• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 2. DE NEDERLANDSE ZEE- EN LUCHTHAVENS

  2. DE NEDERLANDSE ZEE- EN LUCHTHAVENS

  De Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol zijn nationaal de
  belangrijkste overslagplaatsen. In de Rotterdamse haven in tonnage
  gemeten, de grootste ter wereld, worden jaarlijks nabij de 300
  miljoen ton goederen aan- en afgevoerd. Het goederenverkeer vindt
  plaats in een gebied van 10.000 hectare, dat 40 kilometer lang is
  en zich uitstrekt van Rotterdam tot aan de Noordzee. Jaarlijks
  bezoeken nabij de 32.000 zeeschepen en een veelvoud aan
  binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. Behalve de Rotterdamse
  haven bevinden zich in de regio rondom Rotterdam nog havens in
  Schiedam, Dordrecht, Vlaardingen en Moerdijk (GHR, Havenplan 2010).
  Door de omvangrijke bedrijvigheid, in de vorm van industrile,
  distributie- en dienstverleningsactiviteiten, neemt Rotterdam
  ongeveer de helft van de door de Nederlandse zeehavens gegenereerde
  toegevoegde waarde voor zijn rekening (GHR, Trendrapport, 1994).
  Samen met de luchthaven Schiphol, en de kleinere Rotterdamse
  Airport, vormt de Rotterdamse haven de slagader van de
  Noordeuropese goederenstroom. De oppervlakte van luchthaven
  Schiphol beslaat 2.000 hectare. In 1992 bedroeg het aantal
  passagiersbewegingen meer dan 19 miljoen (NV Luchthaven Schiphol,
  1993); in 1994 bedroeg dat aantal 23 miljoen.

  Allereerst wordt in deze rapportage een schets gegeven van de
  organisatie, de structuur en de economische toestand van de
  Rotterdamse haven. Vervolgens komt de luchthaven Schiphol aan
  bod.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken