• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 7.2. Illegale plaatsing en illegale gokkasten

  7.2. Illegale plaatsing en illegale gokkasten

  Speelautomatenexploitatie is nog steeds lukratief. Er is geld
  mee te verdienen, en met de hoeveelheid lijkt gemakkelijk te kunnen
  worden geschoven, omdat er nog steeds geen geijkte teller is. Dit
  kan de speelautomaat maken tot een gewild instrument voor zowel de
  witte als de zwarte was. Sinds de steeds verdergaande
  plaatsingsbeperking van de kansspelautomaten, duiken de illegale
  gokhuizen weer op, zo verklaren gesprekspartners van de
  branchevereniging. In Den Bosch draaien volgens een genterviewde
  ten minste twee illegale gokhuizen vol kansspelautomaten. Ook in
  Roosendaal is een illegale gokhal. De VNG (1993) telde in 1993
  zeven illegale casino’s. Vooral sinds het verbod op de populaire
  piekautomaten bestaat het sterke vermoeden dat deze kasten in
  illegale gokhallen en – op kleinere schaal – in de bezemkasten van
  snackbars en cafs staan opgesteld. Volgens een ondernemer uit de
  speelautomatenbranche deelt de georganiseerde misdaad de wijken van
  Amsterdam nu al in: hij verwacht dat de gokindustrie in de toekomst
  voor een groot deel opnieuw ondergronds zal duiken.

  Het is een publiek geheim dat er aan speelautomaten gemakkelijk
  kan worden gesleuteld. Van een behendigheidsapparaat met
  beeldscherm kan met n druk op de knop een fruitautomaat worden
  gemaakt. Er zijn zelfs apparaten aangetroffen die er op het oog
  uitzagen als televisietoestellen, maar op afstand konden worden
  overgeschakeld tot kansspelautomaat (Nijpels, 1995). Ook komt het
  volgens een politiebron voor dat er doorde-week legale automaten in
  een gokhal of caf staan, die in het weekend worden vervangen door
  illegale kasten. De controleurs werken doorgaans namelijk alleen
  tijdens kantooruren. Er zijn aanwijzingen dat het werkelijke aantal
  speelautomaten groter is dan de metingen van de officile
  instellingen willen. Fijnaut cum suis (1993) schatten dat n op elke
  honderd kansspelautomaten illegaal is; zonder of met een vervalst
  merkteken van het NMI. Daarnaast staan er vermoedelijk veel kasten
  onder valse noemer opgesteld; het gaat dan om gemporteerde of
  omgebouwde kasten. Zo trof het politieteam van
  Bijzondere Wetten in Rotterdam bij een onderzoek onder 300
  horecagelegenheden vijftig Random Runners aan, die onder een
  andere type-aanduiding geregistreerd stonden. De Random Runner is
  een piekautomaat die met ingang van 1 januari 1995 verboden werd,
  maar die daarvoor in gelimiteerde getallen mocht worden opgesteld.
  Als gevolg van deze beperking is de Random Runner – op de zwarte
  markt – buitengewoon populair geworden. De normale nieuwprijs lag
  op 7000 gulden, maar nu wordt voor een tweehands exemplaar 30.000
  neergeteld. Wie niet zoveel geld kwijt wil, kan een legale automaat
  ombouwen tot hij niet meer van een echte Random Runner is te
  onderscheiden. De types Stars, Sevens en Casino Runner lenen zich
  hier bijzonder goed voor, zo blijkt uit politie-informatie. De
  ombouwsetjes worden er op verzoek bijgeleverd door een grote
  automatenfabrikant. Ook is het mogelijk om Random Runners te kopen
  voor de export: natuurlijk komen ze dan toch in Nederlandse
  gokgelegenheden te staan, voorzien van een vals merkteken. Bij
  controles bleken er van sommige (unieke) type-nummers meerdere te
  bestaan, zo rapporteert de politie. In 1992 werden in een kwart van
  de gemeenten kansspelautomaten aangetroffen zonder
  aanwezigheidsvergunning. In 3 % van de gemeenten stonden automaten
  met verboden typen gokkasten (Mutsaers en Van Loef, 1993).
  Daarnaast staan er in diverse bordelen en seksclubs
  kansspelautomaten zonder aanwezigheidsvergunning. Volgens de
  voorzitter van de Vereniging voor Exploitanten van Relax-bedrijven
  (de VER) staan in de meerderheid van alle nachtclubs en bordelen
  speelautomaten opgesteld. Aangezien er naar schatting van de VER
  zo’n 1000 tot 2000 seksclubs in Nederland zijn, gaat het om een
  aanzienlijk aantal automaten. Deze gokkasten worden volgens de
  genterviewde vaker door de prostitues dan door de bezoekers
  bespeeld, waardoor ze voor de ondernemer een aantrekkelijk middel
  zijn om een groter deel van de omzet binnen te houden. Deze kasten
  staan hier – formeel gesproken – bijna altijd illegaal, want het
  prostitutiebedrijf is nog steeds wettelijk verboden, hoewel
  gedoogd. Omdat prostitutiebedrijven in de regel niet
  inschrijfplichtig zijn bij het Bedrijfschap Horeca, omdat hun
  voornaamste broodwinning niet bestaat uit de horeca-exploitatie
  kunnen zij normaal gesproken geen aanwezigheidsvergunning krijgen.
  Echter, in individuele gevallen worden er afspraken gemaakt tussen
  de bordeelexploitant en de gemeente. Dat kan alleen wanneer een
  seks-bedrijf in het bezit is van een drankvergunning en dit komt
  niet vaak voor, omdat daaraan weer een zedelijkheidsverklaring en
  allerlei gemeentelijke controles verbonden zijn waarop
  bordeelexploitanten doorgaans niet zitten te wachten. Het is
  onbekend om hoeveel speelautomaten en vergunningen het in deze
  bedrijfstak gaat. De vereniging voor speelautomaten-exploitanten
  (VAN) stelt zich op het standpunt dat haar leden in principe geen
  zaken doen met bordelen en nachtclubs.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken