporen. Een reis naar de
  mafia
  , Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995. J. B. Jacobs,
  Organized crime in the NYC construction industry, in C. Fijnaut en
  J. Jacobs (eds.), Organized crime and its containment: a
  transatlantic initiative
  , Kluwer, Deventer, 1991, p. 49-54. F.
  J. Jansen, Ondanks lage winstmarges is rendement van bouwbedrijven
  voldoende hoog, in Bouw/werk. De bouw in feiten, cijfers en
  analyses
  , jaargang 20, januari 1995, p. 8-14. R. J. Kelly, K-L.
  Chin en R. Schatzberg (eds.), Handbook of organized crime in the
  United States
  , Greenwood, Westport, 1994.

  D. J. Kenney en J.O. Finckenauer, Organized crime in
  America
  , Wadsworth, Belmont, 1995. G. Kilian, Korruption im
  Bauwesen, oder: Mafiose Praktiken in Perfection, in
  Kriminalistik, 1994, p. 249-254. K., Kok, De
  bouwarbeidsmarkt 1984-1992
  , Economisch Instituut voor de
  Bouwnijverheid, Amsterdam, 1994. E. Lourens, Bouwen in eigen
  beheer en (on)rechtmatige bedrijfsuitoefening in de bouw
  , EBI,
  Amsterdam, 1987.

  E. Lourens, Zwart werken in de vrije sector woningbouw,
  EIB, Amsterdam, 1992. R. Mass, Law enforcement approaches to
  organized crime infiltration of legitimate industry, in C. Fijnaut
  en J. Jacobs (eds.), Organized crime and its containment: a
  transatlantic initiative
  , Kluwer, Deventer, 1991, p. 37-54. R.
  Mokhiber, Corporate crime and violence. Big business power and
  the abuse of the public trust
  , Sierra Club Books, San
  Fransisco, 1989.

  D. E. Moldea, The Hoffa wars. Teamsters, rebels, politicians
  and the mob
  , Paddington, New York, 1978. U. Mller, Korruption
  in der ffentliche Verwaltung: Typologie und Schaden im Baubereich,
  in Kriminalistik, 1993, p. 509-516.

  J. M. Nelen, M. Boone en M. D. van Goudsoever-Herbschleb, Het
  Openbaar Ministerie en grote fraudezaken
  , Gouda Quint (WODC nr.
  133), Arnhem, 1994.
  New York State Organized Crime Task Force (NYSOCTF), Corruption
  and racketeering in the New York construction industry
  , New
  York University Press, New York/London, 1990. New York State
  Commission of Investigation, Racketeer infiltration into
  legitimate business
  , New York, 1970. N. Passas (ed.),
  Organized Crime, Dartmouth Publishing Company, 1994. Peters,
  Die Absahner. Organisierte Kriminalitt in der
  Bundesrepublik
  , Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1990. H. E. Post,
  Onstuimige groei woningnieuwbouw in 1994 en 1995, in Bouw/werk.
  De bouw in feiten, cijfers en analyses
  , jaargang 20, januari
  1995, p. 19-22.

  President’s Commission on Organized Crime, The Edge,
  organized crime, business and labor unions
  , US Government
  Printing Office, Washington, 1986.
  P. Reuter, Racketeering in legitimate industries. A study in the
  economics of intimidation
  , Rand, 1987. P. Reuter, Racketering
  in Legitimate Industries: A Study in the Economics of Intimidation,
  in N. Passas (ed.), Organized Crime, Dartmouth Publishing
  Company, 1994, p. 108-141.

  P. Reuter, J. Rubinstein en S. Wynn, Racketeering in
  legitimate industries: Two case studies
  , National Institute of
  Justice, Washington, 1983.
  D. Ruimschotel, Corruptie en fraude in Nederland,
  Gouda Quint (SMP nr. 9), Arnhem, 1993. H. S. A. Scholman, De
  relatieve financile positie van de bedrijfstak bouw
  , EIB,
  Amsterdam, 1995. Sociale Verzekeringsraad, Ontwikkeling
  Handhaving 1992. Fraude- en handhavingsgegevens
  , SVR,
  Zoetermeer, 1994.

  S. P. Schouten en B. van Honk, Sociale verzekeringsfraude en
  ww-sancties. Volume-ontwikkelingen in 1993 en 1994
  , College van
  Toezicht Sociale Verzekeringen, Zoetermeer, 1995. M. J. van der
  Spek en R. C. van Geuns, Elke ondernemer rommelt wel wat: een
  onderzoek naar de naleving van wet- en regelgeving in de bouw, de
  horeca en de schoonmaak
  , Ministerie van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid, Den Haag, 1993.

  J. Struiksma, m.m.v. F. C. M. A. Michiels, Gewapend
  bestuursrecht
  , Tjeenk Willink, Zwolle, 1994. R. C. Thomas III,
  Organized crime in the construction industry, in Crime and
  Delinquency
  , jaargang 23, 1977, p. 304-311.

  E. Verhey, Nederlandse koppelbazen ontdekken de Duitse markt, in
  Vrij Nederland, 5 augustus 1995, p. 20-21. J. M. Verheul,
  Het koppelbaaswezen. Van ronselarij tot arbeidsmaffia, in A. C.
  Berghuis, C. H. Brants en H. M. Willemse (red.),
  Witteboordencriminaliteit, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1984.
  J. T. Voordijk, Naar integrale logistiek in bedrijfsketens:
  ontwikkelingen in de bouw
  , Universitaire Pers Maastricht,
  Maastricht, 1994.

  A. F. Wieting, L. A. J. Dun en F. H. H. Lambi, Eindrapport
  definitiestudie criminaliteitspreventie bij de aanleg van de
  noord-zuidlijn in Amsterdam
  , Dienst Centrale Recherche,
  Amsterdam, 1994. G. Th. Zandvliet en J.H. Gravesteijn-Ligthelm,
  Illegale arbeid: omvang en effecten, Nederlands
  Economisch
  Instituut, Den Haag, 1994.

  BIJLAGE

  Tabel 1:
  Woningbouwproduktie, 1990-1993 (mln glds, basis Nationale
  rekeningen, prijzen

  1993

  Tabel
  Bron: EIB, De verwachtingen voor de bouwproduktie en de
  werkgelegenheid in 1995, 1995

  Tabel 2:
  Utiliteitsbouwproduktie, nieuwbouw en herstel en verbouw,
  1993-1995 en 2000 (mln

  glds, excl. BTW, prijzen 1993, basis Voortgangscontrole,
  respectievelijk Nationale

  rekeningen)

  Tabel
  (1) Voorlopige cijfers (2) Raming (3) Gemiddelde jaarlijkse mutatie
  in de periode 1996-2000 Bron: EIB, De verwachtingen voor de
  bouwproduktie en de werkgelegenheid in 1995, 1995

  Tabel 3:
  Aantal bouwbedrijven in 1993 naar geografische
  spreiding

  Tabel Bron: EIB, Bouwbedrijven in 1993


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken