• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 6.6. De VAN

  6.6. De VAN

  De VAN – de Vereniging Automatenhandel Nederland – bestaat sinds
  1971 en verenigt iets meer dan de helft van alle
  speelautomatenhandelaren (400 van de 850). Samen exploiteren de
  VAN-leden tachtig procent van
  alle speelautomaten in Nederland, wat er op wijst dat de meeste
  grotere bedrijven bij de VAN zijn aangesloten. De organisatie
  streeft vooral naar eenduidigheid in het beleid; de huidige grote
  gemeentelijke beslissingsbevoegdheid in de regels rond het gokken
  leidt volgens de VAN tot willekeur en rechtsongelijkheid. Voorts
  wil de organisatie dat de speelautomatenwereld een politiek
  aanvaarde en maatschappelijk geaccepteerd en gerespecteerde branche
  wordt. De vereniging begon enkele jaren terug een sterke lobby om
  de negatieve beeldvorming die aan de sector kleeft te bestrijden.
  De branche moet en wil de verantwoordelijkheid nemen voor haar
  eigen vuil
  , zo schrijft de organisatie in haar beleidsplan
  (VAN, 1989: 13). De VAN-leden verplichten zich tot het handhaven
  van strengere voorwaarden rond de exploitatie van speelautomaten
  dan door de overheid wordt geist; zelfregulering. Zo geldt er bij
  de amusementshallen van VAN-leden een minimumleeftijd van 18 jaar,
  in plaats van 16 jaar elders. Ook is de VAN organisator van de
  cursus vroegsignalering van problematisch gokken aan de
  Jellinek-kliniek. Daarnaast probeert de VAN gemeentelijke
  convenanten af te sluiten omtrent het gokbeleid.

  De werkelijkheid lijkt echter het nobele streven van
  reputatie-verbetering in te halen. Het Horeca Interventie Team van
  de Amsterdamse politie ontdekte vijf grote criminele organisaties
  die zich zowel bezig hielden met horeca- als automatenexploitatie.
  Samen beheerden zij meer dan de helft van alle Amsterdamse
  gokkasten. Deze vijf ondernemingen hielden zich bezig met
  drugshandel, witwassen van zwart geld, gedwongen plaatsing van
  automaten door middel van wurg(pacht)construkties (brief van Van
  Riessen aan de burgemeester van Amsterdam, 1993). Twee van deze
  vijf bedrijven waren lid van de VAN. Uit dit onderzoek zijn echter
  nog geen aanhoudingen voort gekomen, wat het voor de VAN moeilijk
  maakt zich van malafide leden te ontdoen. De VAN kondigde daarop in
  de media aan dat zij haar ledenbestand ging schonen; alle leden
  zouden geroyeerd worden en voor nieuwe inschrijving moest ingevuld
  worden of men al dan niet criminele antecedenten heeft. Dit
  voornemen is niet doorgezet, wel moeten alle nieuwe leden voortaan
  op hun aanmeldingsformulier verklaren dat zij een zuivere
  bedrijfsvoering voor ogen hebben. Niettemin staan op de
  VAN-ledenlijst nog steeds namen van diverse bedrijven die op zijn
  minst contacten onderhouden met bekenden uit de onderwereld of in
  het verleden zijn betrapt op vervalsing van merktekens. De VAN
  geeft zelf aan problemen te ondervinden met het schonen van het
  ledenbestand.

  De meeste recente daad van zelfregulering door de VAN is de
  instelling van een KEMA-keurmerk voor exploitanten van
  speelautomatenhallen. Tijdens een bijeenkomst in het speelpaleis
  Circus Zandvoort werden in mei 1995 de eerste drie certificaten
  uitgereikt aan de eigenaren van grote speelautomatenhallen die
  allen tevens betrokken zijn bij de branche-organisatie. Het
  keurmerk heeft betrekking op de organisatie van de speelhal en
  stelt onder andere voorwaarden aan de opleiding van het personeel
  en schrijft regels voor rond de beveiliging van de speelhal. Dit om
  een duidelijk onderscheid te maken tussen bonafide en minder
  bonafide speelhallen
  , aldus de VAN in een persbericht. Ook
  wordt de geldstroom van de gecertificeerde speeltenten van gleuf
  tot fiscus
  inzichtelijk gemaakt, zo belooft de omschrijving.
  VAN-lidmaatschap is alleen toegankelijk voor ondernemingen die zich
  in hoofdzaak bezig houden met de exploitatie, handel of produktie
  van speelautomaten. Caf-houders met een exploitatievergunning
  worden niet tot de organisatie toegelaten, omdat de VAN dergelijk
  ondernemerschap als een schadelijke vorm van concurrentie
  beschouwt. De VAN zegt als gevolg van deze beperkende maatregelen
  een aantal kleinere leden te hebben verloren. Het marktaandeel van
  de VAN-leden is echter niet gedaald, hetgeen betekent dat de
  kleinere bedrijven plaats maken voor grotere.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken