• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 2.1. De vakbonden in de bouwnijverheid

  2.1. De vakbonden in de bouwnijverheid

  In New York hebben de vakbonden in de bouwnijverheid zich in de
  loop der jaren een zeer machtige positie kunnen verwerven tegenover
  de werkgevers. Deze grote macht is tot stand gekomen (1) doordat de
  vakbonden het monopolie hebben van de opleiding van geschoold
  personeel in de bouwindustrie. Hierdoor zijn er nauwelijks meer
  geschoolde niet-vakbondsleden in de bouwnijverheid van die stad te
  vinden; (2) doordat de politieke steun voor georganiseerde arbeid
  traditioneel gezien altijd groot is geweest; (3) doordat werknemers
  wel lid van een vakbond moesten worden om aan de slag te kunnen
  komen. Alle grote bouwprojecten werden en worden uitsluitend door
  vakbondsleden bevolkt. In tegenstelling tot het werk in andere
  branches is de werkgelegenheid in de bouwindustrie dus in handen
  van de vakbonden, niet in de handen van de werkgevers. De machtige
  positie van de bonden in de bouwnijverheid kende ook een
  schaduwzijde. Zij werden een aantrekkelijk doelwit voor de
  georganiseerde criminaliteit. Via het onder controle hebben van de
  vakbonden kan namelijk de gehele bouwnijverheid (of andere legale
  branches) worden beheerst. Door de medewerking van de vakbonden
  kunnen aannemers rekenen op de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid
  en het vakmanschap van werknemers. Georganiseerde misdaad heeft in
  de loop der historie van de USA van alles ondernomen om de
  vakbonden daar in hun greep te krijgen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken