• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 2.1. De Rotterdamse haven

  2.1. De Rotterdamse haven

  De aan- en afvoer over zee van goederen in West-Europa verloopt
  via negen havens die liggen in de
  Hamburg-Le Havre range. Rotterdam neemt onder de
  goederenoverslaghavens de eerste plaats in, met een marktaandeel
  van 44%. Mondiaal gezien staat Rotterdam op de vierde plaats in de
  top 20 als het gaat om het overslaan van containers. Haar
  uitstekende marktpositie heeft de haven van Rotterdam onder andere
  te danken aan de centrale ligging in Europa; een grote
  afvoercapaciteit naar het achterland via binnenvaart, wegvervoer,
  pijpleiding en wellicht binnenkort ook per spoor; het relatief lage
  zeehavengeld voor grote schepen; de hoge afvaartfrequentie en goede
  kustvaartverbindingen en het grote aantal service-verlenende
  bedrijven in de petrochemie in Rotterdam (GHR, Havenplan 2010).

  In 1993 bedroeg de totale goederenstroom 282 miljoen ton en
  bezochten 30.735 zeeschepen de Rotterdamse haven. Daaronder waren
  20.535 zeeschepen, 7.038 massagoedschepen, 1.817 passagierschepen
  en 1.345 overige schepen (GHR, Jaarverslag 1993). Onder massagoed
  wordt verstaan losgestorte lading (nat en droog) die overgeslagen
  wordt door middel van pompen, grijpers en continulossers/beladers.
  De tegenhanger van massagoed is stukgoed. Stukgoed wordt
  onderverdeeld in containers, roll-on/roll-off (ro-ro) en overig
  stukgoed (GHR, 1990). Elke minuut komen er in de Rotterdamse haven
  6 containers en 600 ton goederen binnen (Politie
  Rotterdam-Rijnmond, Rivierpolitie, 1994. In 1990 bood de
  Rotterdamse haven aan 70.200 personen direct en aan 295.000
  personen indirect werkgelegenheid: 1.4%, respectievelijk 5.8% van
  de totale nationale werkgelegenheid. Bijna 10 procent van het Bruto
  Nationaal Produkt wordt in de Rotterdamse haven gegenereerd (GHR,
  Havenplan 2010).

  De wereldhandel van goederen vertoont weer een stijgende lijn.
  Het Gemeentelijk Havenbedrijf maakte over 1993 een winst van 32.2
  miljoen gulden (GHR, Jaarverslag 1993). De intra-Europese handel
  alsmede de handel met de Aziatische landen maken een belangrijke
  groei door. Dit zijn beide handels- en vaargebieden waarin de haven
  van Rotterdam een belangrijke positie inneemt (GHR, Trendrapport
  1994). Voor de toekomst wordt dan ook een verdere groei verwacht in
  de overslag van industrile goederen, chemische produkten,
  voedingsmiddelen, fruit, kolen, cellulose en oud papier. De groei
  hangt samen met de ontwikkeling van het welvaartsniveau. De
  overslag van veevoeder- en mestgrondstoffen zal naar verwachting
  dalen, onder andere in verband met de milieuproblematiek en het
  gebruik van alternatieve veevoeders van Europese bodem. Ruwe olie,
  olieprodukten en ijzererts blijven voor de haven van zeer groot
  belang (GHR, 1990).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken