• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 7.3. Verpachting en leningverstrekking die verworden tot wurgconstructies

  7.3. Verpachting en leningverstrekking die verworden tot
  wurgconstructies

  Automatenhandelaren begeven zich in toenemende mate op de markt
  van leningen voor startende horeca-ondernemers. Zij lijken hierin
  de rol van brouwerijen en banken steeds meer te hebben overgenomen.
  Doordat de lening altijd wordt gekoppeld aan de automatenplaatsing
  is het risico voor de leningverstrekker relatief klein. Een normale
  lening ligt, volgens genterviewden van de VAN, tussen de tien- en
  twintigduizend gulden en staat netjes op papier.

  Volgens gesprekspartners lenen brouwerijen soms geld door aan
  automatenexploitanten die daarmee horeca-ondernemers weer van
  kapitaal voorzien. Vooral kleinere horeca-ondernemers lenen geld
  van speelautomatenhandelaren en betalen dat vaak terug uit de
  opbrengst van geplaatste speelautomaten; de speelautomatenhandelaar
  plaatst op deze manier automaten waarvan de opbrengst volledig voor
  hem is. Wanneer de verstrekte leningen de draagkracht van de
  ondernemer ver te boven gaan, dreigt de ondernemer te worden
  gewurgd door zijn geldschieter. Op deze wijze kunnen
  horecagelegenheden gemakkelijk worden overgenomen, of krijgt de
  kapitaalverstrekker in ieder geval achter de schermen de touwtjes
  in handen. Een dergelijke onderneming kan gaan dienen als dekmantel
  voor andere illegale zaken. Volgens het recherchebureau Hoffman
  komt deze vorm van wurgcontractering in een aantal gevallen voor.
  Boerman beschrijft in zijn onderzoek (1994) een voorbeeld van een
  onderhands pachterscontract: de pachter betaalt de verpachter een
  bedrag van 900 gulden per week voor het vruchtgebruik van het pand
  met inventaris. Een dergelijk bedrag is alleen op te brengen indien
  het maximale aantal speelautomaten wordt geplaatst. Bij dergelijke
  contracten kan de pachter ervoor kiezen om de gehele opbrengst van
  de speelautomaten ten goede te laten komen van de verpachter;
  hiervoor in de plaats krijgt hij een vaste aftrek van de wekelijkse
  pachtsom. Bij de financiering van startende horeca-ondernemers door
  automatenexploitanten worden vergelijkbare contracten opgesteld.
  Volgens Boerman komen de automatenhandelaren de gokkasten vaak zelf
  legen, zodat de horeca-ondernemer geen zicht op de opbrengsten
  heeft. Het verpachten van horecazaken en het verstrekken van
  startersleningen gebeurt soms in samenwerking met een brouwerij; de
  pachter of lener neemt dan niet alleen – min of meer gedwongen –
  automaten, maar ook bier af. Boerman signaleert dat
  automatenhandelaren er netwerken van BV’s op na houden, zoals
  geluidsinstallatie- en caf-interieurbouwbedrijven, waardoor zij de
  afhankelijke startende horeca-ondernemers op allerlei manieren aan
  zich kunnen binden. Over de schaal waarop n en ander voorkomt, is
  niets bekend. Volgens een ondernemer uit de branche gaat het hier
  louter
  om een gezonde spreiding van belangen, vooral ingegeven door de
  steeds verdere plaatsingsbeperking van de automaten. Het HIT-team
  schat dat tachtig procent van de Amsterdamse
  speelautomatenexploitanten min of meer economisch eigenaar of
  mede-eigenaar is van een coffeeshop (Steinmetz c.s., 1995). Dit zou
  vooral opgaan voor de Marokkaanse en Antilliaanse coffeeshops.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken