• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 7.1. Inleiding

  7. CRIMINALITEIT IN DE SPEELAUTOMATEN-BRANCHE

  7.1. Inleiding

  De automatenbranche heeft het imago van een besmette sector. De
  gokwereld wordt van oudsher geassocieerd met de handel in drugs en
  andere criminele activiteiten. Veel harde feiten om de slechte
  reputatie van het gokwezen te bewijzen, zijn er niet, hoewel enkele
  gerichte onderzoeken plaatselijke gegevens opleveren die er niet om
  liegen. Het Bedrijfschap Horeca trok in 1993 aan de bel; een
  vertrouwelijk onderzoek van het recherchebureau Hoffman wees op een
  vergaande vervlechting van georganiseerde misdaad met de legale
  horeca-branche, die liep via de handel en exploitatie van
  gokautomaten. De Rotterdamse hoofdcommissaris Ottevanger beweerde
  in 1992 dat twintig procent van de speelautomatenhandelaren in de
  stad gelieerd is aan organisaties die zich bezighouden met de
  handel in verdovende middelen en andere vormen van zware
  criminaliteit. Horeca Nederland kwam met een schatting in dezelfde
  orde van grootte (Fijnaut e.a. 1993). Ook Boerman noemt in zijn
  onderzoek in Rotterdam (1994) de betrokkenheid van leidende figuren
  uit het criminele circuit in de speelautomatenhandel. Het al eerder
  genoemde politieonderzoek van het Amsterdamse HIT-team toonde aan
  dat een vijftal criminele organisaties een groot deel (70 %) van de
  speelautomaten in handen heeft, en de betrokkenen zich bezig
  hielden met de handel in drugs, wapens en prostitutie (Brief van
  Van
  Riessen aan de burgemeester van Amsterdam, 1993).
  Fijnaut cum suis (1993) stellen dat we te maken hebben met forse
  problemen van georganiseerde misdaad. Zij wijzen daarbij vooral op
  de parallel tussen de directe en indirecte gokspelen; vooral
  daar waar automaten in het geding zijn; investeringen in het
  benodigde onroerende goed, het opdringen van zakenrelaties, het
  genadeloos exploiteren van andermans inspanningen, de dreiging met
  geweld en de toepassing daarvan en meer.
  Overigens wijzen
  Fijnaut en de zijnen eveneens op de dubieuze rol die de
  gemeentelijke overheid in de bestudeerde Rotterdams zaak heeft
  gespeeld: willens en wetens werden zakelijke overeenkomsten
  gesloten met een vooraanstaand lid van de onderwereld die de
  financile middelen grotendeels verkreeg uit illegale activiteiten.
  Tegen deze persoon liep tijdens de onderhandelingen zelfs een
  grootscheeps justitieel onderzoek. Ook in de pers verschijnen
  regelmatig publikaties waarin gesproken wordt over calamiteiten die
  wijzen op inmenging van de georganiseerde criminaliteit in de
  exploitatie van speelautomaten. Zo staat in een artikel van Missets
  Horeca (1993) te lezen dat er bonussen van 10.000 tot 15.000 gulden
  worden betaald aan horeca-ondernemers voor de plaatsing van
  gokkasten. Ook het aanbieden van leningen teneinde startende
  ondernemers te binden, waarna de terugbetaling geschiedt door
  middel van automaten-exploitatie om niet. Over de aard en omvang
  van alle genoemde feiten blijft het tasten in het duister, maar dat
  er iets aan de hand is, lijkt duidelijk.

  Boerman spreekt in zijn onderzoek (1994) het vermoeden uit dat,
  nadat als gevolg van politie-optreden een groot aantal illegale
  casino’s in Rotterdam hun deuren moest sluiten, de betrokken
  gokbazen zich op de automatenexploitatie hebben gestort. Deze
  leidende figuren waren daarmee plotseling voor een belangrijk deel
  van hun inkomsten en de legitimering van inkomsten uit andere
  activiteiten afhankelijk van de gokautomatenexploitatie, meent de
  onderzoeker. Daartoe sloegen zij op grote schaal aan het vergroten
  van hun afzetgebied. Boerman constateert dat bijna tien procent van
  de door hem onderzochte 106 prominente horeca-ondernemers eveneens
  betrokken is bij de exploitatie van gokautomaten; naast hun
  horecaonderneming(en) hebben zij een speelautomatenbedrijf.
  Overigens kon de onderzoeker weliswaar aantonen dat er sprake was
  van een concentratie-tendens, maar niet dat dit een zaak was van de
  georganiseerde misdaad. Boerman noemt wel een aantal indirecte
  manieren waarop automatenhandelaren betrokken kunnen zijn bij de
  horeca. Zo kunnen ze de horeca-onderneming op naam van een stroman
  runnen of de zaak verpachten onder de voorwaarde dat er automaten
  worden geplaatst. Ook door de financiering van een startende
  horeca-onderneming kan deze voorwaarde worden gesteld.

  Het Ministerie van Justitie schrijft in een concept-nota (1994)
  dat de gokautomatenbranche kampt met een criminaliteitsprobleem.
  Zij geeft toe dat het beperkende kansspelbeleid nog een andere
  reden heeft dan de bestrijding van gokverslaving alleen: het
  ministerie uit in de nota haar bezorgdheid over geruchten over
  misbruik van speelautomaten voor het
  witwassen van criminele
  vermogens en de druk die wordt uitgeoefend op horeca-exploitanten
  en bestuurders om automaten op te kunnen stellen (1994:3).

  Laten we nu onderzoeken welke aanwijzingen voor georganiseerde
  misdaad er bestaan in de speelautomatenbranche.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken