• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 2.2. De onderhandeling- en overlegstructuur

  2.2. De onderhandeling- en overlegstructuur

  De eerder geschetste fragmentatie in de bouwnijverheid in New
  York heeft ook consequenties voor de onderhandelingen tussen
  werkgevers en werknemers in die bedrijfstak. Voor elke
  specialisatie is een afzonderlijke vakbond: een voor metselaars,
  een voor ijzervlechters, een voor sjouwers, enzovoorts. Wanneer een
  van deze vakbonden niet aan een overeenkomst wil meewerken ligt
  direct het bouwproces plat. De werkgevers ontwikkelen nauwelijks
  tegenkrachten tegen de machtige vakbonden. Werkgevers zijn verzwakt
  omdat zij slecht zijn georganiseerd en onderling grote
  belangentegenstellingen kennen, al was het alleen al omdat elk
  bedrijf keihard moet concurreren met de partners waarmee zij samen
  een werkgeversorganisatie vormt.

  Ten slotte blijken de voorlieden op de bouw, die eigenlijk ter
  plekke namens de aannemers het bouwproces moeten leiden en in de
  gaten moeten houden, lid te zijn van diezelfde vakbonden als het
  personeel waarover zij de leiding hebben. Zij danken hun baan aan
  de vakbond, niet aan de aannemer en dienen derhalve eerder de
  belangen van de vakbonden en hun collega’s dan die van de aannemer.
  Dat feit verzwakt de positie van de
  werkgever in de onderhandelingen met de vakbonden nog meer, omdat
  zij niet de juiste informatie vanuit het veld krijgen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken