• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 2.2. De luchthaven Schiphol

  2.2. De luchthaven Schiphol

  Schiphol realiseerde in 1993 in alle marktsegmenten van het
  verkeer en vervoer van de tien grootste luchthavens in Europa de
  hoogste groei. Schiphol neemt nu voor zowel passagiers, vracht als
  vliegtuigbewegingen de vierde plaats in Europa in. In ditzelfde
  jaar hebben ruim 21.2 miljoen passagiers van Schiphol gebruik
  gemaakt. Het aantal vliegtuigbewegingen (starts en landingen)
  bedroeg in 1993 bijna 260 duizend. Bovendien werd in 1993 bijna 776
  duizend ton vracht door de lucht vervoerd. Daarnaast verwerkte
  Schiphol meer dan 303 duizend ton vracht die door zogenaamde
  airline-trucks werd aan- en afgevoerd. Het aantal bestemmingen dat
  vanaf Schiphol rechtstreeks met lijndiensten te bereiken is bedroeg
  in 1993 225. Nederland heeft voor het luchtvervoer een relatief
  kleine thuismarkt (luchtvervoer met herkomst of bestemming
  Nederland). Nederland heeft echter een relatief sterke positie op
  de luchtvaartmarkt weten op te bouwen. Dit komt niet alleen doordat
  in de loop der tijd veel landingsrechten zijn verworven, maar ook
  door het omvangrijke transfervervoer op de luchthaven. In 1993
  bedroeg dit 43 procent van het totale lijndienstvervoer (Ministerie
  van Verkeer en Waterstaat, 1994).

  Schiphol biedt veel werkgelegenheid. In 1993 werkten op Schiphol
  42.640 personen (inclusief personeel Fokker). Over 1993 maakte de
  NV Luchthaven Schiphol een winst van 96.6 miljoen gulden (NV
  Luchthaven Schiphol, 1994). Voor de nabije toekomst wordt gestreefd
  naar een beheerste mainportgroei. De Regering en de Tweede Kamer
  hebben in het voorjaar overeenstemming bereikt over de groei van
  Schiphol in de komende jaren. Schiphol mag doorgroeien naar
  ongeveer 40 miljoen passagiers, 3 miljoen ton vracht en 432.000
  vliegtuigbewegingen in het jaar 2015 onder de voorwaarde dat de
  overlast voor omwonenden beperkt blijft tot 10.000 woningen en dat
  het milieu zo weinig mogelijk wordt belast.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken