• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 6.5. Het imago van de branche

  6.5. Het imago van de branche

  De gokautomatenbranche is een duidelijk voorbeeld van een sector
  met een besmette identiteit. Het produkt dat de
  gokautomatenproducenten, handelaren en exploitanten aanbieden is
  maatschappelijk maar ten dele geaccepteerd; men onderkent de
  bestaande menselijke behoefte aan de spanning en ontspanning van
  het gokspel, maar deze staat toch in laag aanzien. De organisatie
  voor speelautomatenfabrikanten spreekt over de Calvinistische
  moraal die het gokken afkeurt; het spelen op automaten wordt door
  velen gezien als een tijd- en geldverspillende bezigheid. Vooral
  het steeds groter wordende probleem van de gokverslaving is zeer
  schadelijk voor het imago en aanzien van de branche. De
  verslavingsproblematiek kan niet los worden gezien van
  maatschappelijke gevolgen als verwervingscriminaliteit en problemen
  van openbare orde en deze leveren een aanzienlijke kostenpost op
  voor de maatschappij en de overheid.

  Daarnaast wordt de gokautomatenexploitatie in verband gebracht
  met illegaliteit en criminaliteit. Uit een onderzoek door de VAN
  (1992) blijkt dat meer dan de helft van het publiek (51 procent)
  ondernemers uit de speelautomatenbranche sterk negatief associeert:
  twaalf procent van de respondenten associeert exploitanten en
  producenten van speelautomaten in de eerste plaats met
  criminaliteit, vijftien procent denkt allereerst aan louche types
  en bijna tien procent legt een verband met zwart geld. Nog eens
  vijftien procent van de ondervraagden heeft andere negatieve
  associaties als gokverslaving, gevaar voor de jeugd, uitbuiting en
  oplichting. Een media-onderzoek dat de branche eerder liet
  uitvoeren (1987) toonde aan dat in meer dan een kwart van de
  krante- en tijdschriftartikelen over de branche in verband werd
  gebracht met criminaliteit. Ook uit recent onderzoek van
  universiteit Nijenrode staat te lezen dat criminaliteit een
  fundamenteel onderdeel uitmaakt van het morele profiel van de
  branche (Smit, 1995).

  De geur van illegaliteit rond deze branche zal zeker voor een
  groot deel te maken hebben met de lange periode dat de
  kansspelhandel verboden en dus ondergronds opereerde; pas in 1986
  werden de gelduitkerende kansspelautomaten gelegaliseerd, hoewel
  zij al sinds de jaren dertig en veertig op de Nederlandse markt
  zijn. De branche-organisatie geeft overigens zelf toe dat er veel
  gerommeld wordt in het speelautomatenbedrijf, maar meent dat dit
  zich beperkt tot overtredingen van de Wet op de Kansspelen; er
  wordt een automaat teveel of te weinig geplaatst, de automaat is
  niet goedgekeurd of opgevoerd, of de tellerstand wordt
  gemanipuleerd. De zeer gedetailleerde en verregaande bepalingen in
  de Wet op de Kansspelen maken het moeilijk om aan alle regels te
  voldoen, zo redeneert de VAN. Bovendien is de controle op de
  naleving gebrekkig, waardoor veel ondernemers de regels niet
  nakomen. De branche-organisatie spreekt zelf over het soms (te)
  geringe besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een
  slordig omspringen met geldende regels
  als een kenmerk dat de
  branche kwetsbaar maakt; men tast de grenzen van de wet af (VAN,
  1989: 9). De overheid wordt door de speelautomatenondernemers
  bepaald niet als een vriend gezien. Immers, alle beperkingen komen
  uit die hoek en zij bepalen de inkomsten van de bedrijven. Het
  beleid wordt de laatste jaren in snel tempo steeds stringenter en
  beperkender en de speelautomatenhandelaren voelen zich zwaar
  gepakt. Het wordt als zeer dubbel en hypocriet ervaren dat de
  branche afhankelijk is van de overheid die tegenlijkertijd haar
  concurrent is. De overheid beperkt het speelautomatenbeleid vanwege
  de toenemende gokverslaving, maar voert zelf het kraslotspel in.
  Tegelijk met de beperkende maatregelen voor exploitatie van
  kansspelautomaten hanteert de overheid een vergunningenbeleid dat
  volgens de meeste ondernemers uit de branche veel te laagdrempelig
  is; in principe kan iedere horeca-ondernemer automatenexploitant
  worden. De branche roept al jaren tevergeefs om een strikter
  toelatingsbeleid. De gemiddelde speelautomatenondernemer is laag
  opgeleid en weinig professioneel. De VAN wijst er op dat bij veel
  bedrijven het korte termijn-denken overheerst (VAN, 1989).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken