• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 7.5. Witwassen en zwart maken

  7.5. Witwassen en zwart maken

  De Amsterdamse politie meent dat er een groot aantal
  schijn-horecagelegenheden bestaat, die louter en alleen dienen om
  geld uit het criminele circuit wit te wassen. Het gaat dan meestal
  om coffeeshops en andere vormen van droge horeca; het starten van
  een dergelijke onderneming is immers eenvoudig. De werkelijke omzet
  van deze zaken is gering: volgens het HIT-team van de Amsterdamse
  politie gaat er soms maar 1000 gulden per jaar in deze cafeetjes
  om. Maar aan de belastingdienst worden forse omzetbedragen gemeld.
  De uitbaters (vaak pachters) van dergelijke gelegenheden ontvangen
  maandelijks een bedrag van de automatenexploitant (soms ook de
  verpachter) om de zaak draaiende te houden, concludeerde het
  HIT-team. De speelautomaten zouden hier de was doen; de opbrengst
  uit de kasten is op papier op te voeren en de controle hierop is
  niet sluitend. Het HIT-team maakt melding van een automaat die een
  omzet van 180.000 per jaar zou maken. Volgens een woordvoerder van
  Economische Zaken gaat er bij dergelijke hoge bedragen wel een
  belletje rinkelen bij de belastingdienst. Echter, slechts door
  middel van observatie ter plekke kan worden aangetoond dat de
  bewuste automaat die omzet niet draait.

  Volgens een gesprekspartner van Horeca Nederland lenen vooral
  fictieve pachtconstructies zich uitstekend voor witwassen via
  speelautomaten. Een horecagelegenheid wordt met wat brak hout
  ingericht en voor pacht van de zaak met inventaris wordt op papier
  een gigantisch bedrag gevraagd. In werkelijkheid betaalt de pachter
  slechts een fractie van deze pachtsom, soms krijgt hij zelfs geld
  toe om de zaak – met automaten – open te houden. Door bij de
  belastingdienst hoge gok- en pachtinkomsten op te geven, kan zwart
  geld worden gewit. Terwijl het caf in werkelijkheid nauwelijks iets
  oplevert. Het bewijs is ook hier fragmentarisch, in de voorliggende
  informatie van de landelijke politiekorpsen wordt niet meer dan
  tweemaal expliciet gewag gemaakt van witwasconstructies. Overigens
  geldt voor de methode van het witwassen via speelautomaten
  hetzelfde als voor fictieve omzetverhoging in de horeca: de fiscale
  kosten zijn hoog. Daarnaast kunnen speelautomaten worden gebruikt
  om zwart geld te creren.

  De Projectgroep Gokverslaving Rotterdam omschreef het zeer
  subtiel in haar onderzoek (1992): Een niet onaanzienlijk deel
  van de omzet uit speelautomaten vindt, zo is de – op
  strafrechtelijke onderzoeken gebaseerde – indruk van Bijzondere
  Wetten, niet zijn weg naar de Belastingdienst
  . Een caf-baas kan
  een veel lagere omzet van zijn speelautomaat aan de belastingdienst
  doorgeven, dan hij werkelijk gedraaid heeft; tellers zijn immers
  niet verplicht en bovendien niet geijkt. En ook met de ingebouwde
  maximale verliesbedragen per uur en de speeltijdbeperkingen kan
  gerommeld worden; zo kunnen automaten de opsteller en uitbater
  behoorlijk wat winst opleveren. Uit een actie van Venlose
  belastingdienst bleken de werkelijke opbrengsten van speelautomaten
  gemiddeld een kwart hoger te liggen dan werd opgegeven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken